Det norske samfunnet er snart opplyst

Svar
Grubles
Innlegg: 301

Re: Det norske samfunnet er snart opplyst

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: fre jun 28, 2024 2:03 pm
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am
NiGoZeroIchi skrev: tor jun 27, 2024 3:18 pm

Oppvarming er en forandring i energinivået. Vulkansk aktivitet har pågått hele tiden, og har sånn sett vært en del av "likevektsgrunnlaget" som har vært der hele tiden. For å kunne gi vulkansk aktivitet skylda for observert oppvarming, må man også observere en forandring i intensiteten til vulkansk aktivitet. Mens det er vanskelig å observere hver enkelt undersjøiske vulkan, eksisterer det et godt nettverk av seismiske målestasjoner som kan brukes til å påpeke større forandringer....
Oppvarming er IKKE en forandring i «energinivået»! Tvert imot KREVES oppvarming for at temperaturen ved Jordens overflate skal opprettholdes, altså for at «energinivået» IKKE skal forandres! Uten Jordens og Solens varme, vil Temperaturen synke til det absolutte Nullpunkt: N + J + S = T, T - S – J = N kalles matematikk.
Jo, oppvarming er en forandring i energinivået, akkurat som nedkjøling også er en forandring i energinivået. For at man skal forklare en oppvarming, må man peke på en prosess som er forandret i tilknytning til oppvarmingen. Mens vulkansk aktivitet kan forklare noen klimaforandringer (i hovedsak kortvarige nedkjølinger grunnet gasser og støv som sendes høyt i atmosfæren), er det ikke noe som tilsier at det kan brukes som en forklaring på oppvarmingen som har foregått de siste 200 år.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am Jevn vulkansk aktivitet har IKKE vært der hele tiden! Vulkansk aktivitet trappes opp med 112 000 års mellomrom, rett før en global oppvarming, og trappes DRASTISK ned når den globale avkjølingen begynner! Typisk for klimaløgnere, er at de ikke engang gidder å se på iskjerneprøven til Petit et al., 1999, som viser at temperaturen stiger minst 10 °C med regelmessige mellomrom på 112 000 år – klimaløgnere er for opptatt av å pleie egne klimaløgner, og innføre tvetydige begreper som «energinivå» for å vri seg unna sannheten!
For klimaforskere er paleoklimatologi en viktig gren av vitenskapen, så selvfølgelig har de sett på iskjerneprøvene, siden iskjerneprøver er en viktig kilde for å si noe om fortidens klima.
Men at glasiologer og paleoklimatologer ikke trekker de samme konklusjonene fra iskjerneprøvene som en lekperson er kanskje ikke så rart - men da er det større sannsynlighet for at lekpersonen trekker feilslutninger enn at vitenskapsfolkene lyver...
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am Hvem i all verden har bestemt at det kreves seismisk aktivitet for å varme opp Jorden? Det er tilstrekkelig med et lite puff, og så strømmer magma ut i 10 000 til 27 000 år, uten noen merkbar seismisk aktivitet i det hele tatt!
Så du hevder at vulkanutbrudd som er store nok til å gi en merkbar forandring i jordas klima ikke vil gi vesentlige utslag på seismografer? Det vil bare være et lite umerkbart "puff"?
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am De radioaktive prosessene i Jordens indre foregår uavbrutt, men med 112 000 års mellomrom blir trykket så stort at magma strømmer ut og gir en global oppvarming, deretter størkner magmaen og tetter igjen hullene under den globale avkjølingen. Jordens naturlige globale sykluser med oppvarming/avkjøling vil i fremtiden ikke lenger kunne benektes av klimaløgnere, men vil automatisk bli betraktet som bevist, når det faktum at dagens vitenskap ikke forventer vesentlige endringer i Solinnstrålingen, blir bevist – og dagens klimaløgner motbevist.
Og da er et godt tips å bla opp noen vitenskapelige artikler om denne syklusen du beskriver - for igjen vil ikke et anonymt innlegg på et debattforum påvirke i noen særlig grad. Og om man faktisk begynner å studere hva som ligger bak istidssyklusene, vil man finne at det ligger mange ulike årsaker som virker sammen, der noen forsterker hverandre (og andre virker dempende). En av årsakene som trekkes fram er jordens atmosfæriske sammensetning - og at det da ofte dreier seg samme effekt som vi i klimadebatten kaller "drivhuseffekten"...
Avkjøling av temperaturen ved Jordens overflate skjer helt automatisk ved fravær av oppvarming, slik matematikken viser:
T – N = J + S er oppvarmingen som må til for at N + J + S = T ikke skal forandres. Loven om energiens bevarelse gjelder, men varmen stråler ut i verdensrommet, og blir bokstavelig talt borte for alle vinder. Den vulkanske aktiviteten de seneste 26 000 år er forklart ved iskjerneprøven til Petit et al., 1999.

Det finnes ingen holdepunkter for påstanden om at vitenskapen og lekmenn tolker iskjerneprøvene ulikt: Iskjerneprøven viser temperaturendringer over en periode på ca. 420 000 år, og er ikke gjenstand for andre feiltolkninger enn den at klimaløgnere nekter å anerkjenne empirisk viten som ikke passer inn i deres agenda.

Vulkanutbruddene som ga dagens globale oppvarming, skjedde for 26 000 år siden, så man kan ikke forvente store utslag på dagens seismografer. Dette ifølge iskjerneprøven til Petit et al., 1999, som dagens klimaløgnere altså velger å se bort ifra.

Man behøver ikke å lese vitenskapelige artikler om iskjerneprøven, det holder å slutte å være klimaløgner og forholde seg til empirisk viten. Man skal være veldig glad for at man har iskjerneprøver som viser temperaturendringene de seneste 420 000 år: De viser samme globale oppvarming som i dag, 4 på rad, hvilket motbeviser menneskeskapte klimaendringer – i det minste før man begynte å betrakte karbondioksid som utslipp, og ved reduksjon av karbondioksid i Jordens atmosfære har skyld i både økt global oppvarming, mer ekstreme temperaturer både under dagens globale oppvarming og under påfølgende globale avkjøling, for å ha gjort livet vanskeligere for alt levende, og for utryddelsen av den del av livet på Jorden som dagens klimaovertro medfører.

Grubles
Innlegg: 301

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: fre jun 28, 2024 2:49 pm
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am
NiGoZeroIchi skrev: tor jun 27, 2024 3:18 pm

Solen, med overflatetemperatur rundt 5800K, stråler mest i det vi oppfatter som synlig lys, jorden, som har en overflatetemperatur som ligger rundt 300K, stråler mest i det infrarøde spekteret. Siden vi har en noenlunde energilikevekt, kan vi regne solinnstrålingen og jordutstrålingen som omtrent i samme størrelsesorden.
CO2 har absorbsjonsspektrum som ligger i det infrarøde området (omtrent i samme området der jordstrålingen har sin "topp"), så CO2 i atmosfæren vil dermed absorbere mer av jordens strålingsenergi enn solens (dvs, fungere mer som drivhus enn som skjerming).
Ettersom et termometer ikke bryr seg om strålingens art (den måler aktuell temperatur uansett), kan man konkludere med at alt våset om strålingens art inngår i klimaløgnernes strategi.
Et tradisjonelt termometer måler temperaturen i kvikksølvet eller spriten - settes det i skyggen vil det tilsvare temperaturen i omkringliggende luft, setter man det i solen vil kvikksølvet/spritens evne til å absorbere solstråling være en vesentlig del av det man måler, og målingen vil ikke gi så mye mening. Samme effekten vil man ha i en moderne temperatursensor.
Når det gjelder absorbsjonsspekteret til CO2 ligger hovedbåndene på bølgelengdene 2,7μm, 4,3μm og 15μm - så her har "strålingens art" helt klart noe å si.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am Nei, karbondioksid i Jordens atmosfære vil IKKE absorbere mer Jordvarme enn Solvarme, ettersom omkring halvparten av Jordvarmen kommer fra Solvarmen (den andre halvparten kommer fra Jordens indre), og absorbsjonsspekteret til karbondioksid har kun med temperaturen til karbondioksidet å gjøre, ikke med hva karbondioksidet reflekterer, som er like deler av varmen fra Jorden og Solen – hvilket som nevnt BEGRENSER Solvarmen om dagen! Altså vil karbondioksid IKKE fungere mer som drivhus enn som skjerming – i stedet er påstanden DEN STØRSTE AV ALLE KLIMALØGNER!
Vi snakker om stråling, som riktignok er temperaturavhengig (Wien's lov), ikke om varme. Uansett hvor man hevder at jorden får sin varme fra, har den en temperatur som varierer rundt 300K, og vil dermed stråle med høyest intesitet på bølgelengder rundt 10μm - som treffer ganske godt rundt absorbsjonen til CO2. Solen, med temperatur rundt 5800K stråler med høyest intensitet rundt 500nm (synlig lys) - slik at en relativt liten andel av solstrålingen vil havne i området der CO2 absorberer.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am Dette kan utdypes som følger: Om dagen vil Sollyset varme opp Jorden. Karbondioksid som kommer mellom Sollyset og Jorden, vil reflektere Sollys vekk fra Jorden. Sollys som reflekteres vekk fra Jorden, vil ikke varme opp Jorden. Ergo vil karbondioksid reflektere Sollys vekk fra Jorden, og BEGRENSE oppvarmingen av Jorden om dagen!
Jordutstrålingen i bølgelengdene der CO2 absorberer fortsatt er mye høyere enn solinnstrålingen i bølgelengdene der CO2 absorberer - det gjelder både dag og natt. Så CO2 vil fungere mer som drivhus enn som skjerming også om dagen.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am Dette betyr at karbondioksid vil regulere temperaturen NED om dagen når det er varmt, og OPP om natten når det er kaldt. Karbondioksid i Jordens atmosfære er dermed den perfekte reguleringsmekanismen, fordi den både hindrer ekstrem hete og ekstrem kulde, altså ekstremvær generelt, i tillegg til at karbondioksid er det viktigste næringsgrunnlaget for livet på Jorden. Konklusjon: Vi bør slippe ut MER karbondioksid i Jordens atmosfære, hvis vi vil unngå ekstremvær!
Igjen, nei, siden solinnstrålingen i bølgelengdene CO2 absorberer er relativt liten i forhold til jordutstrålingen i de samme bølgelengdene - og bidrar dermed til oppvarming til alle døgnets tider. H2O derimot, har den reguleringsmekanismen du antyder - her er det absorbsjon både i synlig lys og i infrarødt.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am Logisk bevis: Global gjennomsnittstemperatur kan bestå av ekstremvær både om dagen og om natten, hvilket vi ikke vil ha. Derimot er Jordens gjennomsnittstemperatur på 17 °C tilnærmet perfekt. Det er EKSTREMENE vi ikke vil ha! Således, for å unngå ekstremvær, bør vi SLIPPE UT karbondioksid i Jordens atmosfære – og gi klimaløgnernes penger til de fattige, men ærlige menneskene som fortjener dem! Klimaløgnere har snyltet lenge nok på samfunnets penger nå!
Vel, siden CO2 ikke har den virkningen som du antyder, faller premissene for det "logiske beviset" bort...
Intellektualisering er en forsvarsmekanisme som kan være god å ty til for enkelte, men gir gjerne komplikasjoner dersom problemstillingen ikke forenkles. Her påstås det tilsvarende at lyset som reflekteres fra et speil, avhenger av atomene speilet er sammensatt av, i tillegg til atomenes absorpsjon av stråling i visse bølgelengder. Bytter man ut speilet med karbondioksid, innser man at det som beskrives, er speilets temperatur, ikke dets reflekterende egenskaper. Andre graver seg ned i temperaturmålinger fra termometeret ble oppfunnet i 1590-årene, uten å innse at disse målingene inngår i iskjerneprøver, og at man ikke behøver noen bekreftelse på vitenskapelig målte temperaturer – man bør bare godta målingene, og se bort ifra alle mulige og umulige komplikasjoner, ettersom termometeret selv forteller temperaturen:

N + J + S = T, hvor varmen fra T - N = J + S gjør at temperaturen T holder seg over det absolutte nullpunktet.

