Si nei til klimafanatisme

Svar
Grubles
Innlegg: 275

Si nei til klimafanatisme

Legg inn av Grubles »

Dersom Jordens atmosfære reflekterer mest av varmestrålingen det er mest av, enten inngående varmestråling fra Solen eller utgående varmestråling fra Jorden, vil en gitt atmosfære innebære at temperaturen på Jordens overflate vil søke mot 0 °C etter at atomene har lagret den varmen de kan (hvilket tar kort tid), mens atomene (utenom lagringen) kan reflektere varmestråling i lang tid.

For å motbevise ovenstående, må det både bevises at ferdigladde atomer av visse typer (uavhengig av hvilken varmestråling det er mest av) reflekterer mer varme fra Jorden enn fra Solen, og at disse typer atomer er årsaken til dagens globale oppvarming (som til forveksling er lik de foregående 4 globale oppvarmingene de seneste 420 000 år, jf. nedenstående lenke til Petit et. al., 1999).

Dersom konsensus vedrørende dagens globale oppvarming er korrekt, bør man i hvert fall ikke fjerne karbondioksid fra atmosfæren, ettersom dette kan føre til at mange arter dør ut som følge av kulde og matmangel under neste globale avkjøling, som ifølge lenken forventes å begynne om 1 000 år, hvorved IPCC, EU og Vesten i dag tar feil, hvilket før eller senere vil bli avslørt; noe annet alternativ foreligger ikke ifølge nedenstående empiriske klimabevis, ettersom det å forsøke å «rette ut temperaturkurvene» både vil koste menneskene i Vesten astronomiske summer, og spille ballen rett over til autoritære regimer – hvorved både IPCCs, EUs og Vestens nedgang og fall kan være nært forestående grunnet dagens klimafanatisme. Manglende ressurser kan sette utviklingen tilbake tusenvis av år, og menneskeheten står også i fare for å utrydde mye av livet på Jorden, dersom man ikke snart tar til fornuft.

Noe annet som trolig vil skje, og som vi allerede ser i dag, er at mange begynner å bli lei av klimafanatisme – tiden frem til slike mennesker begynner å bli uglesett, kan være kortere enn man tror. Tyskland, Storbritannia og Frankrike frykter dagens utvikling, og med god grunn, ettersom de sannsynligvis tar feil – og da vil det jo kunne få følger. Si nei til klimafanatisme!

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

Brukeravatar
Karatel
Innlegg: 6692

Legg inn av Karatel »

Grubles skrev: man mar 18, 2024 10:44 am Dersom Jordens atmosfære reflekterer mest av varmestrålingen det er mest av, enten inngående varmestråling fra Solen eller utgående varmestråling fra Jorden, vil en gitt atmosfære innebære at temperaturen på Jordens overflate vil søke mot 0 °C etter at atomene har lagret den varmen de kan (hvilket tar kort tid), mens atomene (utenom lagringen) kan reflektere varmestråling i lang tid.
Dette er noe jeg vet lite om, men kan atomer lagre varme? Oppstår ikke energi (varme) ved at atomer og molekyler beveger seg? Dess raskere de beveger seg, dess mer energi frembringer de. Er det ikke slik?

At atomer tilføres energi (varme) som de lagrer, er vel 1600-1700 årenes teori om kalorikum, er det ikke?

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Karatel skrev: man mar 18, 2024 11:22 am
Grubles skrev: man mar 18, 2024 10:44 am Dersom Jordens atmosfære reflekterer mest av varmestrålingen det er mest av, enten inngående varmestråling fra Solen eller utgående varmestråling fra Jorden, vil en gitt atmosfære innebære at temperaturen på Jordens overflate vil søke mot 0 °C etter at atomene har lagret den varmen de kan (hvilket tar kort tid), mens atomene (utenom lagringen) kan reflektere varmestråling i lang tid.
Dette er noe jeg vet lite om, men kan atomer lagre varme? Oppstår ikke energi (varme) ved at atomer og molekyler beveger seg? Dess raskere de beveger seg, dess mer energi frembringer de. Er det ikke slik?

At atomer tilføres energi (varme) som de lagrer, er vel 1600-1700 årenes teori om kalorikum, er det ikke?
Eksitasjon er når et elektron i et atom eller molekyl mottar energi i form av energipakker med elektromagnetisk stråling og flytter seg fra en grunntilstand til en eksitert tilstand med høyere energi. Det er klart at denne energien ikke blir reflektert, men i og med at atomet kan finnes i atmosfæren i hundrevis av år, vil det aller meste av varmestrålingen som treffer atomet, bli reflektert. Hva noen egentlig mener med at klimagasser varmer opp atmosfæren, og henviser til drivhuseffekten og annet som kan rettferdiggjøre deres klimafanatisme, eksempelvis at varmestrålingen fra Solen er kortbølget mens varmestrålingen fra Jorden er langbølget, er ikke godt å vite, så lenge varmestrålingen som blir reflektert, er avgjørende for temperaturen.

Temperaturen på Jordens overflate er sammensatt av varme fra Jorden og Solen: Atmosfæren reflekterer varme fra Jorden tilbake til Jorden, og varme fra Solen vekk fra Jorden. Når Solen eksempelvis går ned, reflekteres mer varme tilbake til Jorden enn tilbake til Solen, fordi varmestrålingen fra Solen er mindre enn varmestrålingen fra Jorden: Varmestrålingen det er mest av, reflekteres mest. Uten sol kan det bli kuldegrader, men når varmestrålingen fra Jorden reflekteres, søker temperaturen mot 0 °C. Er det stekende sol, reflekteres varmestråling fra Solen vekk fra Jorden, slik at temperaturen søker mot 0 °C. Slik vil altså atmosfæren bidra til at temperaturen søker mot 0 °C uansett hva atmosfæren måtte bestå av, men selvsagt ikke uavhengig av varmestrålingen; imidlertid er det en naturlov at den varmestrålingen det er mest av, blir reflektert mest. Å kalle enkelte gasser drivhusgasser og tillegge dens atomer egenskaper andre atomer ikke har, er helt søkt, særlig når så å si alle atomer i Jordens atmosfære tilhører gasser.

Men la oss ta det viktigste: Selv om man kunne fjerne drivhusgasser fra atmosfæren og redusere den globale temperaturen, ville det være helt feil å fjerne karbondioksid, ettersom dette er næringen til de grønne plantene på land og de blågrønne bakteriene i havet, og når den globale avkjølingen setter inn, behøver jo planter og dyr mer mat, ikke mindre, for å kunne overleve! Som påvist i lenken til Petit et al., 1999, kommer alltid en global avkjøling etter en global oppvarming, hvilket simpelthen ikke lar seg bortforklare, selv om enkelte forsøker å underslå dette faktum.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Jordens oppmagasinerte varme er av betydning, mens atmosfærens betydning ligger i varmestrålingen som reflekteres.

Å fjerne vanndamp fra Jordens atmosfære, er greit, men å fjerne karbondioksid fra Jordens atmosfære, er særdeles ugreit.

Her følger matematikken bak temperaturene vi måler på Jordens overflate:

(Dette er del 1 av 3, så følg med på oppgjøret mot klimafanatismen!).

Målt temperatur er U + S = T °C, hvor U er Jordens negative varmeutstråling, og S er Solens og verdensrommets varmeinnstråling, begge deler fratrukket eventuell varmestråling reflektert vekk.

Hvis U har størst tallverdi (kuldegrader), reflekterer atmosfæren mest varme til Jorden.
Hvis S har størst tallverdi (varmegrader), reflekterer atmosfæren mest varme vekk fra Jorden.

Altså reflekterer atmosfæren mest av varmen det er mest av, U eller S, uavhengig av hva atmosfæren består av, men ikke av dens tykkelse.

