Forumregler

Disse reglene er nedfelt for å klargjøre brukernes ansvar og rammer for akseptabel bruk av Fridiskusjon, for at forumet skal bli et trivelig og givende sted for alle brukere.

 1. Regler for FriDiskusjon.no

  Velkommen til FriDiskusjon.no.

  Selv om vi ønsker å være et forum med takhøyde, må vi ha noen regler, og vi trenger deres hjelp til å gjøre dette til det beste forumet vi kan lage.

  Ved å delta på dette forumet forplikter du deg til å overholde norske lover og regler. I tillegg har vi satt opp noen huskeregler for at forumet skal bli et sted alle trives.

  Vi forhåndsredigerer ikke innleggene, men hvis innlegg strider mot våre regler og/eller norsk lov, blir de fjernet så fort det blir oppdaget.

  Forumet er avhengig av at dere varsler oss om det dere synes er overtramp og brudd på disse reglene. Moderatorene er ikke i alle tråder, eller til stede hele tiden. Dette betyr dog ikke at klagefunksjonen skal misbrukes, f.eks. ved bevisst å klage på meningsmotstander for å få denne utestengt. Dette kan også få konsekvenser ved gjentatte tilfeller.

  Brukerkonto:

  • Du kan ikke ha mer enn én konto. Denne kontoen skal ikke ha navn, avatar eller signatur som gjør at den kan forveksles med offentlige tjenester, firmanavn, merkenavn eller reelle personer, med mindre det er personen selv som eier kontoen.
  • Brukerkontoen er personlig og skal ikke benyttes av andre, og alt som skrives fra denne kontoen vil regnes som skrevet av deg.
  • Du er personlig ansvarlig for innholdet i debattinnleggene du publiserer.
  Personlige meldinger:

  • Retningslinjene gjelder også for personlige meldinger.
  • Private meldinger du sender/får på Fridiskusjon, er mellom deg og den du sender til/mottaker melding er fra.
  • Disse skal IKKE deles på forumet, uansett hva innholdet er. Meldinger som bryter med våre regler, kan du rapportere til oss.
  • Hvis noen mottar ubehagelige, ekle, ulovlige osv. personlige meldinger, kan administrator eller moderator kontaktes. Administrator vil da reagere på samme måte som ved regelbrudd i forumet.
  Forskjellige reaksjoner ved regelbrudd:

  Moderatorene modererer forumet ut fra gjeldende regler. De kan også gi reaksjoner på tråder eller innlegg og brukere av grunner som ikke er presisert i reglene, men i slike tilfeller skal moderator gi en begrunnelse til brukeren.

  Administrator og moderatorene jobber i team for å behandle alle klager. Dette for å sikre at avgjørelser er upartiske.

  Ved regelbrudd kan det gis forskjellige reaksjoner. Dette vil bli vurdert for hvert tilfelle og baseres på alvorlighetsgraden.

  For enkle brudd på reglene kan innlegget, eller eventuelt tråden, slettes/stenges. Signaturer og avatarer som bryter med reglene, kan slettes.

  Ved grovere brudd på reglene eller gjentatte brudd kan reaksjonen være en advarsel eller stenging av brukerkontoen i en begrenset periode eller permanent.

  Brudd på reglene vil bli loggført og være tilgjengelig for forumets administrator og moderatorene. Ved regelbrudd kan tidligere reaksjoner tas med i vurderingen av reaksjon på aktuelt regelbrudd.

  Ved grove brudd på norsk lov kan internettleverandøren eller politiet bli varslet. Hvis dette er aktuelt, kan data som er registrert på brukeren, overleves uten brukerens samtykke og viten.

  Personvern:

  • Med unntak av ovenstående vil opplysninger ellers ikke under noen omstendigheter deles med tredjepart.
  • Brukerens opplysninger vil være lagret på forumet så lenge kontoen er aktiv, og kan ved deaktivering av konto eller permanent utestengelse av brukeren lagres i inntil 6 måneder.
  • Brukeren kan be om å få sin egen konto slettet. Tråder og innlegg som allerede er skrevet med kontoen, vil fremdeles ligge på forumet.
  • FriDiskusjon.no fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skader eller ulempe man måtte påføres som følge av at tjenesten brukes i strid med dette regelverket og annet som bryter mot norsk lov.
  Advarsler og utestengelse:

  • 3. advarsel fører til 1 dags utestengelse.
  • 4. advarsel fører til 3 dagers utestengelse.
  • 5. advarsel fører til 5 dagers utestengelse.
  • 6. advarsel fører til 7 dagers utestengelse.
  • 7. advarsel fører til 10 dagers utestengelse.
  • 8. advarsel fører til 14 dagers utestengelse.
  • 9. advarsel fører til 1 måneds utestengelse.
  • 10. advarsel fører til 3 måneders utestengelse.
  • 12. advarsel fører til 6 måneders utestengelse.
  • 15. advarsel fører til permanent utestengelse.
  • Flere brukerkontoer for samme bruker fører til permanent utestengelse.
  Hvis brukeren i løpet av 3 måneder ikke får ny advarsel, vil en av de tidligere advarslene slettes. Etter 3 nye måneder uten nye advarsler, vil enda en tidligere advarsel slettes, osv.

  Dette systemet er ikke til hinder for en permanent utestengelse hvis overtredelsen av reglene er grov nok.

  Husk:

  • Hold deg til temaet. Diskuter sak og ikke personen du debatterer med. Trolling, flaming og andre typer personangrep skal ikke forekomme.
  • Innlegg med upassende språk, ærekrenkelser, trakassering, trusler og hatefulle meldinger eller som bevisst sprer usannheter vil bli slettet.
  • Hersketeknikker, det å sette andre i bås, stråmenn og grove avsporinger vil bli slettet.
  • Usaklige innlegg og innlegg som kun inneholder reklame, vil bli slettet.
  • Innlegg med lenker til pornografisk eller rasistisk innhold vil bli slettet.
  • Det skal ikke postes spoilere, f.eks. til filmer, tv-serier, konkurranser og sport uten å bruke spoilertag.
  • Innlegg som identifiserer eller prøver å identifisere gjerningspersoner i krimsaker, eller adresser i slike saker, vil bli slettet.
  • Det skal ikke legges inn informasjon som telefonnummer, e-post, adresser, personlige opplysninger eller konfidensiell informasjon om identifiserbare personer. Unngå også å blande inn familie når dere diskuterer aktuelle saker.
  • Bruk kilder hvis du siterer fra andre, og ikke siter hele artikler, men bruk gjerne kortere utdrag og gi en lenke til kilden.
  • Hold en høflig tone. Vanlig folkeskikk gjør forumet bedre.
  • Forumets språk er norsk så langt det lar seg gjøre, men svensk, dansk og engelsk kan godtas.
  • Innlegg du publiserer blir umiddelbart tilgjengelig for andre. Husk at innlegg som publiseres ligger åpent for alle, så ikke skriv sensitiv informasjon som kan misbrukes.
  • Innlegg som oppfordrer til lovbrudd eller bryter mot opphavsretten, vil bli slettet. Dette gjelder for eksempel fotballstreamer.

  Klubbtråder

  • Innlegg i klubbtråder som blir skrevet for å trolle eller provosere klubbens supportere, skal ikke forekomme.
  • Første overtredelse vil føre til en advarsel, den neste vil gi en automatisk 3 dagers utestengelse, og ved ny overtredelse vil straffen dobles for hver gang.

  Klaging på FriDiskusjon som enhet / moderering.

  • Er det noe du er misfornøyd med, enten det gjelder FriDiskusjon i seg selv, eller generell moderering, skal dette KUN tas i Ris og Ros-forumet.
  • Klaging på Admin eller en spesifikk mod/modteamet generelt skal KUN tas privat med admin.
  • Klaging andre steder på forumet vil føre til en automatisk 3 dagers utestengelse, og ved ny overtredelse vil straffen dobles for hver gang.
  Husk å lese reglene før du klager.

  Forumets ledelse forbeholder seg også retten til å handle effektivt og kontant i de sammenhenger hvor brukeres adferd anses direkte å motstride debattens kjerne. Dette gjelder også brukere som anses å gi moderatorer en overdreven arbeidsmengde, som skader tråders debattklima på en måte som gjør at et flertall holder seg unna, eller som risikerer forumets omdømme på en uopprettelig måte.

  I slike instanser gis det anledning til å gi en siste advarsel, hvor det etter dette er rett ut og farvel, uten noen videre diskusjon. #