Hva karbondioksidets atomer måtte absorbere av stråling i gitte bølgelengder, er ikke er av interesse, kun varme reflektert tilbake til Jorden, samt Sollys reflektert vekk fra Jorden om dagen. Følgelig, på det blotte grunnlag av premissene, kan man fastslå at karbondioksid hindrer både ekstrem kulde om natten og ekstrem hete om dagen, og bør slippes ut i naturen der den gjør best nytte.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 437

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: fre jun 28, 2024 4:53 pm
NiGoZeroIchi skrev: fre jun 28, 2024 2:03 pm
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am

Oppvarming er IKKE en forandring i «energinivået»! Tvert imot KREVES oppvarming for at temperaturen ved Jordens overflate skal opprettholdes, altså for at «energinivået» IKKE skal forandres! Uten Jordens og Solens varme, vil Temperaturen synke til det absolutte Nullpunkt: N + J + S = T, T - S – J = N kalles matematikk.
Jo, oppvarming er en forandring i energinivået, akkurat som nedkjøling også er en forandring i energinivået. For at man skal forklare en oppvarming, må man peke på en prosess som er forandret i tilknytning til oppvarmingen. Mens vulkansk aktivitet kan forklare noen klimaforandringer (i hovedsak kortvarige nedkjølinger grunnet gasser og støv som sendes høyt i atmosfæren), er det ikke noe som tilsier at det kan brukes som en forklaring på oppvarmingen som har foregått de siste 200 år.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am Jevn vulkansk aktivitet har IKKE vært der hele tiden! Vulkansk aktivitet trappes opp med 112 000 års mellomrom, rett før en global oppvarming, og trappes DRASTISK ned når den globale avkjølingen begynner! Typisk for klimaløgnere, er at de ikke engang gidder å se på iskjerneprøven til Petit et al., 1999, som viser at temperaturen stiger minst 10 °C med regelmessige mellomrom på 112 000 år – klimaløgnere er for opptatt av å pleie egne klimaløgner, og innføre tvetydige begreper som «energinivå» for å vri seg unna sannheten!
For klimaforskere er paleoklimatologi en viktig gren av vitenskapen, så selvfølgelig har de sett på iskjerneprøvene, siden iskjerneprøver er en viktig kilde for å si noe om fortidens klima.
Men at glasiologer og paleoklimatologer ikke trekker de samme konklusjonene fra iskjerneprøvene som en lekperson er kanskje ikke så rart - men da er det større sannsynlighet for at lekpersonen trekker feilslutninger enn at vitenskapsfolkene lyver...
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am Hvem i all verden har bestemt at det kreves seismisk aktivitet for å varme opp Jorden? Det er tilstrekkelig med et lite puff, og så strømmer magma ut i 10 000 til 27 000 år, uten noen merkbar seismisk aktivitet i det hele tatt!
Så du hevder at vulkanutbrudd som er store nok til å gi en merkbar forandring i jordas klima ikke vil gi vesentlige utslag på seismografer? Det vil bare være et lite umerkbart "puff"?
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am De radioaktive prosessene i Jordens indre foregår uavbrutt, men med 112 000 års mellomrom blir trykket så stort at magma strømmer ut og gir en global oppvarming, deretter størkner magmaen og tetter igjen hullene under den globale avkjølingen. Jordens naturlige globale sykluser med oppvarming/avkjøling vil i fremtiden ikke lenger kunne benektes av klimaløgnere, men vil automatisk bli betraktet som bevist, når det faktum at dagens vitenskap ikke forventer vesentlige endringer i Solinnstrålingen, blir bevist – og dagens klimaløgner motbevist.
Og da er et godt tips å bla opp noen vitenskapelige artikler om denne syklusen du beskriver - for igjen vil ikke et anonymt innlegg på et debattforum påvirke i noen særlig grad. Og om man faktisk begynner å studere hva som ligger bak istidssyklusene, vil man finne at det ligger mange ulike årsaker som virker sammen, der noen forsterker hverandre (og andre virker dempende). En av årsakene som trekkes fram er jordens atmosfæriske sammensetning - og at det da ofte dreier seg samme effekt som vi i klimadebatten kaller "drivhuseffekten"...
Avkjøling av temperaturen ved Jordens overflate skjer helt automatisk ved fravær av oppvarming, slik matematikken viser:
T – N = J + S er oppvarmingen som må til for at N + J + S = T ikke skal forandres. Loven om energiens bevarelse gjelder, men varmen stråler ut i verdensrommet, og blir bokstavelig talt borte for alle vinder. Den vulkanske aktiviteten de seneste 26 000 år er forklart ved iskjerneprøven til Petit et al., 1999.
At du dikter noen matematiske formler viser i grunnen ingen ting...

Poenget er at tilført og tapt energi er tilnærmet likt. Dersom tilført energi er større enn tapt energi, varmes systemet opp, dersom tilført energi er mindre enn tapt energi, kjøles systemet ned. For at en prosess som tilfører energi til systemet skal gi en oppvarming, må energien som tilføres gjennom denne prosessen øke.
Mens energioverføring fra jordens indre til overflaten er en del av det totale energiregnskapet for overflate/atmosfære, må man påvise at denne energioverføringen har økt dersom det skal forklare en observert oppvarming. Det at det eksisterer mange vulkaner både på land og havbunn er i seg selv ikke et argument for en slik økning.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am Det finnes ingen holdepunkter for påstanden om at vitenskapen og lekmenn tolker iskjerneprøvene ulikt: Iskjerneprøven viser temperaturendringer over en periode på ca. 420 000 år, og er ikke gjenstand for andre feiltolkninger enn den at klimaløgnere nekter å anerkjenne empirisk viten som ikke passer inn i deres agenda.
Jo, når du kaller vitenskapen som faktisk studerer disse iskjerneprøvene for "klimaløgnere", så er det i alle fall én lekperson (dvs, Grubles) som tolker det annerledes enn vitenskapen. Og igjen, jeg har større tiltro til paleoklimatologer og glasiologer som jobber med å finne ut hvorfor svingningene skjer enn anonym debattant...
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am Vulkanutbruddene som ga dagens globale oppvarming, skjedde for 26 000 år siden, så man kan ikke forvente store utslag på dagens seismografer. Dette ifølge iskjerneprøven til Petit et al., 1999, som dagens klimaløgnere altså velger å se bort ifra.
Nå er det først og fremst snakk om den raske temperaturøkningen man har sett de siste 200 år som trenger en forklaring.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:40 am Man behøver ikke å lese vitenskapelige artikler om iskjerneprøven, det holder å slutte å være klimaløgner og forholde seg til empirisk viten. Man skal være veldig glad for at man har iskjerneprøver som viser temperaturendringene de seneste 420 000 år: De viser samme globale oppvarming som i dag, 4 på rad, hvilket motbeviser menneskeskapte klimaendringer – i det minste før man begynte å betrakte karbondioksid som utslipp, og ved reduksjon av karbondioksid i Jordens atmosfære har skyld i både økt global oppvarming, mer ekstreme temperaturer både under dagens globale oppvarming og under påfølgende globale avkjøling, for å ha gjort livet vanskeligere for alt levende, og for utryddelsen av den del av livet på Jorden som dagens klimaovertro medfører.
Dersom formålet er å ha en artig debatt på et anonymt forum, trenger man selvfølgelig verken å lese seg opp på vitenskapelige artikler eller knytte matematikken man presenterer opp mot kjent fysikk. Dersom formålet er å "opplyse det norske samfunnet", må man i grunnen lese seg opp...

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 437

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: fre jun 28, 2024 6:09 pm
NiGoZeroIchi skrev: fre jun 28, 2024 2:49 pm
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am