N er det absolutte nullpunktet i °C.
J inkluderer Jordens og atmosfærens oppmagasinerte varme.
U er Jordens (negative) varmeutstråling: Uten S, er T = U.
S inkluderer Solens og verdensrommets innstrålte varme.
T er Jordens målte globale temperatur i °C.

N + J + S = T °C.

Det absolutte nullpunktet N + Jordvarme J (inkludert oppmagasinert varme og atmosfærens varme) = Jordens utstråling U.

U + Solvarme S (inkludert verdensrommets varme) = Temperatur T °C.

Eksempel 1, S > J:
  N +  J =  U,  U +  S =  T °C
-273 + 120 = -153, -153 + 170 = 17 °C
Uten Jordvarme J ville den globale temperaturen her ikke vært T = 17 °C, men T – J = 17 – 120 = -103 °C.

Eksempel 2, J > S:
  N +  J =  U,  U +  S =  T °C
-273 + 170 = -103, -103 + 120 = 17 °C
Uten Jordvarme J ville den globale temperaturen her ikke vært T = 17 °C, men T – J = 17 – 170 = -153 °C.

T – S = U er Jordens varmeutstråling til verdensrommet, hvor U + S = T °C. U er i dag helt ukjent av klimatologene, ettersom de ut ifra målte temperaturer ser ut til å ha gjort seg opp en mening som ikke samsvarer med helheten, definert ved at de ikke vet at målt T angir et eventuelt avvik fra 0 °C (hvor inngående og utgående infrarød varmestråling balanseres), jf. formlene.

Hvis og bare hvis dagens klimatologer er i stand til å finne en gjennomsnittlig lokal verdi for J, kjenner de S, og omvendt. Som eksemplene viser, bør man kjenne både J og S for å kunne uttale seg, ettersom begge inngår i formlene som gir en målt temperatur T °C.

Særlig er det viktig å vite at atmosfærens innhold av karbondioksid inngår i J, og ikke i S. Uvitenhet er ingen skam, ettersom ny viten stadig tilkommer, men da må man også ta imot ny viten, og ikke motarbeide den med foreldede teser som kun er egnet til å så splid.

Påstanden er at dagens klimatologer ikke kjenner verken J eller S. Hvordan kan da enkelte politikere påstå at dagens uvitende klimatologer har rett? Håpet er at mennesker flest ikke lar klimatologer uten klimabevis peke ut en retning kalt «det grønne skiftet», som fører til at menneskene begynner å utrydde seg selv og livet på Jorden.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: tir mar 19, 2024 7:05 am Påstanden er at dagens klimatologer ikke kjenner verken J eller S. Hvordan kan da enkelte politikere påstå at dagens uvitende klimatologer har rett? Håpet er at mennesker flest ikke lar klimatologer uten klimabevis peke ut en retning kalt «det grønne skiftet», som fører til at menneskene begynner å utrydde seg selv og livet på Jorden.
Når det gjelder energiregnskapet - inkludert innstrålt energi fra verdensrommet, utstrålt energi fra jorden, osv. finnes det allerede gode modeller for det. Man kan finne relativt enkle forklaringer på nettet, f.eks. her: https://www.nasa.gov/centers-and-facili ... 0spectrum.

Formelverket du setter opp er ikke så veldig overbevisende dersom man kan litt grunnleggende fysikk. Men selvfølgelig, du kan jo lure både deg selv og en del andre dersom du bruker mange nok symboler i likningene dine. Jeg vil dog anbefale at man forsøker å sette seg inn i hva som gjøres i reelle vitenskapelige beregninger, og ikke sette alt for stor lit til skrivebordslek fra anonyme debattanter på halvdøde nettfora...

Hattori_Hanzo
Innlegg: 715

Legg inn av Hattori_Hanzo »

NiGoZeroIchi skrev: tir mar 19, 2024 10:31 am
Grubles skrev: tir mar 19, 2024 7:05 am Påstanden er at dagens klimatologer ikke kjenner verken J eller S. Hvordan kan da enkelte politikere påstå at dagens uvitende klimatologer har rett? Håpet er at mennesker flest ikke lar klimatologer uten klimabevis peke ut en retning kalt «det grønne skiftet», som fører til at menneskene begynner å utrydde seg selv og livet på Jorden.
Når det gjelder energiregnskapet - inkludert innstrålt energi fra verdensrommet, utstrålt energi fra jorden, osv. finnes det allerede gode modeller for det. Man kan finne relativt enkle forklaringer på nettet, f.eks. her: https://www.nasa.gov/centers-and-facili ... 0spectrum.

Formelverket du setter opp er ikke så veldig overbevisende dersom man kan litt grunnleggende fysikk. Men selvfølgelig, du kan jo lure både deg selv og en del andre dersom du bruker mange nok symboler i likningene dine. Jeg vil dog anbefale at man forsøker å sette seg inn i hva som gjøres i reelle vitenskapelige beregninger, og ikke sette alt for stor lit til skrivebordslek fra anonyme debattanter på halvdøde nettfora...
Vel , "reelle vitenskaplige beregninger" som du peker til her er kun datamodellert søppel fra bånnkorrupte instititusjoner som får betalt for å finne ut at verden "varmes opp" pga oss. Så da finner de ut det på mystisk vis.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Hattori_Hanzo skrev: tir mar 19, 2024 11:16 am
NiGoZeroIchi skrev: tir mar 19, 2024 10:31 am
Grubles skrev: tir mar 19, 2024 7:05 am Påstanden er at dagens klimatologer ikke kjenner verken J eller S. Hvordan kan da enkelte politikere påstå at dagens uvitende klimatologer har rett? Håpet er at mennesker flest ikke lar klimatologer uten klimabevis peke ut en retning kalt «det grønne skiftet», som fører til at menneskene begynner å utrydde seg selv og livet på Jorden.
Når det gjelder energiregnskapet - inkludert innstrålt energi fra verdensrommet, utstrålt energi fra jorden, osv. finnes det allerede gode modeller for det. Man kan finne relativt enkle forklaringer på nettet, f.eks. her: https://www.nasa.gov/centers-and-facili ... 0spectrum.

Formelverket du setter opp er ikke så veldig overbevisende dersom man kan litt grunnleggende fysikk. Men selvfølgelig, du kan jo lure både deg selv og en del andre dersom du bruker mange nok symboler i likningene dine. Jeg vil dog anbefale at man forsøker å sette seg inn i hva som gjøres i reelle vitenskapelige beregninger, og ikke sette alt for stor lit til skrivebordslek fra anonyme debattanter på halvdøde nettfora...
Vel , "reelle vitenskaplige beregninger" som du peker til her er kun datamodellert søppel fra bånnkorrupte instititusjoner som får betalt for å finne ut at verden "varmes opp" pga oss. Så da finner de ut det på mystisk vis.
Det er i alle fall beregninger som tar utgangspunkt i moderne forståelse av fysikk...

Joda, det er fint å leke rundt konspirasjonsteorier om pengestrøm i forskning - men da bør man også ha i bakhodet at fossilindustrien er en av de mest pengesterke industriene i verden...

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Refleksjonsteoriens formler:
2 varmekilder, J og S, gir:

0.1   U + S = V + J = T
0.2   U - J = V – S = N
0.3   U - N = T – V = J
0.4   T - U = V – N = S
0.5   N + J = T - S = U
0.6   N + S = T – J = V
0.7   J + S = T – N
0.8   U – V = J - S
0.9   U + V = T + N
Dagens klimatologer tror i store trekk at N + S = T °C. Ettersom de er klar over varmen fra Jordens indre, måler de temperaturen 2 meter over bakken, og håper å ha fjernet «feilkilden» J.
J = 0 (Jordens varme fjernes), gir:

1.1.1  U + S = N + S = V = T      S kan ikke være negativ.
1.1.2  V – S = T - S = U = N
1.1.3  V – U = T - N = T - U = V – N = S
1.1.4  U + V = T + N
Her ser vi at dagens klimatologer i store trekk håper at V = T °C, hvilket vi vet at T generelt ikke er. Deres måte å bortforklare J på, er kreativ. Hvor skulle ellers klimafanatisme blomstre bedre?
S = 0 (Solens varme fjernes), gir:

1.2.1  V + J = N + J = U = T      J kan ikke være negativ.
1.2.2  U - J = T - J = V = N
1.2.3  U – V = T - N = T – V = U - N = J
1.2.4  U + V = T + N
J = S = 0 (Jordens og Solens varme fjernes), gir:

2.1.1  U = V = T = N
2.1.2  U + V = T + N
Så enkelt er det: Jordens globale temperatur er N + J + S = T °C.

N + J = U, hvor U + S = T °C (målt).