Ettersom et termometer ikke bryr seg om strålingens art (den måler aktuell temperatur uansett), kan man konkludere med at alt våset om strålingens art inngår i klimaløgnernes strategi.
Et tradisjonelt termometer måler temperaturen i kvikksølvet eller spriten - settes det i skyggen vil det tilsvare temperaturen i omkringliggende luft, setter man det i solen vil kvikksølvet/spritens evne til å absorbere solstråling være en vesentlig del av det man måler, og målingen vil ikke gi så mye mening. Samme effekten vil man ha i en moderne temperatursensor.
Når det gjelder absorbsjonsspekteret til CO2 ligger hovedbåndene på bølgelengdene 2,7μm, 4,3μm og 15μm - så her har "strålingens art" helt klart noe å si.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am Nei, karbondioksid i Jordens atmosfære vil IKKE absorbere mer Jordvarme enn Solvarme, ettersom omkring halvparten av Jordvarmen kommer fra Solvarmen (den andre halvparten kommer fra Jordens indre), og absorbsjonsspekteret til karbondioksid har kun med temperaturen til karbondioksidet å gjøre, ikke med hva karbondioksidet reflekterer, som er like deler av varmen fra Jorden og Solen – hvilket som nevnt BEGRENSER Solvarmen om dagen! Altså vil karbondioksid IKKE fungere mer som drivhus enn som skjerming – i stedet er påstanden DEN STØRSTE AV ALLE KLIMALØGNER!
Vi snakker om stråling, som riktignok er temperaturavhengig (Wien's lov), ikke om varme. Uansett hvor man hevder at jorden får sin varme fra, har den en temperatur som varierer rundt 300K, og vil dermed stråle med høyest intesitet på bølgelengder rundt 10μm - som treffer ganske godt rundt absorbsjonen til CO2. Solen, med temperatur rundt 5800K stråler med høyest intensitet rundt 500nm (synlig lys) - slik at en relativt liten andel av solstrålingen vil havne i området der CO2 absorberer.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am Dette kan utdypes som følger: Om dagen vil Sollyset varme opp Jorden. Karbondioksid som kommer mellom Sollyset og Jorden, vil reflektere Sollys vekk fra Jorden. Sollys som reflekteres vekk fra Jorden, vil ikke varme opp Jorden. Ergo vil karbondioksid reflektere Sollys vekk fra Jorden, og BEGRENSE oppvarmingen av Jorden om dagen!
Jordutstrålingen i bølgelengdene der CO2 absorberer fortsatt er mye høyere enn solinnstrålingen i bølgelengdene der CO2 absorberer - det gjelder både dag og natt. Så CO2 vil fungere mer som drivhus enn som skjerming også om dagen.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am Dette betyr at karbondioksid vil regulere temperaturen NED om dagen når det er varmt, og OPP om natten når det er kaldt. Karbondioksid i Jordens atmosfære er dermed den perfekte reguleringsmekanismen, fordi den både hindrer ekstrem hete og ekstrem kulde, altså ekstremvær generelt, i tillegg til at karbondioksid er det viktigste næringsgrunnlaget for livet på Jorden. Konklusjon: Vi bør slippe ut MER karbondioksid i Jordens atmosfære, hvis vi vil unngå ekstremvær!
Igjen, nei, siden solinnstrålingen i bølgelengdene CO2 absorberer er relativt liten i forhold til jordutstrålingen i de samme bølgelengdene - og bidrar dermed til oppvarming til alle døgnets tider. H2O derimot, har den reguleringsmekanismen du antyder - her er det absorbsjon både i synlig lys og i infrarødt.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 10:50 am Logisk bevis: Global gjennomsnittstemperatur kan bestå av ekstremvær både om dagen og om natten, hvilket vi ikke vil ha. Derimot er Jordens gjennomsnittstemperatur på 17 °C tilnærmet perfekt. Det er EKSTREMENE vi ikke vil ha! Således, for å unngå ekstremvær, bør vi SLIPPE UT karbondioksid i Jordens atmosfære – og gi klimaløgnernes penger til de fattige, men ærlige menneskene som fortjener dem! Klimaløgnere har snyltet lenge nok på samfunnets penger nå!
Vel, siden CO2 ikke har den virkningen som du antyder, faller premissene for det "logiske beviset" bort...
Intellektualisering er en forsvarsmekanisme som kan være god å ty til for enkelte, men gir gjerne komplikasjoner dersom problemstillingen ikke forenkles. Her påstås det tilsvarende at lyset som reflekteres fra et speil, avhenger av atomene speilet er sammensatt av, i tillegg til atomenes absorpsjon av stråling i visse bølgelengder. Bytter man ut speilet med karbondioksid, innser man at det som beskrives, er speilets temperatur, ikke dets reflekterende egenskaper.
Nåvel, dersom du er interessert i å opplyse, bør du starte med deg selv. Gassers absorbsjon av stråling i visse bølgelengder er videregåendepensum (det som var 2FY og 3FY den gang jeg gikk på videregående), så jeg anbefaler å ta en kikk i lærebøkene for videregåendefysikk.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 6:09 pm Andre graver seg ned i temperaturmålinger fra termometeret ble oppfunnet i 1590-årene, uten å innse at disse målingene inngår i iskjerneprøver, og at man ikke behøver noen bekreftelse på vitenskapelig målte temperaturer – man bør bare godta målingene, og se bort ifra alle mulige og umulige komplikasjoner, ettersom termometeret selv forteller temperaturen:
Nåvel, feilkilder ved bruk at temperatursensorer er kanskje ikke videregåendepensum - men det er noe man bør ha i bakhodet dersom man bruker slike sensorer, enten de er basert på kvikksølv eller RTD.
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 6:09 pm N + J + S = T, hvor varmen fra T - N = J + S gjør at temperaturen T holder seg over det absolutte nullpunktet.
Enda godt, det skulle tatt seg ut om temperaturen din formeldiktning gikk under det absolutte nullpunktet...
Grubles skrev: fre jun 28, 2024 6:09 pm Hva karbondioksidets atomer måtte absorbere av stråling i gitte bølgelengder, er ikke er av interesse, kun varme reflektert tilbake til Jorden, samt Sollys reflektert vekk fra Jorden om dagen. Følgelig, på det blotte grunnlag av premissene, kan man fastslå at karbondioksid hindrer både ekstrem kulde om natten og ekstrem hete om dagen, og bør slippes ut i naturen der den gjør best nytte.
Den absorberte strålingen blir jo emittert (igjen - fysikkpensum på videregående) - sendt ut i en tilfeldig retning (ganske ulikt et "speil"), og ganske mye av denne energien dermed går tilbake til jorden (som er den problemstillingen som vitenskapen faktisk diskuterer her...). Og igjen - CO2 absorberer i et bølgelengdeområde der man finner svært mye av jordstrålingen og relativt lite av solstrålingen - slik at både på dag og natt vil det i hovedsak være stråling fra jorda som blir absorbert...

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: fre jun 28, 2024 2:03 pm Jo, oppvarming er en forandring i energinivået, akkurat som nedkjøling også er en forandring i energinivået. For at man skal forklare en oppvarming, må man peke på en prosess som er forandret i tilknytning til oppvarmingen. Mens vulkansk aktivitet kan forklare noen klimaforandringer (i hovedsak kortvarige nedkjølinger grunnet gasser og støv som sendes høyt i atmosfæren), er det ikke noe som tilsier at det kan brukes som en forklaring på oppvarmingen som har foregått de siste 200 år.
Vulkanutbrudd?

Ta en titt på denne: https://www.drroyspencer.com/wp-content ... scaled.jpg . Utbruddet på Tonga i januar 2022 økte konsentrasjonen med vanndamp i øvre atmosfære med 15%. Utbruddet sendte klimagasser helt opp i mesosfæren (60 km). Vanndampen er forventet å varme opp kloden i flere år. (Time will show)

Ser du sammenhengen? Jeg ville bli svært overrasket hvis du svarte ja. Den siste oppvarmingen på rundt 0.8 grader er tillagt menneskelig utslipp.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: tor jun 27, 2024 3:18 pm
Grubles skrev: tor jun 27, 2024 1:29 pm 1. Drivhusgasser, eksempelvis karbondioksid, varmer opp Jorden hele døgnet ved å reflektere varme tilbake til Jorden, men BEGRENSER Solvarmen om dagen. Hvordan kan enkelte påstå at karbondioksid som BEGRENSER Solvarmen, gjør Jorden VARMERE?
Solen, med overflatetemperatur rundt 5800K, stråler mest i det vi oppfatter som synlig lys, jorden, som har en overflatetemperatur som ligger rundt 300K, stråler mest i det infrarøde spekteret. Siden vi har en noenlunde energilikevekt, kan vi regne solinnstrålingen og jordutstrålingen som omtrent i samme størrelsesorden.
CO2 har absorbsjonsspektrum som ligger i det infrarøde området (omtrent i samme området der jordstrålingen har sin "topp"), så CO2 i atmosfæren vil dermed absorbere mer av jordens strålingsenergi enn solens (dvs, fungere mer som drivhus enn som skjerming).
Som NiGoZeroIchi skriver er det forskjellige bølgelenger vi snakker om, Solen vs. Jordens stråling. Det er dog en del punkter som ikke nevnes, det til stryk for klimaforskere. I de strålingsvinduene fra solen kommer til jorden er det fra en fast vinkel og i langet kortere bølgelengde. Når konsentrasjonen av CO₂ øker vil absorpsjonen fra solen øke på grunn av de allerede ikke har nådd max absorpsjon. Når jorden stråler ut er den i et helt annet strålingsvindu. Her er all stråling allerede absorbert, og det kan dermed ikke økes. ...

Men det var halve sannheten. En punkt fra jorden stråler i alle vinkler, i motsetning fra stråling fra Solen. Virkning? Når et punkt fra Jorden stråler "langs bakken" møter den en lang tykkere atmosfære. Noe som neppe nevnes.

Som jeg sier, klimaforskere står stort sett til stryk.

mvh

HB

Grubles
Innlegg: 301

Legg inn av Grubles »

HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 1:18 am
NiGoZeroIchi skrev: tor jun 27, 2024 3:18 pm
Grubles skrev: tor jun 27, 2024 1:29 pm 1. Drivhusgasser, eksempelvis karbondioksid, varmer opp Jorden hele døgnet ved å reflektere varme tilbake til Jorden, men BEGRENSER Solvarmen om dagen. Hvordan kan enkelte påstå at karbondioksid som BEGRENSER Solvarmen, gjør Jorden VARMERE?
Solen, med overflatetemperatur rundt 5800K, stråler mest i det vi oppfatter som synlig lys, jorden, som har en overflatetemperatur som ligger rundt 300K, stråler mest i det infrarøde spekteret. Siden vi har en noenlunde energilikevekt, kan vi regne solinnstrålingen og jordutstrålingen som omtrent i samme størrelsesorden.
CO2 har absorbsjonsspektrum som ligger i det infrarøde området (omtrent i samme området der jordstrålingen har sin "topp"), så CO2 i atmosfæren vil dermed absorbere mer av jordens strålingsenergi enn solens (dvs, fungere mer som drivhus enn som skjerming).
Som NiGoZeroIchi skriver er det forskjellige bølgelenger vi snakker om, Solen vs. Jordens stråling. Det er dog en del punkter som ikke nevnes, det til stryk for klimaforskere. I de strålingsvinduene fra solen kommer til jorden er det fra en fast vinkel og i langet kortere bølgelengde. Når konsentrasjonen av CO₂ øker vil absorpsjonen fra solen øke på grunn av de allerede ikke har nådd max absorpsjon. Når jorden stråler ut er den i et helt annet strålingsvindu. Her er all stråling allerede absorbert, og det kan dermed ikke økes. ...

Men det var halve sannheten. En punkt fra jorden stråler i alle vinkler, i motsetning fra stråling fra Solen. Virkning? Når et punkt fra Jorden stråler "langs bakken" møter den en lang tykkere atmosfære. Noe som neppe nevnes.

Som jeg sier, klimaforskere står stort sett til stryk.

mvh

HB
Man kan ikke lese seg opp på noe før noen har tilegnet seg tilstrekkelig med kunnskaper om emnet til å skrive noe om det. Generelt er det slik at hvis man ikke lurer på noe, finnes liten grunn til å lese seg opp på området. En gang i fremtiden vil menneskene ha nok kunnskap på de fleste områder til at man som regel kan lese seg opp på et område, men i vår tid er det meste ukjent.

Når det er sagt, må kunnskapen være relevant. Temperaturer målt ved Jordens overflate kan inndeles i to typer: Den ved en global oppvarming hvor havet har frigitt mye karbondioksid til Jordens atmosfære (som i dag), og den ved en global avkjøling hvor havet har absorbert mye av karbondioksidet (og temperaturen er 10 °C lavere).

Det man da bør ta i betraktning, er at den høyere temperaturen IKKE SKYLDES DET HØYERE KARBONDIOKSIDINNHOLDET I JORDENS ATMOSFÆRE (i stedet følger karbondioksidinnholdet temperaturen med et etterslep på noen hundre år, jf. iskjerneprøven til Petit et al., 1999).

Når man tenker over det, forstår man bedre det feilaktige i at man i dag kaller det viktigste næringsgrunnlaget på Jorden for klimautslipp, og gir menneskeskapte utslipp av karbondioksid skylden for å ha gitt den høyere temperaturen, som altså IKKE SKYLDES DET HØYERE KARBONDIOKSIDINNHOLDET I JORDENS ATMOSFÆRE.

Karbondioksid reflekterer varme tilbake til Jorden og Sollys vekk fra Jorden om dagen, ifølge formelen N + J + S = T °C. Jordbanerotasjonen på 112 000 år, samt radioaktive prosesser i Jordens indre, forklarer fullt ut dagens sykluser med global oppvarming/avkjøling ved at J henholdsvis øker/synker med minst 10 °C, jf. nevnte iskjerneprøve.

Alt vitenskapen behøver å gjøre, er å måle temperaturen S som stammer fra Sollyset, og regne ut T – N – S = J, som er varmen som ikke stammer fra Sollyset, sammenligne temperaturene ved Jordens overflate med karbondioksidinnholdet, og avgjøre om det finnes en virkelig korrelasjon mellom temperaturene og karbondioksidinnholdet.

Uansett kan ikke en reduksjon av Jordens viktigste næringsgrunnlag, nemlig atmosfærens mindre enn 0,05 % karbondioksid, rettferdiggjøre at man i forkant av en global avkjøling forsøker å kjøle ned Jorden ytterligere. Konseptet med naturlige globale oppvarminger/avkjølinger kan innby til at enkelte forsøker å sko seg på klimafanatisme.

Ressursene man i dag kaster bort, kan lett overstige de livet på Jorden har råd til å tape. Det man senker temperaturen med i dag, er også det man senker temperaturen med under påfølgende globale avkjøling. Og det man øker temperaturen med under den globale avkjølingen, er garantert det man ikke burde ha senket den globale temperaturen med i dag!

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 437

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 12:54 am
NiGoZeroIchi skrev: fre jun 28, 2024 2:03 pm Jo, oppvarming er en forandring i energinivået, akkurat som nedkjøling også er en forandring i energinivået. For at man skal forklare en oppvarming, må man peke på en prosess som er forandret i tilknytning til oppvarmingen. Mens vulkansk aktivitet kan forklare noen klimaforandringer (i hovedsak kortvarige nedkjølinger grunnet gasser og støv som sendes høyt i atmosfæren), er det ikke noe som tilsier at det kan brukes som en forklaring på oppvarmingen som har foregått de siste 200 år.
Vulkanutbrudd?

Ta en titt på denne: https://www.drroyspencer.com/wp-content ... scaled.jpg . Utbruddet på Tonga i januar 2022 økte konsentrasjonen med vanndamp i øvre atmosfære med 15%. Utbruddet sendte klimagasser helt opp i mesosfæren (60 km). Vanndampen er forventet å varme opp kloden i flere år. (Time will show)

Ser du sammenhengen? Jeg ville bli svært overrasket hvis du svarte ja. Den siste oppvarmingen på rundt 0.8 grader er tillagt menneskelig utslipp.
Joda, man kan klart gi slike vulkanutbrudd og fenomener som el niño og la niña og andre ting "skylda" for korte topper og bunner. Men det forklarer det trenden man ser i kurven? For om man ser bort fra kortvarige topper og bunner på kurven, viser det en en temperaturstigning (rundt 1/2 grad) siden slutten av 70-tallet.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 437

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 1:18 am Det er dog en del punkter som ikke nevnes, det til stryk for klimaforskere.
Så dersom det er punkter jeg ikke nevner, er det klimaforskere som skal strykes?

perchri
Innlegg: 667

Legg inn av perchri »

NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:34 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 12:54 am
NiGoZeroIchi skrev: fre jun 28, 2024 2:03 pm Jo, oppvarming er en forandring i energinivået, akkurat som nedkjøling også er en forandring i energinivået. For at man skal forklare en oppvarming, må man peke på en prosess som er forandret i tilknytning til oppvarmingen. Mens vulkansk aktivitet kan forklare noen klimaforandringer (i hovedsak kortvarige nedkjølinger grunnet gasser og støv som sendes høyt i atmosfæren), er det ikke noe som tilsier at det kan brukes som en forklaring på oppvarmingen som har foregått de siste 200 år.
Vulkanutbrudd?

Ta en titt på denne: https://www.drroyspencer.com/wp-content ... scaled.jpg . Utbruddet på Tonga i januar 2022 økte konsentrasjonen med vanndamp i øvre atmosfære med 15%. Utbruddet sendte klimagasser helt opp i mesosfæren (60 km). Vanndampen er forventet å varme opp kloden i flere år. (Time will show)

Ser du sammenhengen? Jeg ville bli svært overrasket hvis du svarte ja. Den siste oppvarmingen på rundt 0.8 grader er tillagt menneskelig utslipp.
Joda, man kan klart gi slike vulkanutbrudd og fenomener som el niño og la niña og andre ting "skylda" for korte topper og bunner. Men det forklarer det trenden man ser i kurven? For om man ser bort fra kortvarige topper og bunner på kurven, viser det en en temperaturstigning (rundt 1/2 grad) siden slutten av 70-tallet.
Holder man på enda, om hvem som har skylda? meg bekjent er allt sammen antakelser..synseringer..og mulig.....ikke et eneste bevis er lagt fram, at mennesker røveren.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:34 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 12:54 am
NiGoZeroIchi skrev: fre jun 28, 2024 2:03 pm Jo, oppvarming er en forandring i energinivået, akkurat som nedkjøling også er en forandring i energinivået. For at man skal forklare en oppvarming, må man peke på en prosess som er forandret i tilknytning til oppvarmingen. Mens vulkansk aktivitet kan forklare noen klimaforandringer (i hovedsak kortvarige nedkjølinger grunnet gasser og støv som sendes høyt i atmosfæren), er det ikke noe som tilsier at det kan brukes som en forklaring på oppvarmingen som har foregått de siste 200 år.
Vulkanutbrudd?

Ta en titt på denne: https://www.drroyspencer.com/wp-content ... scaled.jpg . Utbruddet på Tonga i januar 2022 økte konsentrasjonen med vanndamp i øvre atmosfære med 15%. Utbruddet sendte klimagasser helt opp i mesosfæren (60 km). Vanndampen er forventet å varme opp kloden i flere år. (Time will show)

Ser du sammenhengen? Jeg ville bli svært overrasket hvis du svarte ja. Den siste oppvarmingen på rundt 0.8 grader er tillagt menneskelig utslipp.
Joda, man kan klart gi slike vulkanutbrudd og fenomener som el niño og la niña og andre ting "skylda" for korte topper og bunner. Men det forklarer det trenden man ser i kurven? For om man ser bort fra kortvarige topper og bunner på kurven, viser det en en temperaturstigning (rundt 1/2 grad) siden slutten av 70-tallet.
Den varmetoppen du ser er forårsaket av et utbrudd. Noen forskere har sett på det og de sier at vanndampen som ble pumpet ut i statosfæren/mesosfæren kommer til å varme kloden i mange år. Denne oppvarmingen blir av grunner tillagt menneskelig utslipp som alarmisme. Hvor er relismen hos de vanlige klimaforskerene? Jeg ser til om med du forsøker å blåse av dette som det ikke var noe å bry seg om. Selvsagt er det noe å bry seg om, fordi oppvarmingen etter et eneste utbrudd forårsaker meget raskt et hopp på ~0.8 grader, hvor denne oppvarmingen varer i mange år til. Til info så er denne toppen vesentlig kraftigere enn noen topper enso har klart.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:40 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 1:18 am Det er dog en del punkter som ikke nevnes, det til stryk for klimaforskere.
Så dersom det er punkter jeg ikke nevner, er det klimaforskere som skal strykes?
Tviler på at du vet noe som helst om det. Du leser kun det du vil lese.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

perchri skrev: lør jun 29, 2024 7:06 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:34 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 12:54 am

Vulkanutbrudd?

Ta en titt på denne: https://www.drroyspencer.com/wp-content ... scaled.jpg . Utbruddet på Tonga i januar 2022 økte konsentrasjonen med vanndamp i øvre atmosfære med 15%. Utbruddet sendte klimagasser helt opp i mesosfæren (60 km). Vanndampen er forventet å varme opp kloden i flere år. (Time will show)

Ser du sammenhengen? Jeg ville bli svært overrasket hvis du svarte ja. Den siste oppvarmingen på rundt 0.8 grader er tillagt menneskelig utslipp.
Joda, man kan klart gi slike vulkanutbrudd og fenomener som el niño og la niña og andre ting "skylda" for korte topper og bunner. Men det forklarer det trenden man ser i kurven? For om man ser bort fra kortvarige topper og bunner på kurven, viser det en en temperaturstigning (rundt 1/2 grad) siden slutten av 70-tallet.
Holder man på enda, om hvem som har skylda? meg bekjent er allt sammen antakelser..synseringer..og mulig.....ikke et eneste bevis er lagt fram, at mennesker røveren.
Å ja. Klimaforskere kan ikke rote i ting som gravlegger sine inntekter. OLR og andre data om stråling hører man lite om. Hvis det lekker ut at OLR har vært økende siden 1980 (da målingene startet) så blir det ramaskrik, fordi det gravlegger alle teorier om menneskenes utslipp. NASA har gjort downloading av det veldig vanskelig.

mvh

HB

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 437

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 10:58 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:34 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 12:54 am

Vulkanutbrudd?

Ta en titt på denne: https://www.drroyspencer.com/wp-content ... scaled.jpg . Utbruddet på Tonga i januar 2022 økte konsentrasjonen med vanndamp i øvre atmosfære med 15%. Utbruddet sendte klimagasser helt opp i mesosfæren (60 km). Vanndampen er forventet å varme opp kloden i flere år. (Time will show)

Ser du sammenhengen? Jeg ville bli svært overrasket hvis du svarte ja. Den siste oppvarmingen på rundt 0.8 grader er tillagt menneskelig utslipp.
Joda, man kan klart gi slike vulkanutbrudd og fenomener som el niño og la niña og andre ting "skylda" for korte topper og bunner. Men det forklarer det trenden man ser i kurven? For om man ser bort fra kortvarige topper og bunner på kurven, viser det en en temperaturstigning (rundt 1/2 grad) siden slutten av 70-tallet.
Den varmetoppen du ser er forårsaket av et utbrudd. Noen forskere har sett på det og de sier at vanndampen som ble pumpet ut i statosfæren/mesosfæren kommer til å varme kloden i mange år. Denne oppvarmingen blir av grunner tillagt menneskelig utslipp som alarmisme. Hvor er relismen hos de vanlige klimaforskerene? Jeg ser til om med du forsøker å blåse av dette som det ikke var noe å bry seg om. Selvsagt er det noe å bry seg om, fordi oppvarmingen etter et eneste utbrudd forårsaker meget raskt et hopp på ~0.8 grader, hvor denne oppvarmingen varer i mange år til. Til info så er denne toppen vesentlig kraftigere enn noen topper enso har klart.
Og? Det som er interessant med kurven er trenden - om man ser bort fra toppene og bunnene, stiger kurven med en halv grad. Det kan ikke forklares ut fra et vulkanutbrudd som skjedde i den siste tjuendedelen av tidsserien...