En gitt måling T ≠ 0 °C kan betyr ett av to:

A. Plussgrader: S overstiger U med T °C (målt!), hvorved atmosfæren reflekterer mest S, hvilket gir avkjøling. Fjernes karbondioksid fra atmosfæren, vil det bli enda varmere: Avkjølingen vil avta.

Eksempel 3: U = -175, S = 185, U + S = T = 10 °C. Atmosfæren reflekterer mer S (ut i verdensrommet) enn U (til Jordens overflate), definert ved at -U < S.

Eksempel 4: N + J = U = -140, S = 150. Temperatur: U + S = 10 °C. Ettersom S overstiger U med 10 °C, vil Jordens atmosfære reflektere mer S ut i verdensrommet enn U tilbake til Jordens overflate, hvorved temperaturen vil gå mot 0 °C. Her er U – N = J ca. 133 °C.

B. Minusgrader: U overstiger S med T (målt!), hvorved atmosfæren reflekterer mest U, hvilket gir oppvarming. Fjernes karbondioksid fra atmosfæren, vil det bli enda kaldere: Oppvarmingen vil avta.

Eksempel 5: U = -185, S = 175: U + S = T = -10 °C. Atmosfæren reflekterer mer U (til Jordens overflate) enn S (ut i verdensrommet), definert ved at -U > S.

Eksempel 6: N + J = U = -150, S = 140. Temperatur: U + S = -10 °C. Ettersom U overstiger S med 10 °C, vil Jordens atmosfære reflektere mer U tilbake til Jordens overflate enn S ut i verdensrommet, hvorved temperaturen vil gå mot 0 °C. Her er U – N = J ca. 123 °C.

Konklusjon: En gitt atmosfære innebærer at temperaturen på Jordens overflate vil søke mot 0 °C. Dette ifølge refleksjonsteorien, som kun betrakter atmosfærens refleksjonsevne, og ikke varmestrålingens bølgelengde: Enten slipper den infrarøde varmestrålingen igjennom atmosfæren, eller den reflekteres, jf. målt T.

Hva atmosfæren består av, spiller ingen rolle, men man kan slutte at jo tyngre atmosfæren er, jo mer vil temperaturen søke mot 0 °C. Dette innebærer at drivhusgasser, som alle er tyngre enn luft, vil få temperaturen til å søke mest mot 0 °C.

Konklusjonen innebærer at drivhusgasser er mer effektive til å få temperaturen til å søke mot 0 °C enn luften ellers. Virkningen av å fjerne karbondioksid fra atmosfæren under en global oppvarming, vil derfor være at temperaturen ikke vil søke like effektivt mot 0 °C, følgelig vil den globale oppvarmingen bli sterkere.

Dagens klimaaktivister burde derfor slippe ut mer karbondioksid i Jordens atmosfære, ettersom de selv må ta skylden for både å ha forsterket dagens globale oppvarming, og for å ha redusert livsbetingelsene for alt liv på Jorden i uminnelige tider.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: ons mar 20, 2024 6:11 am Dagens klimatologer tror i store trekk at N + S = T °C. Ettersom de er klar over varmen fra Jordens indre, måler de temperaturen 2 meter over bakken, og håper å ha fjernet «feilkilden» J.
Sludder.
Dagens klimatologer bruker en godt dokumentert energimodell som viser utveksling mellom ulike deler av jord, atmosfære og verdensrom. Energiutveksling mellom "jordens indre" og jordoverflate/atmosfære er en del av modellen.
Grubles skrev: ons mar 20, 2024 6:11 am Hva atmosfæren består av, spiller ingen rolle, men man kan slutte at jo tyngre atmosfæren er, jo mer vil temperaturen søke mot 0 °C. Dette innebærer at drivhusgasser, som alle er tyngre enn luft, vil få temperaturen til å søke mest mot 0 °C.
Det er ingen fysisk lov som sier at en atmosfære med en tilfeldig sammensetning skal ha temperaturen til å "søke mot 0°C. 0°C er en verdi satt på en menneskeskapt temperaturskala fordi det er lett å gjenskape verdien - smeltepunkt til vann ved en atmosfæres trykk; ut over dette har ikke denne temperaturverdien noen spesiell egenskap...

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: ons mar 20, 2024 9:44 am
Grubles skrev: ons mar 20, 2024 6:11 am Dagens klimatologer tror i store trekk at N + S = T °C. Ettersom de er klar over varmen fra Jordens indre, måler de temperaturen 2 meter over bakken, og håper å ha fjernet «feilkilden» J.
Sludder.
Dagens klimatologer bruker en godt dokumentert energimodell som viser utveksling mellom ulike deler av jord, atmosfære og verdensrom. Energiutveksling mellom "jordens indre" og jordoverflate/atmosfære er en del av modellen.
Grubles skrev: ons mar 20, 2024 6:11 am Hva atmosfæren består av, spiller ingen rolle, men man kan slutte at jo tyngre atmosfæren er, jo mer vil temperaturen søke mot 0 °C. Dette innebærer at drivhusgasser, som alle er tyngre enn luft, vil få temperaturen til å søke mest mot 0 °C.
Det er ingen fysisk lov som sier at en atmosfære med en tilfeldig sammensetning skal ha temperaturen til å "søke mot 0°C. 0°C er en verdi satt på en menneskeskapt temperaturskala fordi det er lett å gjenskape verdien - smeltepunkt til vann ved en atmosfæres trykk; ut over dette har ikke denne temperaturverdien noen spesiell egenskap...
Blant dagens klimatologer finnes noen av klimafornekternes fremste representanter: De nekter for at varmen fra Jordens indre er av samme størrelsesorden som varmen fra Solens overflate, og de nekter for at Jordens indre kan stå for den globale oppvarmingen. De kan sammenlignes med soltilbedere som ikke reflekterer over at varmen i Jordens indre kan sammenlignes med varmen på Solens overflate, bortsett fra at varmen fra Jordens indre er ca. 30 000 ganger nærmere oss enn Solens overflate. Hadde ikke Jordens skorpe vært lettere enn massen i Jordens indre, hadde den sunket ned i et inferno med en temperatur på omkring 5 000 °C.

Målt temperatur T = 0 °C innebærer en balanse mellom Jordens varme U og Solens varme S. Helt spesifikt: T = 0 °C viser at U og S balanserer, hvorved Jordens varmeutstråling U er like stor som Solens varmeinnstråling S. Skjer intet, vil temperaturen forbli 0 °C. Dersom Solen går ned og det blir kaldere enn 0 °C, eller Solen står opp og det blir varmere enn 0 °C, skjer følgende:

Tallverdi U > tallverdi S gir kuldegrader: Dermed reflekterer atmosfæren mer U tilbake til Jordens overflate enn S ut i verdensrommet, og temperaturreduksjonen avtar.

Tallverdi S > tallverdi U gir varmegrader: Dermed reflekterer atmosfæren mer S ut i verdensrommet enn U tilbake til Jordens overflate, og temperaturøkningen avtar.

Atmosfæren regulerer således temperaturen på Jordens overflate.

Straks U og S ikke lenger er i balanse, reflekterer atmosfæren mest av det det er mest av, og T søker mot 0°C. Dermed har 0 °C en helt spesiell betydning, nemlig at U og S er i balanse.