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 437

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 11:01 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:40 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 1:18 am Det er dog en del punkter som ikke nevnes, det til stryk for klimaforskere.
Så dersom det er punkter jeg ikke nevner, er det klimaforskere som skal strykes?
Tviler på at du vet noe som helst om det. Du leser kun det du vil lese.
Du tviler på at jeg vet noe helst om hva? Er dette nok et forsøk på å bygge opp en situasjon der du opptrer "såra og vonbroten" fordi jeg ikke klarer å tolke tankene som ligger bak når du kommer med utydelige formuleringer?

Grubles
Innlegg: 301

Legg inn av Grubles »

perchri skrev: lør jun 29, 2024 7:06 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:34 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 12:54 am

Vulkanutbrudd?

Ta en titt på denne: https://www.drroyspencer.com/wp-content ... scaled.jpg . Utbruddet på Tonga i januar 2022 økte konsentrasjonen med vanndamp i øvre atmosfære med 15%. Utbruddet sendte klimagasser helt opp i mesosfæren (60 km). Vanndampen er forventet å varme opp kloden i flere år. (Time will show)

Ser du sammenhengen? Jeg ville bli svært overrasket hvis du svarte ja. Den siste oppvarmingen på rundt 0.8 grader er tillagt menneskelig utslipp.
Joda, man kan klart gi slike vulkanutbrudd og fenomener som el niño og la niña og andre ting "skylda" for korte topper og bunner. Men det forklarer det trenden man ser i kurven? For om man ser bort fra kortvarige topper og bunner på kurven, viser det en en temperaturstigning (rundt 1/2 grad) siden slutten av 70-tallet.
Holder man på enda, om hvem som har skylda? meg bekjent er allt sammen antakelser..synseringer..og mulig.....ikke et eneste bevis er lagt fram, at mennesker røveren.
Vet vi ikke hvem røverne er? Tja, menneskene som hugget de grønne plantene uten å plante nye som kunne ha redusert atmosfærens innhold av karbondioksid, er kanskje kandidater – sammen med de som lopper folk flest for å nå klimamålene til IPCC og EU, og andre som skor seg på klimaet.

Det man kan si med sikkerhet, er at en reduksjon av menneskeskapte utslipp av karbondioksid reduserer mattilgangen til havets blågrønne bakterier, planteplankton og fisk, slik at de (og de som spiser fisk), i kombinasjon med useriøse aktørers dumping av søppel i havet, får i seg mer mikroplast, som kan føre til lungesykdom, kreft og død. God middag!

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 11:14 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 10:58 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:34 pm

Joda, man kan klart gi slike vulkanutbrudd og fenomener som el niño og la niña og andre ting "skylda" for korte topper og bunner. Men det forklarer det trenden man ser i kurven? For om man ser bort fra kortvarige topper og bunner på kurven, viser det en en temperaturstigning (rundt 1/2 grad) siden slutten av 70-tallet.
Den varmetoppen du ser er forårsaket av et utbrudd. Noen forskere har sett på det og de sier at vanndampen som ble pumpet ut i statosfæren/mesosfæren kommer til å varme kloden i mange år. Denne oppvarmingen blir av grunner tillagt menneskelig utslipp som alarmisme. Hvor er relismen hos de vanlige klimaforskerene? Jeg ser til om med du forsøker å blåse av dette som det ikke var noe å bry seg om. Selvsagt er det noe å bry seg om, fordi oppvarmingen etter et eneste utbrudd forårsaker meget raskt et hopp på ~0.8 grader, hvor denne oppvarmingen varer i mange år til. Til info så er denne toppen vesentlig kraftigere enn noen topper enso har klart.
Og? Det som er interessant med kurven er trenden - om man ser bort fra toppene og bunnene, stiger kurven med en halv grad. Det kan ikke forklares ut fra et vulkanutbrudd som skjedde i den siste tjuendedelen av tidsserien...
Jeg har sett de for lenge siden. Klimafrelse bruker kun linjære trendlinjer da de stort sett ikke klarer mer enn en tanke i hodet. Greit nok, studer disse linjære trendene hvis du finner det interessant. Og morosamt skal det være. Portotakstene har en tilnærmet lik trenslinje. Så hvis trendlinjer er bevis for noe så må portotakstene være årsak til katastrofen.

Jeg for min del studerer svingninger hva de forårsaker, og får med meg litt mer enn en trendlinjer som liksom skal bevise at menneskenes utslipp er synderen på en liksomkatastrofe.

btw: økningen av vanndamp i stratosfæren har økt med ~15%, men det er vel ikke interessant?

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 11:23 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 11:01 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 6:40 pm
Så dersom det er punkter jeg ikke nevner, er det klimaforskere som skal strykes?
Tviler på at du vet noe som helst om det. Du leser kun det du vil lese.
Du tviler på at jeg vet noe helst om hva? Er dette nok et forsøk på å bygge opp en situasjon der du opptrer "såra og vonbroten" fordi jeg ikke klarer å tolke tankene som ligger bak når du kommer med utydelige formuleringer?
Ja, jeg er veldig vonbråten og så såra har jeg aldri i mitt liv vært. Tipper at du ikke forstå et kvekk siden du har satt det så ut av sammenheng. Du leser hva du vil lese og kun det kommenterer du.
Ang, såra og vonbråten? Du er helt sikker på at det er meg som er det og at det ikke gjelder deg selv?

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 437

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: søn jun 30, 2024 7:12 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 11:14 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 10:58 pm

Den varmetoppen du ser er forårsaket av et utbrudd. Noen forskere har sett på det og de sier at vanndampen som ble pumpet ut i statosfæren/mesosfæren kommer til å varme kloden i mange år. Denne oppvarmingen blir av grunner tillagt menneskelig utslipp som alarmisme. Hvor er relismen hos de vanlige klimaforskerene? Jeg ser til om med du forsøker å blåse av dette som det ikke var noe å bry seg om. Selvsagt er det noe å bry seg om, fordi oppvarmingen etter et eneste utbrudd forårsaker meget raskt et hopp på ~0.8 grader, hvor denne oppvarmingen varer i mange år til. Til info så er denne toppen vesentlig kraftigere enn noen topper enso har klart.
Og? Det som er interessant med kurven er trenden - om man ser bort fra toppene og bunnene, stiger kurven med en halv grad. Det kan ikke forklares ut fra et vulkanutbrudd som skjedde i den siste tjuendedelen av tidsserien...
Jeg har sett de for lenge siden. Klimafrelse bruker kun linjære trendlinjer da de stort sett ikke klarer mer enn en tanke i hodet. Greit nok, studer disse linjære trendene hvis du finner det interessant. Og morosamt skal det være. Portotakstene har en tilnærmet lik trenslinje. Så hvis trendlinjer er bevis for noe så må portotakstene være årsak til katastrofen.
Nå ligger det vel i hypotesene rundt klimaforandringer at det skjer relativt langsomt i forhold til de topper og bunner man observerer fra år til år - sånn sett er trendene (enten de er lineære eller man bruker høyere ordens tilnærminger) interessante når man studerer akkurat denne problemstillingen.
HB4596 skrev: søn jun 30, 2024 7:12 pm Jeg for min del studerer svingninger hva de forårsaker, og får med meg litt mer enn en trendlinjer som liksom skal bevise at menneskenes utslipp er synderen på en liksomkatastrofe.

btw: økningen av vanndamp i stratosfæren har økt med ~15%, men det er vel ikke interessant?
Joda, det er sikkert interessant, men det forklarer fortsatt ikke trenden...

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 437

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: søn jun 30, 2024 7:16 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 11:23 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 11:01 pm

Tviler på at du vet noe som helst om det. Du leser kun det du vil lese.
Du tviler på at jeg vet noe helst om hva? Er dette nok et forsøk på å bygge opp en situasjon der du opptrer "såra og vonbroten" fordi jeg ikke klarer å tolke tankene som ligger bak når du kommer med utydelige formuleringer?
Ja, jeg er veldig vonbråten og så såra har jeg aldri i mitt liv vært. Tipper at du ikke forstå et kvekk siden du har satt det så ut av sammenheng. Du leser hva du vil lese og kun det kommenterer du.
Ang, såra og vonbråten? Du er helt sikker på at det er meg som er det og at det ikke gjelder deg selv?
Nåvel, at det er deler av det du skriver jeg ikke forstår et kvekk av stemmer ganske bra. Mulig fordi jeg tar det ut av sammenheng, men også meget mulig fordi du ikke setter det i en sammenheng.

Så... Hvorfor er det "til stryk for klimaforskere" at det er punkter jeg ikke nevner i mine innlegg?

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: søn jun 30, 2024 8:13 pm
HB4596 skrev: søn jun 30, 2024 7:12 pm
NiGoZeroIchi skrev: lør jun 29, 2024 11:14 pm

Og? Det som er interessant med kurven er trenden - om man ser bort fra toppene og bunnene, stiger kurven med en halv grad. Det kan ikke forklares ut fra et vulkanutbrudd som skjedde i den siste tjuendedelen av tidsserien...
Jeg har sett de for lenge siden. Klimafrelse bruker kun linjære trendlinjer da de stort sett ikke klarer mer enn en tanke i hodet. Greit nok, studer disse linjære trendene hvis du finner det interessant. Og morosamt skal det være. Portotakstene har en tilnærmet lik trenslinje. Så hvis trendlinjer er bevis for noe så må portotakstene være årsak til katastrofen.
Nå ligger det vel i hypotesene rundt klimaforandringer at det skjer relativt langsomt i forhold til de topper og bunner man observerer fra år til år - sånn sett er trendene (enten de er lineære eller man bruker høyere ordens tilnærminger) interessante når man studerer akkurat denne problemstillingen.
HB4596 skrev: søn jun 30, 2024 7:12 pm Jeg for min del studerer svingninger hva de forårsaker, og får med meg litt mer enn en trendlinjer som liksom skal bevise at menneskenes utslipp er synderen på en liksomkatastrofe.

btw: økningen av vanndamp i stratosfæren har økt med ~15%, men det er vel ikke interessant?
Joda, det er sikkert interessant, men det forklarer fortsatt ikke trenden...
tilbake til trenden... Og sånn går no dagan.

Grubles
Innlegg: 301

Legg inn av Grubles »

HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 1:18 am
NiGoZeroIchi skrev: tor jun 27, 2024 3:18 pm
Grubles skrev: tor jun 27, 2024 1:29 pm 1. Drivhusgasser, eksempelvis karbondioksid, varmer opp Jorden hele døgnet ved å reflektere varme tilbake til Jorden, men BEGRENSER Solvarmen om dagen. Hvordan kan enkelte påstå at karbondioksid som BEGRENSER Solvarmen, gjør Jorden VARMERE?
Solen, med overflatetemperatur rundt 5800K, stråler mest i det vi oppfatter som synlig lys, jorden, som har en overflatetemperatur som ligger rundt 300K, stråler mest i det infrarøde spekteret. Siden vi har en noenlunde energilikevekt, kan vi regne solinnstrålingen og jordutstrålingen som omtrent i samme størrelsesorden.
CO2 har absorbsjonsspektrum som ligger i det infrarøde området (omtrent i samme området der jordstrålingen har sin "topp"), så CO2 i atmosfæren vil dermed absorbere mer av jordens strålingsenergi enn solens (dvs, fungere mer som drivhus enn som skjerming).
Som NiGoZeroIchi skriver er det forskjellige bølgelenger vi snakker om, Solen vs. Jordens stråling. Det er dog en del punkter som ikke nevnes, det til stryk for klimaforskere. I de strålingsvinduene fra solen kommer til jorden er det fra en fast vinkel og i langet kortere bølgelengde. Når konsentrasjonen av CO₂ øker vil absorpsjonen fra solen øke på grunn av de allerede ikke har nådd max absorpsjon. Når jorden stråler ut er den i et helt annet strålingsvindu. Her er all stråling allerede absorbert, og det kan dermed ikke økes. ...

Men det var halve sannheten. En punkt fra jorden stråler i alle vinkler, i motsetning fra stråling fra Solen. Virkning? Når et punkt fra Jorden stråler "langs bakken" møter den en lang tykkere atmosfære. Noe som neppe nevnes.

Som jeg sier, klimaforskere står stort sett til stryk.

mvh

HB
Om dagen beskytter karbondioksidet i Jordens atmosfære de grønne plantene mot uttørking, ved å reflektere overflødig Solvarme vekk fra Jorden. Ettersom omkring halvparten av overflatens Jordvarme består av oppmagasinert Solvarme, vil karbondioksid som reflekterer eksempelvis halvparten av Solvarmen vekk fra Jorden om dagen, det vil si omkring halvparten av tiden, matematisk sett forhindre omkring en åttedel av total Jordvarme, og bidra til å avkjøle en overopphetet planet.

Om natten beskytter karbondioksidet i Jordens atmosfære de grønne plantene mot kulde – men ikke engang de høyeste fjell kan hindre Jordvarme, inkludert varme karbondioksidet absorberer om dagen, i å stråle ut i verdensrommet om natten.

Konklusjon: Dersom alt karbondioksidet i Jordens atmosfære ble fjernet, ville det ha blitt kjøligere om natten, men varmere om dagen. IPCC, EU og klimahysterikere har skylden for inntil 1/8 av dagens unaturlige globale oppvarming, mens de som tillegger andre såkalt «klimaskeptisisme», er avslørt som uhyggelig primitive og kunnskapsløse mennesker:

Det forventes ikke at kunnskapsløse mennesker forstår når de begår forbrytelser mot livet på Jorden, og langt mindre at de vil innrømme dem – slik at det blir opp til velgerne å forhindre at politikere indirekte begår ytterligere urett mot livet på Jorden.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 714
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

Grubles skrev: ons jul 03, 2024 1:44 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 1:18 am
NiGoZeroIchi skrev: tor jun 27, 2024 3:18 pm

Solen, med overflatetemperatur rundt 5800K, stråler mest i det vi oppfatter som synlig lys, jorden, som har en overflatetemperatur som ligger rundt 300K, stråler mest i det infrarøde spekteret. Siden vi har en noenlunde energilikevekt, kan vi regne solinnstrålingen og jordutstrålingen som omtrent i samme størrelsesorden.
CO2 har absorbsjonsspektrum som ligger i det infrarøde området (omtrent i samme området der jordstrålingen har sin "topp"), så CO2 i atmosfæren vil dermed absorbere mer av jordens strålingsenergi enn solens (dvs, fungere mer som drivhus enn som skjerming).
Som NiGoZeroIchi skriver er det forskjellige bølgelenger vi snakker om, Solen vs. Jordens stråling. Det er dog en del punkter som ikke nevnes, det til stryk for klimaforskere. I de strålingsvinduene fra solen kommer til jorden er det fra en fast vinkel og i langet kortere bølgelengde. Når konsentrasjonen av CO₂ øker vil absorpsjonen fra solen øke på grunn av de allerede ikke har nådd max absorpsjon. Når jorden stråler ut er den i et helt annet strålingsvindu. Her er all stråling allerede absorbert, og det kan dermed ikke økes. ...

Men det var halve sannheten. En punkt fra jorden stråler i alle vinkler, i motsetning fra stråling fra Solen. Virkning? Når et punkt fra Jorden stråler "langs bakken" møter den en lang tykkere atmosfære. Noe som neppe nevnes.

Som jeg sier, klimaforskere står stort sett til stryk.

mvh

HB
Om dagen beskytter karbondioksidet i Jordens atmosfære de grønne plantene mot uttørking, ved å reflektere overflødig Solvarme vekk fra Jorden. Ettersom omkring halvparten av overflatens Jordvarme består av oppmagasinert Solvarme, vil karbondioksid som reflekterer eksempelvis halvparten av Solvarmen vekk fra Jorden om dagen, det vil si omkring halvparten av tiden, matematisk sett forhindre omkring en åttedel av total Jordvarme, og bidra til å avkjøle en overopphetet planet.

Om natten beskytter karbondioksidet i Jordens atmosfære de grønne plantene mot kulde – men ikke engang de høyeste fjell kan hindre Jordvarme, inkludert varme karbondioksidet absorberer om dagen, i å stråle ut i verdensrommet om natten.

Konklusjon: Dersom alt karbondioksidet i Jordens atmosfære ble fjernet, ville det ha blitt kjøligere om natten, men varmere om dagen. IPCC, EU og klimahysterikere har skylden for inntil 1/8 av dagens unaturlige globale oppvarming, mens de som tillegger andre såkalt «klimaskeptisisme», er avslørt som uhyggelig primitive og kunnskapsløse mennesker:

Det forventes ikke at kunnskapsløse mennesker forstår når de begår forbrytelser mot livet på Jorden, og langt mindre at de vil innrømme dem – slik at det blir opp til velgerne å forhindre at politikere indirekte begår ytterligere urett mot livet på Jorden.
Her ser det ut som det er nye teorier/hypoteser på gang. Jeg kommer hverken til å stemme for eller mot før jeg ser noen tall på det.
Hvis du har noen teoretisk tall, så skal jeg sammenligne det med data som er samlet inn.


Mvh

HB

Grubles
Innlegg: 301

Legg inn av Grubles »

HB4596 skrev: fre jul 05, 2024 1:54 pm
Grubles skrev: ons jul 03, 2024 1:44 pm
HB4596 skrev: lør jun 29, 2024 1:18 am

Som NiGoZeroIchi skriver er det forskjellige bølgelenger vi snakker om, Solen vs. Jordens stråling. Det er dog en del punkter som ikke nevnes, det til stryk for klimaforskere. I de strålingsvinduene fra solen kommer til jorden er det fra en fast vinkel og i langet kortere bølgelengde. Når konsentrasjonen av CO₂ øker vil absorpsjonen fra solen øke på grunn av de allerede ikke har nådd max absorpsjon. Når jorden stråler ut er den i et helt annet strålingsvindu. Her er all stråling allerede absorbert, og det kan dermed ikke økes. ...

Men det var halve sannheten. En punkt fra jorden stråler i alle vinkler, i motsetning fra stråling fra Solen. Virkning? Når et punkt fra Jorden stråler "langs bakken" møter den en lang tykkere atmosfære. Noe som neppe nevnes.

Som jeg sier, klimaforskere står stort sett til stryk.

mvh

HB
Om dagen beskytter karbondioksidet i Jordens atmosfære de grønne plantene mot uttørking, ved å reflektere overflødig Solvarme vekk fra Jorden. Ettersom omkring halvparten av overflatens Jordvarme består av oppmagasinert Solvarme, vil karbondioksid som reflekterer eksempelvis halvparten av Solvarmen vekk fra Jorden om dagen, det vil si omkring halvparten av tiden, matematisk sett forhindre omkring en åttedel av total Jordvarme, og bidra til å avkjøle en overopphetet planet.

Om natten beskytter karbondioksidet i Jordens atmosfære de grønne plantene mot kulde – men ikke engang de høyeste fjell kan hindre Jordvarme, inkludert varme karbondioksidet absorberer om dagen, i å stråle ut i verdensrommet om natten.

Konklusjon: Dersom alt karbondioksidet i Jordens atmosfære ble fjernet, ville det ha blitt kjøligere om natten, men varmere om dagen. IPCC, EU og klimahysterikere har skylden for inntil 1/8 av dagens unaturlige globale oppvarming, mens de som tillegger andre såkalt «klimaskeptisisme», er avslørt som uhyggelig primitive og kunnskapsløse mennesker:

Det forventes ikke at kunnskapsløse mennesker forstår når de begår forbrytelser mot livet på Jorden, og langt mindre at de vil innrømme dem – slik at det blir opp til velgerne å forhindre at politikere indirekte begår ytterligere urett mot livet på Jorden.
Her ser det ut som det er nye teorier/hypoteser på gang. Jeg kommer hverken til å stemme for eller mot før jeg ser noen tall på det.
Hvis du har noen teoretisk tall, så skal jeg sammenligne det med data som er samlet inn.


Mvh

HB
Vel, en påstand som er tallfestet, kan jo være verdt å undersøke nærmere. En teori forutsetter at alle vesentlige momenter er tatt i betraktning, at de er relevante, samt at feilkilder unngås, mens forutsetningene og definisjonene må være vitenskapelig korrekte. Men har man først en teori og ikke publiserer den før man anser teorien som bevist, mister jo andre muligheten til å bidra. En full teori fremlegges vel helst under Miljø og Klima.

Et signal til dagens politikere om at dagens klimakonsensus kan være ukorrekt, er dog på sin plass: Herved oppfordres klimaforskere til å fremlegge et hvilket som helst bevis på at karbondioksid i Jordens atmosfære varmer opp Jordens overflate under en global oppvarming.

Og da nytter det ikke å vise til «Drivhuseffekten» i SNL, både fordi uten drivhus, ingen drivhuseffekt, og fordi karbondioksid er 1,5 ganger tyngre enn luft og derfor ikke befinner seg høyt oppe i luften, som på bildet hvor karbondioksid reflekterer langbølget stråling tilbake til Jorden: «Tilbake» vil her faktisk si ut i verdensrommet, ettersom karbondioksidet nærmest ligger på bakken – så drivhuseffekten kan i høy grad betraktes som tatt av vinden.