Jordens to varmekilder er Jorden og Solen, henholdsvis J og S. Man kunne kanskje tro at summen av disse to, J + S, er vanskelig å måle, men det er den slett ikke – formlene viser nemlig:

T - N = J + S

Så når T er kjent, er også J + S kjent! Dette viser hvor nyttige formlene er.

Hvis T er målt og S er kjent, er også J kjent: T – S – N = J.

Hvis klimatologene kjenner varmen fra Solen, kjenner de også J. Men dessverre er klimatologene ikke i stand til å måle varmen fra Solen (!), eller ville vi ha kjent T – S – N = J, og fått bekreftet at J er av omtrent samme størrelsesorden som S.

Så neste gang noen måler temperaturen T °C, vit følgende:

T + 273 = J + S. Hvis man da kjenner J, er T - J - N = S.

T °C avslører hva som skjer, enten atmosfæren via en overvekt av U søker å varme opp en overflate < 0 °C, eller atmosfæren via en overvekt av S søker å kjøle ned en overflate > 0 °C. Som vi forstår, er 0 °C en viktig fysisk størrelse grunnet balansen mellom U og S, hvor U + S = T °C.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: ons mar 20, 2024 2:10 pm Blant dagens klimatologer finnes noen av klimafornekternes fremste representanter: De nekter for at varmen fra Jordens indre er av samme størrelsesorden som varmen fra Solens overflate, og de nekter for at Jordens indre kan stå for den globale oppvarmingen.
Det handler i grunnen om hva man kan slutte fra de vitenskapelige teoriene som virker mest sannsynlige - teorier som igjen er basert på det som vi kan observere og vår forståelse av fysikk.
Man kan gjerne fremme egne ideer og alternative hypoteser - men dersom man ikke klarer å understøtte disse på en ordentlig måte, kan man ikke regne med at de blir tatt hensyn til. Det har ikke noe med å "nekte for" noe som helst, det har noe med at man har mer fornuftige ting å bruke ressursene på enn å forfølge strøtanker fra tilfeldige nettdebattanter...
Grubles skrev: ons mar 20, 2024 2:10 pm De kan sammenlignes med soltilbedere som ikke reflekterer over at varmen i Jordens indre kan sammenlignes med varmen på Solens overflate, bortsett fra at varmen fra Jordens indre er ca. 30 000 ganger nærmere oss enn Solens overflate. Hadde ikke Jordens skorpe vært lettere enn massen i Jordens indre, hadde den sunket ned i et inferno med en temperatur på omkring 5 000 °C.
Energiovergangen fra jordens indre til overflate og atmosfære er i grunnen godt studert. Og synsing fra tilfeldige nettdebattanter om hva denne energiovergangen burde være veier ikke like tungt som de vitenskapelige resultatene fageksperter innen vulkaner, seismologi, geologi osv. kommer fram til.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 692
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

Karatel skrev: man mar 18, 2024 11:22 am Dette er noe jeg vet lite om, men kan atomer lagre varme?
Ja, det kalles for det meste energi.

Sitat, Google:

Ethvert atom har ett eller flere elektroner som kan være i en rekke helt bestemte og klart definerte energinivåer. For å endre energinivå må atomet enten fange opp (absorbere) eller sende ut (emittere) en energimengde som akkurat tilsvarer forskjellen mellom to slike energinivåer.

mvh

HB.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 692
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: ons mar 20, 2024 3:16 pm Energiovergangen fra jordens indre til overflate og atmosfære er i grunnen godt studert. Og synsing fra tilfeldige nettdebattanter om hva denne energiovergangen burde være veier ikke like tungt som de vitenskapelige resultatene fageksperter innen vulkaner, seismologi, geologi osv. kommer fram til.
Pussig. De fleste forskere er enig at de vet mer om månens overflate enn det de vet om det som befinner seg på havbunnen, og de har ikke en gang peiling på antallet vulkaner under isen i Antaktis.
Grundig studert? Det er vel en sannhet med store modifikasjoner.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Jorden og atmosfæren inngår i samme system: Jorden er en mye tykkere versjon av atmosfæren, og har derfor tilsvarende mye mer å si for Jordens globale temperatur enn atmosfæren. Den som ikke er enig i dette, må jo innrømme at atmosfæren kan ha en avkjølende virkning – i motsatt fall bør man tilstå at klimafanatismen råder.

Eller man kan innrømme at man mener vulkanutbrudd kan sende så mye støv til atmosfæren at temperaturen synker drastisk, og at Jordens atmosfære derfor også kan ha en avkjølende virkning.

J og S er helt ulike:

J = Jordvarme i °C målt på Jordens overflate, inkludert Jordvarme reflektert fra atmosfæren til Jorden, men med fradrag av Solvarme samt Solens varmestråling reflektert fra atmosfæren til Jorden.

S = Solvarme i °C målt på Jordens overflate, inkludert Solvarme reflektert fra atmosfæren til Jorden, men med fradrag av Jordvarme samt Jordens varmestråling reflektert fra atmosfæren til Jorden.

Global oppvarming/avkjøling:

Hvis både J og S øker, eller J øker mer enn S synker, eller S øker mer enn J synker, gir det global oppvarming.

Hvis både J og S synker, eller J synker mer enn S øker, eller S synker mer enn J øker, gir det global avkjøling.

S overstiger U hvis og bare hvis S > tallverdi U.
U overstiger S hvis og bare hvis tallverdi U > S.

J = 128 og S = 145 gir T = 0 °C, hvorved:
 J +  S +  N = T °C
128 + 145 – 273 = 0 °C
Her er 2 helt forskjellige typer global oppvarming mulig, ved at enten J eller S øker med eksempelvis 17 °C:
J = 145 og S = 145 gir T = 17 °C (Jordoppvarming).
J = 128 og S = 162 gir T = 17 °C (Soloppvarming).
Mange klimatologer mener at J er ubetydelig, men at T har økt grunnet menneskeskapte karbondioksidutslipp – hvilket de ikke har grunnlag for å kunne uttale seg sikkert om, så lenge verdiene av både J og S er ukjente. Dette ifølge refleksjonsteoriens formler.

Hvis T samt én av J, U, S er kjent, er alle fire kjent:
Hvis J er kjent, er N + J = U og T - N - J = S.
Hvis U er kjent, er U - N = J og T - U   = S.
Hvis S er kjent, er T – S = U og T - N - S = J.
Refleksjonsteorien sier at Jordens atmosfære reflekterer mest av varmestrålingen (U eller S) atmosfæren mottar mest av, og at dette vil få den globale temperaturen til å søke mot 0 °C:

Tallverdi U > tallverdi S gir kuldegrader, men dermed reflekterer atmosfæren mer U tilbake til Jordens overflate enn S ut i verdensrommet, og temperaturen søker mot 0 °C.

Tallverdi S > tallverdi U gir varmegrader, men dermed reflekterer atmosfæren mer S ut i verdensrommet enn U tilbake til Jordens overflate, og temperaturen søker mot 0 °C.

Straks U og S ikke er i balanse, reflekterer atmosfæren mest av det det er mest av, og T søker mot 0°C. Således har 0 °C en helt spesiell betydning, nemlig at Jordens overflate avgir like mye varme som den mottar: U + S = T °C.

Egentlig kunne vi bytte ut U med V:
N + J = T - S = U
N + S = T – J = V
Deretter kunne vi forsøkt å se bort ifra S:

V + J = T °C.

Her er T – J = V negativ hvis og bare hvis J > T.

Men på samme måte som man ikke kan se bort ifra J, kan man heller ikke se bort ifra S:

V – N = S.

Fordi det absolutte nullpunktet N alltid er med oss, må alle temperaturer ta i betraktning N = ca. -273 °C.

Klimatologers forsøk på å se bort ifra J ved U + S = T og T – S = U, strander likeledes på at vi aldri kan se bort ifra N:

U – N = J.

Som tidligere nevnt, gir N ikke bare J og S, men også J + S:

T – N = J + S.

Alt som varmer opp Jorden, utenom varmen S tilhørende Solen og verdensrommet, tilhører J, både oppmagasinert varme og atmosfærens varme. Jorden er ikke ulik en stjerne, ved at radioaktive prosesser foregår dypt nede i et tyngdefelt. Og så forsøker klimatologer å måle atmosfærens varme 2 m over bakken og se bort ifra sistnevnte?

I morgen viser vi hva den virkelige vitenskapen sier om klimaendringene – altså en påstått vitenskapelig klimaprotest mot påståtte uvitenskapelige klimaprotester!

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: ons mar 20, 2024 5:37 pm
NiGoZeroIchi skrev: ons mar 20, 2024 3:16 pm Energiovergangen fra jordens indre til overflate og atmosfære er i grunnen godt studert. Og synsing fra tilfeldige nettdebattanter om hva denne energiovergangen burde være veier ikke like tungt som de vitenskapelige resultatene fageksperter innen vulkaner, seismologi, geologi osv. kommer fram til.
Pussig. De fleste forskere er enig at de vet mer om månens overflate enn det de vet om det som befinner seg på havbunnen, og de har ikke en gang peiling på antallet vulkaner under isen i Antaktis.
Grundig studert? Det er vel en sannhet med store modifikasjoner.
Man trenger ikke å ha kartlagt hver eneste subglasiale eller undersjøiske vulkan for å ha et godt estimat på størrelsen på energioverføring mellom jordens indre og jordens overflate.
Godt studert i denne sammenhengen betyr at det er svært lite sannsynlig at det dukker opp overraskelser som forskyver resultatene betraktelig - de verdiene man kommer fram til er gode nok for den praktiske bruken, som i dette tilfelle er å kunne si noe om innvirkningen energioverføring fra jordens indre har på energiregnskapet til jordoverflate/atmosfære/hav.

Men det er kanskje lettere å forholde seg til dårlig underbyggete ligninger og verdier presentert av en anonym debattant, så lenge disse kan brukes til å trekke konklusjonene du ønsker...

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: tor mar 21, 2024 11:44 am
Man trenger ikke å ha kartlagt hver eneste subglasiale eller undersjøiske vulkan for å ha et godt estimat på størrelsen på energioverføring mellom jordens indre og jordens overflate.
Godt studert i denne sammenhengen betyr at det er svært lite sannsynlig at det dukker opp overraskelser som forskyver resultatene betraktelig - de verdiene man kommer fram til er gode nok for den praktiske bruken, som i dette tilfelle er å kunne si noe om innvirkningen energioverføring fra jordens indre har på energiregnskapet til jordoverflate/atmosfære/hav.

Men det er kanskje lettere å forholde seg til dårlig underbyggete ligninger og verdier presentert av en anonym debattant, så lenge disse kan brukes til å trekke konklusjonene du ønsker...
Med ca. 100 000 undersjøiske vulkaner som ikke er kartlagt, kan det stilles spørsmålstegn ved hvor grundig kjennskap man har til «innvirkningen energioverføring fra jordens indre har på energiregnskapet til jordoverflate/atmosfære/hav.» Men jo mer kunnskap man får om hva som skjer på havets bunn, jo mer overrasket blir vitenskapen – så det går i hvert fall i riktig retning.

Når det gjelder en «anonym debattant», bør man først vurdere om vedkommende er vitenskapelig orientert, og deretter om ikke mangelen på kompetente fagfeller kan være et problem – og i så fall ta seg sammen og forsøke å holde et akseptabelt vitenskapelig nivå.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 692
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: tor mar 21, 2024 11:44 am
HB4596 skrev: ons mar 20, 2024 5:37 pm
Pussig. De fleste forskere er enig at de vet mer om månens overflate enn det de vet om det som befinner seg på havbunnen, og de har ikke en gang peiling på antallet vulkaner under isen i Antaktis.
Grundig studert? Det er vel en sannhet med store modifikasjoner.
Godt studert i denne sammenhengen betyr at det er svært lite sannsynlig at det dukker opp overraskelser som forskyver resultatene betraktelig.
Ute og ror? Med grundig studert så mente du ikke godt studert. Jeg tolker det at du mente at det var ferdig utdebattert.
Men fint å se at du begynner å moderere deg selv for forskerne vet dessverre ikke nok.

Vet du hvor mange vulkaner det er under isen? Eller i Atlanterhavet? Stillehavet?
Forskerne blir stadig overrasket. At forskerne blir overrasket overrasker ikke meg.

Du fikk med deg virkningene etter eksplosjonen i Tonga? Regner med at du er en av de som kommer til å benekte virkningene, hvilket heller ikke overrasker meg.

Frode57
Innlegg: 1268

Legg inn av Frode57 »

Jeg leser nå en bok ; om klimaendringene . Så nå skal vi følge med på hva som skjer på Island. De utbruddene har ført til kuldeperioder tidligere. Forferdelige uår i Europa. Og klimaet er koblet sammen i hele verden.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Hvordan regner vi ut Jordoverflatens totale oppvarming, J + S? Det gjør vi alle, hver eneste dag:

T - N = J + S

T måles, mens N er en konstant. Så når vi måler en gitt temperatur T, er det absolutte nullpunktet N alltid med i beregningene, og sikrer at den totale varmen fra J og S er korrekt målt. Mange som ikke har N som et referansepunkt fordi de mangler matematikken eller definisjonene, oppnår resultater som kan være høyst subjektive.

Hvis T er målt og S er kjent, er også J kjent: T – S – N = J.

Dog ser det ikke ut til at dagens klimatologer klarer å måle S, da J ellers vil være kjent,
og trolig ha samme størrelsesorden som S.

Neste gang man måler temperaturen T °C, bør man vite følgende:

T + 273 = J + S.
Hvis J er kjent, er T - N - J = S.
Hvis S er kjent, er T – N - S = J.
Altså er N + J + S = T °C, hvor alle vesentlige momenter er tatt i betraktning, hvilket sikrer at metoden er vitenskapelig.

Den presumptivt negative definisjonen N + J = T - S = U,
viser med all ønskelig tydelighet at U + S = T er en matematisk nødvendighet.

Uten J eller S, ville temperaturen på Jorden etter hvert synke til N = ca. -273 °C.

Således er det på tide at klimatologene måler S, for å kunne bringe på det rene både hva J er, og hvilken innvirkning J har på T.

Alternativet er å kartlegge alle Jordens ca. 100 000 undersjøiske vulkaner og måle havtemperaturene, for å kunne fastslå hvor stor andel av Jordens globale oppvarming som kommer fra Jordens indre.

Beregnes gjennomsnittlig varme S fra Solen ved flere målinger, er gjennomsnittlig J gitt ved formelen T – N – S = J. Dersom J er av samme størrelsesorden som S, kan global oppvarming/avkjøling hovedsakelig stamme fra Jordens indre. Refleksjonsteorien sier at temperaturen T følger J under globale oppvarminger/avkjølinger.

Ifølge refleksjonsteorien, er Jordens atmosfære en god varmereguleringsmekanisme. Ikke desto mindre:

Det at dagens klimatologer er enige om at Jordens atmosfære bidrar til å gi en høyere global temperatur, innebærer at de mener at Jordens atmosfære varmer opp Jorden, og følgelig ikke er en god varmereguleringsmekanisme.

Som man forstår, er ikke refleksjonsteoriens kunnskaper om Jordens temperatur T °C i samsvar med dagens konsensus, i den grad at atmosfærens innhold av mindre enn 0,05 % karbondioksid har fått skylden for dagens globale oppvarming (sic!).

Solens varmetilførsel S er bare halve svaret:
Den andre halvparten er J, ikke klimafanatisme!

Hva sier så den virkelige vitenskapen?