Videre finnes mange bevis på at dagens klimakonsensus er feil, eksempelvis vil en global oppvarming grunnet karbondioksid få havet til å frigi mer karbondioksid og til slutt koke, hvilket jo for alle fornuftige mennesker er helt hinsides. Så hvis man stemmer på politikere som ikke er fornuftige mennesker, bør man i hvert fall føle en særskilt plikt til å forhindre at de blir fralurt folkets penger, i og med det såkalte «grønne skiftet». Det eneste som beviselig er grønt etter at IPCC, EU og andre har drept de grønne plantene som gir mat og oksygen til alt levende, er politikerne selv.

Til slutt må nevnes at selv om «grønne» politikere skulle ha rett, vil en global nedkjøling av Jorden være feil, grunnet den globale avkjølingen som forventes å begynne om 1 000 år og gi 1-3 km med is over hele Norge. Så man kan jo spørre hva politikere mener med å kaste bort folkets penger uten først å spørre folket og geologene, som for øvrig ikke aner hvorfor klimatologene påstår det de gjør – men siden klimatologene har kuppet halve budsjettet til forskning og utvikling, må jo geologene bare jatte med dem. Hvis dagens politikere som gir bort folkets penger hadde tenkt seg om, hadde de nok ikke gjort det – det må jo bare ende i forferdelse – og da snakker vi om deres renommé. Kanskje skriver noen en bok om dem – neppe «De som reddet verden», men heller «De som ble fralurt folkets penger».

For å legge frem en ny teori, og samtidig bringe inn noe nytt i saken:

1. Hvis Solen skinner hele døgnet, kan omkring halvparten av Jordvarmen stamme fra Solen. Hvis man formoder at Solen i gjennomsnitt skinner halvparten av tiden, kan 1/4 av Jordvarmen stamme fra Solen.

2. Formodningen innebærer i så fall at 3/8 av varmen målt ved Jordens overflate kan betraktes å stamme fra Jordens indre, mens 5/8 av varmen målt ved Jordens overflate kan betraktes å stamme fra Solen.

3. All logikk tilsier dermed at det mest effektive tiltak for å redusere varmen ved Jordens overflate under en global oppvarming, vil være å redusere Solvarmen ved å tilføre karbondioksid til Jordens atmosfære, hvilket vil reflektere overflødig Solvarme vekk fra Jorden.

Brukeravatar
BlackEagle
Innlegg: 2724
Sted: Vågå

Legg inn av BlackEagle »

Grubles skrev: lør jul 06, 2024 1:04 pm
3. All logikk tilsier dermed at det mest effektive tiltak for å redusere varmen ved Jordens overflate under en global oppvarming, vil være å redusere Solvarmen ved å tilføre karbondioksid til Jordens atmosfære, hvilket vil reflektere overflødig Solvarme vekk fra Jorden.
Jaså? Da anbefaler jeg at du tar kontakt med bl. a. Wikipedia og underbygger påstanden din bl. a. med kildehenvisning, for på Wikipedia står følgende:

"Karbondioksid absorberer elektromagnetisk stråling hovedsakelig i regionen av spektret av infrarød, noe som gir molekylær vibrasjoner. Dette er selve årsaken til stoffets egenskap som klimagass."

- altså det MOTSATTE av det du sier. Og vi er jo alle klar over at Wikipedia ikke er ufeilbarlig, ikke sant? For ordens skyld - slik at ingen misforståelser skal oppstå - står det også på Wikipedia om klimagasser:

"En klimagass eller drivhusgass er en gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming."

For sikkerhets skyld sjekka jeg også Store Norske Leksikon. De skriver bl. a.:

"Drivhusgasser er gasser i atmosfæren som absorberer langbølget stråling. De viktigste drivhusgassene er vanndamp, karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorholdige gasser som KFK. Økt tilførsel av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren gir en forsterket drivhuseffekt, som bidrar til globale klimaendringer.

Drivhusgassene påvirker klimaet på Jorden og fører til at gjennomsnittstemperaturen er 15 grader Celsius, og ikke -18 grader, som den ville vært uten drivhusgassene.
"

Så du bør nok kontakte dem også, slik at de får rydda opp i rotet sitt.

Mvh

BE

Grubles
Innlegg: 301

Legg inn av Grubles »

BlackEagle skrev: lør jul 06, 2024 4:09 pm
Grubles skrev: lør jul 06, 2024 1:04 pm
3. All logikk tilsier dermed at det mest effektive tiltak for å redusere varmen ved Jordens overflate under en global oppvarming, vil være å redusere Solvarmen ved å tilføre karbondioksid til Jordens atmosfære, hvilket vil reflektere overflødig Solvarme vekk fra Jorden.
Jaså? Da anbefaler jeg at du tar kontakt med bl. a. Wikipedia og underbygger påstanden din bl. a. med kildehenvisning, for på Wikipedia står følgende:

"Karbondioksid absorberer elektromagnetisk stråling hovedsakelig i regionen av spektret av infrarød, noe som gir molekylær vibrasjoner. Dette er selve årsaken til stoffets egenskap som klimagass."

- altså det MOTSATTE av det du sier. Og vi er jo alle klar over at Wikipedia ikke er ufeilbarlig, ikke sant? For ordens skyld - slik at ingen misforståelser skal oppstå - står det også på Wikipedia om klimagasser:

"En klimagass eller drivhusgass er en gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming."

For sikkerhets skyld sjekka jeg også Store Norske Leksikon. De skriver bl. a.:

"Drivhusgasser er gasser i atmosfæren som absorberer langbølget stråling. De viktigste drivhusgassene er vanndamp, karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorholdige gasser som KFK. Økt tilførsel av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren gir en forsterket drivhuseffekt, som bidrar til globale klimaendringer.

Drivhusgassene påvirker klimaet på Jorden og fører til at gjennomsnittstemperaturen er 15 grader Celsius, og ikke -18 grader, som den ville vært uten drivhusgassene.
"

Så du bør nok kontakte dem også, slik at de får rydda opp i rotet sitt.

Mvh

BE
Det faktum at karbondioksid absorberer varme, forhindrer ekstrem kulde om natten. Påstanden til dagens klimakonsensus kan oppsummeres til at karbondioksid gir ekstrem varme ved å hindre ekstrem kulde – men ettersom det ikke kan sees at det å hindre ekstrem kulde gir mindre ekstrem varme, bør de snarest innrømme at de har tatt feil.

At noen definerer og navngir mystiske egenskaper som tillegges visse gasser, og forteller verden at disse gasser må fjernes for å unngå Jordens undergang, og deretter presser verden for penger, burde være straffbart – selv om folk flest selvsagt innser at dette kun er et forsøk på lureri. Enkelte politikerne, derimot, er ikke like heldige – og ettersom de jo kan sies å ha blitt grovt utnyttet, bør straffene ikke være for milde.

Med hensyn til temperaturene på Jorden: I kratere på Månen er det målt -240 °C, mens det på Jorden ikke er målt mindre enn ca. -100 °C. Uten Jordvarmen, ville temperaturen ved Jordens overflate i gjennomsnitt ha vært 17 °C – 140 °C = -127 °C. Ikke desto mindre velger dagens klimakonsensus nærmest å se bort ifra varmen fra Jordens indre (og matematikk generelt; i stedet baserer de seg på temperaturmålinger fra termometeret ble oppfunnet i 1590-årene, hvilket hvem som helst ville ha betalt IPCC i dyre dommer for å slippe å se, så politikerne er til en viss grad unnskyldt). N + J + S = T °C gir dagens globale gjennomsnittstemperatur -273 + 140 + 150 = 17 °C, hvoretter varmen fra Jordens indre forventes å synke fra 140 °C til mindre enn 130 °C under den globale avkjølingen man kan forvente om 1 000 år, ifølge iskjerneprøven til Petit et al., 1999.

Ifølge dagens dommedagsprofeter som velger å se bort ifra Jordens naturlige globale sykluser med oppvarming/avkjøling, er det altså menneskeskapte utslipp av dommedagsgassen karbondioksid som står for dagens globale oppvarming. Hvorfor den påfølgende globale avkjølingen ikke er tatt i betraktning, vites ikke, men så lenge vesentlige momenter ikke er tatt i betraktning, er metoden ikke vitenskapelig – hvilket er viktig å påpeke, da mange ellers kunne tro at vitenskapen hadde tatt feil, i stedet for de uvitenskapelige dommedagsprofetene.

Hvis temperaturen ved Jordens overflate hadde vært -18 °C uten drivhusgassene, vitner det om galskapen ved å forsøke å redusere atmosfærens innhold av drivhusgasser generelt, og om den komplette galskap ved å forsøke å fjerne atmosfærens mindre enn 0,05 % karbondioksid spesielt. Selvsagt er det alltid en fordel for en planet å ha en god atmosfære – derfor bør man også forsøke å forhindre at den blir fjernet av mennesker som ikke er på vår side. I disse primitive tider er det ekstra viktig å ikke tro på alt man leser, ettersom det ikke er like lett for dagens vitenskap å tilbakevise vranglære i dag – definert ved at det global oppvarming reduseres med i dag, også vil gi tilsvarende redusert temperatur ved påfølgende globale avkjøling.

I stedet bør man bruke logikk og sunn fornuft, og en sjekkliste: Hvilke konsekvenser vil reduksjon av karbondioksid i Jordens atmosfære få – vil det gi mer ekstrem kulde om natten? Ja. Vil det gi mer ekstrem varme om dagen? Ja. Vil det gi mindre næring til grønne planter og planteplankton? Ja. Vil det gi mindre oksygen i atmosfæren? Ja. Vil det gi mer ekstrem stråling fra verdensrommet? Ja. Dersom drivhusgasser generelt varmer opp Jorden, hvorfor velger man da å fjerne akkurat atmosfærens mindre enn 0,05 % karbondioksid – skyldes det at ekstremister har oppdaget at de ved å gi mennesker ubegrunnet dårlig samvittighet, kan utplyndre ikke bare politikere, men mennesker flest? Ja. Er ikke de som ønsker mer ekstreme forhold, ekstremister? Ja. Vil vi i fremtiden få stater og sammenslutninger (som EU) med autoritære ledere som også er klimaekstremister? Ja. Vil fjerning av Jordens atmosfære gi strålingsskader, mutasjoner og økt fare for hudkreft? Ja. Kan klimagalskap i ytterste konsekvens føre til at mennesker blir anbefalt å bruke romdrakter utendørs ved strålende sol? Ja. Fikk DU dårlig samvittighet da du leste at «drivhusgasser i atmosfæren gir en forsterket drivhuseffekt, som bidrar til globale klimaendringer»? Ja. Fikk DU lyst til å be regjeringen gi penger til et formål som kan true livet på Jorden? Ja. NETTOPP!

Brukeravatar
BlackEagle
Innlegg: 2724
Sted: Vågå

Legg inn av BlackEagle »

Grubles skrev: søn jul 07, 2024 11:07 am
Påstanden til dagens klimakonsensus kan oppsummeres til at karbondioksid gir ekstrem varme ved å hindre ekstrem kulde – men ettersom det ikke kan sees at det å hindre ekstrem kulde gir mindre ekstrem varme, bør de snarest innrømme at de har tatt feil.
Og kilden din var, sa du ...?