Havet frigir karbondioksid ved oppvarming fra radioaktive prosesser i Jordens indre som skaper trykk og varme: Geologer mener at 2/3 av jordvarmen stammer fra slike prosesser, og at 99 % av Jordens masse holder over 1 000 °C (hvilket indikerer at J er av omtrent samme størrelsesorden som S). Jordvarmen slipper trolig ut via ca. 100 000 underjordiske vulkaner og ca. 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger.

Global oppvarming/avkjøling kan trigges av sykluser med en varighet på ca. 112 000 år, lik tiden Jordbanens elliptiske presesjon bruker på en runde rundt Solen (jf. Milanković-syklusene).

Iskjernetemperatur de foregående 4 globale sykluser med oppvarming/avkjøling, henholdsvis:
Maksimum:  -3,0  -1,8  -3,0  -1,8 grader Celsius.
Minimum:  -13,0 -13,5 -14,6 -14,7 grader Celsius.
Avkjøling: 10,0  11,7  11,6  12,9 grader Celsius.
Tabell/prognose over globale sykluser med oppvarming/avkjøling:
Maksimumstemperatur: Minimumstemperatur: Avkjøling: Oppvarming:

  411 000 år siden   333 000 år siden  78 000 år 10 000 år
  323 000 år siden   265 000 år siden  58 000 år 27 000 år
  238 000 år siden   138 000 år siden  100 000 år 10 000 år
  128 000 år siden   26 000 år siden  102 000 år 27 000 år
   1 000 år fra nå   86 000 år fra nå  85 000 år 10 000 år
  96 000 år fra nå  198 000 år fra nå 102 000 år 27 000 år
  225 000 år fra nå  310 000 år fra nå  85 000 år
Det presiseres at de oppgitte data er direkte avlest fra iskjerneprøven, altså lenken til Petit et al., 1999.

Her står det svart på hvitt at neste globale avkjøling er forventet om 1 000 år. Man kan også forvente en relativt brå reduksjon i temperaturene, og 1-3 km med is over hele Norge.

Og hva gjør så vi i Norge? Jo, fjerner karbondioksid fra Jordens atmosfære, med den begrunnelse at næringen til de grønne plantene på land og de blågrønne bakteriene i havet må ha gitt dagens globale oppvarming. Slike uhyggelig primitive tanker ser ut til å ha slått rot i alt av vitenskapelig litteratur, i leksika og i FN. Således er det på tide å ta et oppgjør med dagens klimafanatisme:

Si nei til klimafanatisme NÅ!

I morgen kommer det endelige oppgjøret med dagens klimafanatisme.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: tor mar 21, 2024 4:14 pm
NiGoZeroIchi skrev: tor mar 21, 2024 11:44 am
HB4596 skrev: ons mar 20, 2024 5:37 pm
Pussig. De fleste forskere er enig at de vet mer om månens overflate enn det de vet om det som befinner seg på havbunnen, og de har ikke en gang peiling på antallet vulkaner under isen i Antaktis.
Grundig studert? Det er vel en sannhet med store modifikasjoner.
Godt studert i denne sammenhengen betyr at det er svært lite sannsynlig at det dukker opp overraskelser som forskyver resultatene betraktelig.
Ute og ror? Med grundig studert så mente du ikke godt studert.
Jeg skrev "i grunnen godt studert".
Første gang ordet "grundig" dukker opp i denne tråden er innlegget der du hevder at jeg har skrevet det...
HB4596 skrev: tor mar 21, 2024 4:14 pm Vet du hvor mange vulkaner det er under isen? Eller i Atlanterhavet? Stillehavet?
Nei. Men spørsmålet er om det nøyaktige antallet har en vesentlig innvirkning på det vi vet om energioverføring fra jordens indre til overflaten/hav/atmosfære. Man kan kanskje flytte verdien noen promille fram eller tilbake etterhvert som man får mer nøyaktig kunnskap - men dette energibidraget vil fortsatt være relativt lite i forhold til mange av de andre effektene man ser på i jordens energibudsjett.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: tor mar 21, 2024 4:10 pm
NiGoZeroIchi skrev: tor mar 21, 2024 11:44 am
Man trenger ikke å ha kartlagt hver eneste subglasiale eller undersjøiske vulkan for å ha et godt estimat på størrelsen på energioverføring mellom jordens indre og jordens overflate.
Godt studert i denne sammenhengen betyr at det er svært lite sannsynlig at det dukker opp overraskelser som forskyver resultatene betraktelig - de verdiene man kommer fram til er gode nok for den praktiske bruken, som i dette tilfelle er å kunne si noe om innvirkningen energioverføring fra jordens indre har på energiregnskapet til jordoverflate/atmosfære/hav.

Men det er kanskje lettere å forholde seg til dårlig underbyggete ligninger og verdier presentert av en anonym debattant, så lenge disse kan brukes til å trekke konklusjonene du ønsker...
Med ca. 100 000 undersjøiske vulkaner som ikke er kartlagt, kan det stilles spørsmålstegn ved hvor grundig kjennskap man har til «innvirkningen energioverføring fra jordens indre har på energiregnskapet til jordoverflate/atmosfære/hav.» Men jo mer kunnskap man får om hva som skjer på havets bunn, jo mer overrasket blir vitenskapen – så det går i hvert fall i riktig retning.
Man trenger ikke en nøyaktig beskrivelse av hver eneste vulkan for å ha et rimelig godt estimat på energioverføringen.
Grubles skrev: tor mar 21, 2024 4:10 pm Når det gjelder en «anonym debattant», bør man først vurdere om vedkommende er vitenskapelig orientert, og deretter om ikke mangelen på kompetente fagfeller kan være et problem – og i så fall ta seg sammen og forsøke å holde et akseptabelt vitenskapelig nivå.
Dersom man med "vitenskapelig orientert" mener at man har gjennomgått naturfagpensum i ungdomsskolen og lest om undersjøiske vulkaner i "illustrert vitenskap" kan i grunnen hvem som helst kalle seg "vitenskapelig orientert".
Men det betyr ikke automatisk at en simpel tallek man presenterer på et internettforum vil overbevise verden om at vitenskapelige modeller forskningsmiljøer har utviklet, forbedret, testet og brukt over titalls år er feil...

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 692
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: fre mar 22, 2024 9:00 am
HB4596 skrev: tor mar 21, 2024 4:14 pm
NiGoZeroIchi skrev: tor mar 21, 2024 11:44 am

Godt studert i denne sammenhengen betyr at det er svært lite sannsynlig at det dukker opp overraskelser som forskyver resultatene betraktelig.
Ute og ror? Med grundig studert så mente du ikke godt studert.
Jeg skrev "i grunnen godt studert".
Første gang ordet "grundig" dukker opp i denne tråden er innlegget der du hevder at jeg har skrevet det...
HB4596 skrev: tor mar 21, 2024 4:14 pm Vet du hvor mange vulkaner det er under isen? Eller i Atlanterhavet? Stillehavet?
Nei. Men spørsmålet er om det nøyaktige antallet har en vesentlig innvirkning på det vi vet om energioverføring fra jordens indre til overflaten/hav/atmosfære. Man kan kanskje flytte verdien noen promille fram eller tilbake etterhvert som man får mer nøyaktig kunnskap - men dette energibidraget vil fortsatt være relativt lite i forhold til mange av de andre effektene man ser på i jordens energibudsjett.
Det er nå da strengt tatt bare din menig dette. Jeg hevder at godt studert er ikke godt nok. Antallet vulkaner og størrelsen på disse er i beste fall bare et anslag. Forskere vet fremdeles ikke hvordan ståa er på 80% av planeten. Ennå værre er det med viten når de sier at dagens varmetopp (som forøvrig ikke ser ut til å gå ned) skyldes enso, i stedet for å ta en titt på den vulkanen som pumpet noen liter vann opp i stratosfæren. Den står for en rekke hendelser som mennesket har får skylden for.

Hvis vi snakker om varme i jordens indre. Du hvet hvor mange og hvilke prosesser som varmer det som er under jordens overflate?