Mvh

BE

Grubles
Innlegg: 301

Legg inn av Grubles »

BlackEagle skrev: søn jul 07, 2024 11:37 pm
Grubles skrev: søn jul 07, 2024 11:07 am
Påstanden til dagens klimakonsensus kan oppsummeres til at karbondioksid gir ekstrem varme ved å hindre ekstrem kulde – men ettersom det ikke kan sees at det å hindre ekstrem kulde gir mindre ekstrem varme, bør de snarest innrømme at de har tatt feil.
Og kilden din var, sa du ...?

Mvh

BE
Ettersom ovennevnte påstand verken er et sitat eller et selvsitat, er kildeangivelse ikke påkrevd. Påstanden inngår i en lang rekke påstander som ikke støtter dagens klimakonsensus. Man kan gjerne ta utgangspunkt i hva de selv mener:

1. Den globale gjennomsnittlige temperaturen ved Jordens overflate ville ha vært ca. -18 °C uten drivhusgassene.

2. En reduksjon av drivhusgasser i Jordens atmosfære vil gi en reduksjon av den globale gjennomsnittlige temperaturen.

Begge påstander kan betraktes som ukorrekte, i den grad de korrekte påstandene er:

1. Den globale gjennomsnittlige temperaturen ved Jordens overflate ville ha vært det samme som i dag uten drivhusgassene – bare med mer ekstrem kulde om natten, og tilsvarende mer ekstrem varme om dagen.

2. En reduksjon av drivhusgasser i Jordens atmosfære vil gi en økning av den globale gjennomsnittlige temperaturen under en global oppvarming, og en reduksjon av den globale gjennomsnittlige temperaturen under en global avkjøling.

Videre er påstanden at mye av det dagens klimakonsensus har kommet frem til, kan karakteriseres som vrangforestillinger – dette i forhold til manglende viten, som kun gir ukorrekte forestillinger.

Selvsagt kan påstander bli tilbakevist, eller fremsettes i den hensikt å vinne tid, eksempelvis for å hindre overilte handlinger før man i det minste står på litt mer vitenskapelig grunn. Av og til er det beste man kan gjøre, å vente med å gjøre noe, for å gi tid til ettertanke og etterprøving av hypoteser. Kanskje burde man vente et par tusen år eller mer, før man setter i gang med tiltak som truer livet på Jorden grunnet klimafanatisme?

Hint: Dersom en global avkjøling begynner om 1 000 år, som indikert av iskjerneprøven til Petit et al., 1999, vil alternativet å redusere global temperatur, ikke komme på tale i det hele tatt – og ettersom iskjerneprøver er vitenskapens hittil beste empiriske bevis, hvorfor ønsker enkelte at vi skal se bort ifra dem, og heller støtte opp om vrangforestillinger og korrupsjon?

Brukeravatar
BlackEagle
Innlegg: 2724
Sted: Vågå

Legg inn av BlackEagle »

Grubles skrev: man jul 08, 2024 12:02 pm
BlackEagle skrev: søn jul 07, 2024 11:37 pm
Grubles skrev: søn jul 07, 2024 11:07 am
Påstanden til dagens klimakonsensus kan oppsummeres til at karbondioksid gir ekstrem varme ved å hindre ekstrem kulde – men ettersom det ikke kan sees at det å hindre ekstrem kulde gir mindre ekstrem varme, bør de snarest innrømme at de har tatt feil.
Og kilden din var, sa du ...?

Mvh

BE
Ettersom ovennevnte påstand verken er et sitat eller et selvsitat, er kildeangivelse ikke påkrevd. Påstanden inngår i en lang rekke påstander som ikke støtter dagens klimakonsensus. Man kan gjerne ta utgangspunkt i hva de selv mener:

1. Den globale gjennomsnittlige temperaturen ved Jordens overflate ville ha vært ca. -18 °C uten drivhusgassene.

2. En reduksjon av drivhusgasser i Jordens atmosfære vil gi en reduksjon av den globale gjennomsnittlige temperaturen.

Begge påstander kan betraktes som ukorrekte, i den grad de korrekte påstandene er:

1. Den globale gjennomsnittlige temperaturen ved Jordens overflate ville ha vært det samme som i dag uten drivhusgassene – bare med mer ekstrem kulde om natten, og tilsvarende mer ekstrem varme om dagen.

2. En reduksjon av drivhusgasser i Jordens atmosfære vil gi en økning av den globale gjennomsnittlige temperaturen under en global oppvarming, og en reduksjon av den globale gjennomsnittlige temperaturen under en global avkjøling.

Videre er påstanden at mye av det dagens klimakonsensus har kommet frem til, kan karakteriseres som vrangforestillinger – dette i forhold til manglende viten, som kun gir ukorrekte forestillinger.

Selvsagt kan påstander bli tilbakevist, eller fremsettes i den hensikt å vinne tid, eksempelvis for å hindre overilte handlinger før man i det minste står på litt mer vitenskapelig grunn. Av og til er det beste man kan gjøre, å vente med å gjøre noe, for å gi tid til ettertanke og etterprøving av hypoteser. Kanskje burde man vente et par tusen år eller mer, før man setter i gang med tiltak som truer livet på Jorden grunnet klimafanatisme?

Hint: Dersom en global avkjøling begynner om 1 000 år, som indikert av iskjerneprøven til Petit et al., 1999, vil alternativet å redusere global temperatur, ikke komme på tale i det hele tatt – og ettersom iskjerneprøver er vitenskapens hittil beste empiriske bevis, hvorfor ønsker enkelte at vi skal se bort ifra dem, og heller støtte opp om vrangforestillinger og korrupsjon?
Hva er i veien med deg, 'a? "... kildeangivelse ikke påkrevd"? Det er jo nettopp kildeangivelse jeg har forespurt, er det ikke? Da ER det jo påkrevd! Det du sier nå er at du ikke aner hva du snakker om, men har skaffet deg et slags religiøst ankerfeste (og med "religiøst" mener jeg enhver oppfatning som ikke lar seg underbygge annet enn med udokumenterte påstander)!

Det kan du jo for all del gjøre - MEN NÅ ER FOLK KLAR OVER DET.

Mvh

BE
hoderystende

P. S. Du kan jo i all korthet gjøre rede for hvordan du IFØLGE DEG SJØL vet bedre enn både Store Norske og Wikipedia - tilsammen!

Grubles
Innlegg: 301

Legg inn av Grubles »

BlackEagle skrev: man jul 08, 2024 12:45 pm
Grubles skrev: man jul 08, 2024 12:02 pm
BlackEagle skrev: søn jul 07, 2024 11:37 pm

Og kilden din var, sa du ...?

Mvh

BE
Ettersom ovennevnte påstand verken er et sitat eller et selvsitat, er kildeangivelse ikke påkrevd. Påstanden inngår i en lang rekke påstander som ikke støtter dagens klimakonsensus. Man kan gjerne ta utgangspunkt i hva de selv mener:

1. Den globale gjennomsnittlige temperaturen ved Jordens overflate ville ha vært ca. -18 °C uten drivhusgassene.

2. En reduksjon av drivhusgasser i Jordens atmosfære vil gi en reduksjon av den globale gjennomsnittlige temperaturen.

Begge påstander kan betraktes som ukorrekte, i den grad de korrekte påstandene er:

1. Den globale gjennomsnittlige temperaturen ved Jordens overflate ville ha vært det samme som i dag uten drivhusgassene – bare med mer ekstrem kulde om natten, og tilsvarende mer ekstrem varme om dagen.

2. En reduksjon av drivhusgasser i Jordens atmosfære vil gi en økning av den globale gjennomsnittlige temperaturen under en global oppvarming, og en reduksjon av den globale gjennomsnittlige temperaturen under en global avkjøling.

Videre er påstanden at mye av det dagens klimakonsensus har kommet frem til, kan karakteriseres som vrangforestillinger – dette i forhold til manglende viten, som kun gir ukorrekte forestillinger.

Selvsagt kan påstander bli tilbakevist, eller fremsettes i den hensikt å vinne tid, eksempelvis for å hindre overilte handlinger før man i det minste står på litt mer vitenskapelig grunn. Av og til er det beste man kan gjøre, å vente med å gjøre noe, for å gi tid til ettertanke og etterprøving av hypoteser. Kanskje burde man vente et par tusen år eller mer, før man setter i gang med tiltak som truer livet på Jorden grunnet klimafanatisme?

Hint: Dersom en global avkjøling begynner om 1 000 år, som indikert av iskjerneprøven til Petit et al., 1999, vil alternativet å redusere global temperatur, ikke komme på tale i det hele tatt – og ettersom iskjerneprøver er vitenskapens hittil beste empiriske bevis, hvorfor ønsker enkelte at vi skal se bort ifra dem, og heller støtte opp om vrangforestillinger og korrupsjon?
Hva er i veien med deg, 'a? "... kildeangivelse ikke påkrevd"? Det er jo nettopp kildeangivelse jeg har forespurt, er det ikke? Da ER det jo påkrevd! Det du sier nå er at du ikke aner hva du snakker om, men har skaffet deg et slags religiøst ankerfeste (og med "religiøst" mener jeg enhver oppfatning som ikke lar seg underbygge annet enn med udokumenterte påstander)!

Det kan du jo for all del gjøre - MEN NÅ ER FOLK KLAR OVER DET.

Mvh

BE
hoderystende

P. S. Du kan jo i all korthet gjøre rede for hvordan du IFØLGE DEG SJØL vet bedre enn både Store Norske og Wikipedia - tilsammen!
Ettersom sitater uten kildeangivelse kan betraktes som plagiat, i hvert fall i eksamensfaglige sammenhenger, må det være tillatt å opplyse om at man ikke har noen kilde å angi, når dette er sannheten.

Vitenskapen fungerer slik at tilgjengelig viten inngår i en vitenskapelig konsensus som pr. definisjon er tilgjengelig for alle, inkludert Wikipedia og SNL, men man bør ta høyde for at dagens vitenskap vet relativt lite i forhold til eksempelvis om en million år, hvorved dagens gjeldende teorier vil kunne endres/utvides mange ganger.

Ovenstående er noe man bør ta i betraktning dersom man ikke er spesielt interessert i dagens klimakonsensus, men mer i hvordan ting virkelig forholder seg – og særlig dersom man synes det er litt vel drastisk å ta karbondioksid fra de grønne plantene og deponere det på havets bunn i forkant av en global avkjøling som forventes å inntreffe om 1 000 år, ifølge iskjerneprøven til Petit et al., 1999.

Ellers er det klart at oppfatninger lar seg underbygge med påstander enten de er dokumenterte eller ikke, men hvis man kun godtar dagens (såkalt) dokumenterte påstander, og ikke fremtidens (korrekt) dokumenterte påstander, kan man fort ende opp med å fornekte sannheten.

Svar

Create an account or sign in to join the discussion

You need to be a member in order to post a reply

Create an account

Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute

Registrer

Sign in

Gå tilbake til «Politikk - Norsk»