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 692
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

Grubles skrev: fre mar 22, 2024 6:01 am Si nei til klimafanatisme NÅ!
I morgen kommer det endelige oppgjøret med dagens klimafanatisme.
Har sagt nei lenge.
Oppgjørets time kommer det, men det som en overraskelse.

Det er ikke vanskelig i dag å se hvordan temperatur-indexene har blitt justert av hengslene, med nasa i lederrollen.

mvh

HB.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: fre mar 22, 2024 9:43 am
NiGoZeroIchi skrev: fre mar 22, 2024 9:00 am
HB4596 skrev: tor mar 21, 2024 4:14 pm

Ute og ror? Med grundig studert så mente du ikke godt studert.
Jeg skrev "i grunnen godt studert".
Første gang ordet "grundig" dukker opp i denne tråden er innlegget der du hevder at jeg har skrevet det...
HB4596 skrev: tor mar 21, 2024 4:14 pm Vet du hvor mange vulkaner det er under isen? Eller i Atlanterhavet? Stillehavet?
Nei. Men spørsmålet er om det nøyaktige antallet har en vesentlig innvirkning på det vi vet om energioverføring fra jordens indre til overflaten/hav/atmosfære. Man kan kanskje flytte verdien noen promille fram eller tilbake etterhvert som man får mer nøyaktig kunnskap - men dette energibidraget vil fortsatt være relativt lite i forhold til mange av de andre effektene man ser på i jordens energibudsjett.
Det er nå da strengt tatt bare din menig dette. Jeg hevder at godt studert er ikke godt nok.
Hva som er "godt nok" kommer i grunnen an på hva man gjør med studien.
Dersom målet er å ha en så nøyaktig verdi som overhode mulig på energiovergangen mellom jordas indre og jordas overflatesystemer, vil man aldri få et "godt nok" resultat, siden det alltid vil være mulig å finne flere detaljer. Men dersom man trenger et estimat på størrelsesorden, har man nådd "godt nok" for lenge siden.
Om man trenger en verdi som input til en modell kan man bruke et estimat av verdien og si noe om modellens følsomhet for variasjoner i denne verdien - dersom følsomheten er lav kan estimatet klart være "godt nok", dersom følsomheten er høy, vil det jo være en oppfordring til forskningen å finne mer nøyaktige estimater.

Brukeravatar
HB4596
Innlegg: 692
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: fre mar 22, 2024 11:10 am
HB4596 skrev: fre mar 22, 2024 9:43 am
NiGoZeroIchi skrev: fre mar 22, 2024 9:00 am

Jeg skrev "i grunnen godt studert".
Første gang ordet "grundig" dukker opp i denne tråden er innlegget der du hevder at jeg har skrevet det...Nei. Men spørsmålet er om det nøyaktige antallet har en vesentlig innvirkning på det vi vet om energioverføring fra jordens indre til overflaten/hav/atmosfære. Man kan kanskje flytte verdien noen promille fram eller tilbake etterhvert som man får mer nøyaktig kunnskap - men dette energibidraget vil fortsatt være relativt lite i forhold til mange av de andre effektene man ser på i jordens energibudsjett.
Det er nå da strengt tatt bare din menig dette. Jeg hevder at godt studert er ikke godt nok.
Hva som er "godt nok" kommer i grunnen an på hva man gjør med studien.
Dersom målet er å ha en så nøyaktig verdi som overhode mulig på energiovergangen mellom jordas indre og jordas overflatesystemer, vil man aldri få et "godt nok" resultat, siden det alltid vil være mulig å finne flere detaljer. Men dersom man trenger et estimat på størrelsesorden, har man nådd "godt nok" for lenge siden.
Om man trenger en verdi som input til en modell kan man bruke et estimat av verdien og si noe om modellens følsomhet for variasjoner i denne verdien - dersom følsomheten er lav kan estimatet klart være "godt nok", dersom følsomheten er høy, vil det jo være en oppfordring til forskningen å finne mer nøyaktige estimater.
Er dette din studie? Jeg finner verdien av den lik 0. Estimat som du kaller det er svært mangelfull. Jeg har hele tiden hintet deg inn på hva du manger av kunnskap. f.eks. 15 januar 2021 og 80% jordskorpen. Som alle andre "seriøse klimaforskere" hopper du over det som alle andre opplysninger som ikke passer inn i modellen. Er det ikke på tide å innse at klimavitenskapen baserer seg stort sett på pseudovitenskap?

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: fre mar 22, 2024 9:12 am
Man trenger ikke en nøyaktig beskrivelse av hver eneste vulkan for å ha et rimelig godt estimat på energioverføringen.

Dersom man med "vitenskapelig orientert" mener at man har gjennomgått naturfagpensum i ungdomsskolen og lest om undersjøiske vulkaner i "illustrert vitenskap" kan i grunnen hvem som helst kalle seg "vitenskapelig orientert". Men det betyr ikke automatisk at en simpel tallek man presenterer på et internettforum vil overbevise verden om at vitenskapelige modeller forskningsmiljøer har utviklet, forbedret, testet og brukt over titalls år er feil...
Som nevnt består Jordoverflatens temperatur T °C av summen av Jordens/atmosfærens temperatur J og Solens/verdensrommets temperatur S, slik at T – N = J + S, hvor N er det absolutte nullpunktet (ca. -273 °C). Dersom klimatologer klarer å måle Solens/verdensrommets varmepåvirkning S, er J gitt ved T – S – N = J, hvorved man vil vite nøyaktig hvor mye av varmen på Jordens overflate som skyldes J. Så ja, man behøver ikke måle varmen verken fra Jordens indre, vulkaner eller hav, kun S, og benytte matematiske formler.

Intet er galt med at man foreløpig ikke klarer å beregne verken temperaturpåvirkningen S °C fra Solen/verdensrommet på Jordens overflate inkludert dagens atmosfære, eller å måle varmen fra Jordens indre J °C, jf. de naturlige globale temperatursvingningene angitt i lenken til Petit et al., 1999 som viser de globale temperaturkurvene de seneste 420 000 år: I takt med at kunnskapsnivået øker over tid, vil man etter hvert kunne finne svar på de fleste spørsmål. Det som imidlertid er galt, er at enkelte påstår at «vitenskapelige modeller forskningsmiljøer har utviklet, forbedret, testet og brukt over titalls år» kan gi svaret på hva dagens globale oppvarming skyldes. Ettersom ingen i dag vet hvorvidt dagens globale oppvarming skyldes varmen fra J eller S eller noe annet, ER DET FAKTISK LØGN Å PÅSTÅ AT NOEN VET DET!

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Klimafanatisme er ikke vitenskap:

Vi vet at når havet varmes opp, frigis karbondioksid til Jordens atmosfære. Hvis karbondioksidet varmer opp havet ytterligere, gir dette en perfekt evighetsmaskin, som burde kunne utnyttes kommersielt. Når en slik utnyttelse ikke engang eksisterer teoretisk, og det må tas i bruk høyere kvantemekanikk for å forklare hvorfor enten atmosfæren til slutt blir mettet med karbondioksid, eller havet til slutt ikke lenger frigir karbondioksid ved den påståtte oppvarmingen (som er i strid med refleksjonsteorien), må det være lov å hevde at en slik «evighetsteori» fortoner seg som urealistisk for den del av vitenskapen som ikke går «all inn» for den – til tross for at omkring halve budsjettet til forskning og utvikling kan betraktes som knyttet til sistnevnte teori.

En stor honnør til de som trosser dagens urimelige klimakonsensus – den vil sannsynligvis bli motbevist straks neste globale avkjøling inntreffer, hvorved man i fremtiden vil innse at dagens mennesker aldri burde ha redusert andelen karbondioksid i Jordens atmosfære!

At man grunnet tidsaspektet slipper straff for å ha ruinert dagens mennesker og livet på Jorden med dagens overtro, innebærer ikke at man unnslipper vanæren ved å ha representert rendyrket klimafanatisme. Nobelprisvinnere kan til en viss grad unnskyldes, ettersom man ikke selv velger hvilke priser man kan få, og selvsagt har alle mennesker rett til egne meninger, men i vitenskapelig sammenheng duger ikke klimafanatisme, som fremfor å betraktes som vitenskap, heller bør betraktes som mer folkelig/politisk orientert.

At karbondioksidfanatisme eksisterer, må anses bevist, i og med dagens klimaaktivisme. Påstanden er at den også strekker seg langt inn i politikkens og vitenskapens rekker, hvor den absolutt ikke burde eksistere. Ja – vi har en global oppvarming og en stor klimakrise, og noe bør gjøres – men man bør absolutt ikke forsøke å redusere innholdet av karbondioksid i Jordens atmosfære! Muligens mye annet, men ikke akkurat det, ettersom det simpelthen vil være å gi etter for nettopp karbondioksidfanatismen som anses bevist.

Ettersom det er velkjent at man ikke kan argumentere rasjonelt mot klimafanatisme og forvente å få rett, er den vitenskapelige verdien av denne tråden kun en bonus, men bemerk lenken til Petit et al., 1999 innledningsvis, som viser at globale temperaturer varierer i sykluser på 112 000 år. At noen utnytter enkelte menneskers fobi mot karbondioksid til å ruinere Vesten og berike seg selv, er et økonomisk og økologisk problem dagens mennesker bør ta tak i. Under den globale avkjølingen som vi nå vet står for døren, vil fobien mot karbondioksid i atmosfæren garantert bukke under for fornuften; parolen går ut på å redde det som reddes kan NÅ.

Si nei til klimafanatisme!

Frode57
Innlegg: 1268

Legg inn av Frode57 »

Jeg ser ut av vinduet her at skyene er gråe . Det har de ikke vært før. Da har de vært mer blå. noe sier meg at vulkanutbruddet på Island har ført til en gråe skyer. Det kan bli en kald vår og sommer. Det kan bli gode tider for USA sine bønder. Jeg ser jo sola men også de gråe skyene.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Sluttappell:

Påstand 1: Utilstrekkelig grunnlag. Dagens klimaforskning tar ikke tilstrekkelig hensyn til det absolutte nullpunktet N, hvorfor matematikken bak dagens klimakonsensus ikke er i stand til å avgjøre om atmosfærens refleksjon av jordvarme som stammer fra J og solvarme som stammer fra S, har en korrelasjon med atmosfærens beskaffenhet.

Påstand 2: Utilstrekkelig økonomi. Iskjerneprøven fra Petit et al., 1999, utgjør et empirisk bevis for at Jordens globale temperaturer har variert med over 10 °C i hver av de 4 globale syklusene med oppvarming/avkjøling de seneste 420 000 år, hvorved både globale oppvarminger og avkjølinger må betraktes som naturlige. Dermed vil forsøk på å «rette ut kurvene» dels koste astronomiske summer, og dels virke mot sin hensikt: En menneskeskapt avkjøling vil forsterke påfølgende globale avkjøling, og en menneskeskapt oppvarming vil forsterke påfølgende globale oppvarming.

Påstand 3: Utilstrekkelig økologi. Livet på Jorden avhenger i stor grad av at de grønne plantene på land og de blågrønne bakteriene i havet får tilført nok næring i form av karbondioksid, slik at de kan produsere nok mat og oksygen til livet på Jorden. Således kan det ikke under noen omstendighet anbefales å redusere karbondioksidtilførselen til Jordens atmosfære.

Det kan i dag se ut til at primitive og korrupte mennesker ubevisst forsøker å utrydde livet på Jorden grunnet klimafanatisme og grådighet. De ser ut til å ha stått på grundig og lenge i FN, EU, klimakonferanser, forskningsartikler, politikken og fagmiljøer, hvorved klimafanatisme kan sammenlignes med et autoritært regime. Det usikre er hvilken gruppe som vil utplyndre menneskene om 1 000 år, under neste forventede globale avkjøling, når man bestemmer seg for å slippe nedgravd karbondioksid ut i Jordens atmosfære igjen.

Å forsøke å endre temperaturen på Jordens overflate ved å «rette ut kurvene» over Jordens naturlige globale sykluser med oppvarming/avkjøling, er både for dyrt, og for dårlig gjennomtenkt: Forsøker man å «rette ut kurvene» ved å fjerne eller tilsette karbondioksid til Jordens atmosfære, vil dette kunne få negative ringvirkninger for livet på Jorden.

Dersom menneskeskapte karbondioksidutslipp førte til global oppvarming, ville den enkleste løsningen for de grønne plantene være å forsøke å utrydde menneskene, men i stedet forsøker altså enkelte mennesker å utrydde de grønne plantene. Heldigvis vil klimafanatismen selv trolig være utryddet i fremtiden, fortrinnsvis før det ligger 1-3 km med is over Norge, men dagens klimafanatisme burde aldri ha eksistert – derfor parolen: Si nei til klimafanatisme!

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: fre mar 22, 2024 5:47 pm
NiGoZeroIchi skrev: fre mar 22, 2024 11:10 am
HB4596 skrev: fre mar 22, 2024 9:43 am

Det er nå da strengt tatt bare din menig dette. Jeg hevder at godt studert er ikke godt nok.
Hva som er "godt nok" kommer i grunnen an på hva man gjør med studien.
Dersom målet er å ha en så nøyaktig verdi som overhode mulig på energiovergangen mellom jordas indre og jordas overflatesystemer, vil man aldri få et "godt nok" resultat, siden det alltid vil være mulig å finne flere detaljer. Men dersom man trenger et estimat på størrelsesorden, har man nådd "godt nok" for lenge siden.
Om man trenger en verdi som input til en modell kan man bruke et estimat av verdien og si noe om modellens følsomhet for variasjoner i denne verdien - dersom følsomheten er lav kan estimatet klart være "godt nok", dersom følsomheten er høy, vil det jo være en oppfordring til forskningen å finne mer nøyaktige estimater.
Er dette din studie? Jeg finner verdien av den lik 0. Estimat som du kaller det er svært mangelfull. Jeg har hele tiden hintet deg inn på hva du manger av kunnskap. f.eks. 15 januar 2021 og 80% jordskorpen. Som alle andre "seriøse klimaforskere" hopper du over det som alle andre opplysninger som ikke passer inn i modellen. Er det ikke på tide å innse at klimavitenskapen baserer seg stort sett på pseudovitenskap?
Nei, det er ikke min studie...
Men det er en observasjon av hva som gjøres i forskning når man har verdier man aldri vil kunne få helt nøyaktige - noe som i grunnen gjelder det aller meste av forskning. Man baserer seg på estimater - som igjen er basert på den kunnskapen man allerede har. Her har man selvfølgelig også en systematisk behandling av usikkerheten som ligger i etsimatene.

En annen interessant observasjon er hvordan konspirasjonsteoretikere og andre som argumenterer mot en gren av vitenskapen tror at ordet "pseudovitenskap" er en slags magisk besvergelse...
"Klima" - "Pseudovitenskap!" "Evolusjon" - "Pseudovitenskap!" "Eksistensen av virus" - "Pseudovitenskap!" "Gravitasjon" - "Pseudovitenskap!" "Jorda er rund" - "Pseudovitenskap!" - det fungerer jo ikke akkurat som et fornuftig argument...
Det er spesielt interessant når ordet "pseudovitenskap" dukker opp i en tråd som denne. Man lar trådstarters innlegg stå ukommentert (fordi de ender opp med "riktig" konklusjon?) mens kritikk av trådstarter må bekjempes med den magiske besvergelsen...

Svar

Create an account or sign in to join the discussion

You need to be a member in order to post a reply

Create an account

Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute

Registrer

Sign in

Gå tilbake til «Miljø og Klima»