Si nei til klimafanatisme

Svar
Hattori_Hanzo
Innlegg: 701

Re: Si nei til klimafanatisme

Legg inn av Hattori_Hanzo »

NiGoZeroIchi skrev: tir apr 02, 2024 2:16 pm
Grubles skrev: tir apr 02, 2024 1:28 pm
NiGoZeroIchi skrev: man apr 01, 2024 4:04 pm

Problemet er når matematikken skal gjenspeile et virkelig fysisk system - da er det ikke bare det rent algebraiske, men også knytningen til fysikken som skal stemme. At du leker deg med algebraen og flytter rundt omkring på verdiene gjør ikke fysikken mer riktig...

Når du f.eks. legger N til temperaturen i en ligning og trekker N fra temperaturen i den neste, behandler du N som en (relativ) temperaturforskjell - ikke en (absolutt) temperaturverdi (det absolutte nullpunktet er en temperaturverdi, ikke en temperaturforskjell.)
Merk at "T - N" (T + 273 på celsiusskalaen) faktisk gir en viss fornuft i fysikken - du ender opp med temperaturen over det absolutte nullpunktet (tilsvarende temperaturen i K). "T + N" (T-273 på celsiusskalaen) gir i grunnen lite mening - du ender opp med "en temperatur med samme forskjell til det absolutte nullpunktet tilsvarende forskjellen mellom T og nullpunktet på temperaturskalaen man bruker", en verdi som jo er forskjellig avhengig av temperaturskalaen (ref. tidligere spørsmål om temperaturskalaer)...
Tilknytningen til fysikken kan diskuteres, men det blir likevel ikke gjort. Man kan selvsagt flytte rundt på alle verdier nøyaktig som man vil, så det kan ikke diskuteres, men det blir likevel gjort. Temperaturenheten er her °C, og temaet er som nevnt ikke oppe til diskusjon, men det blir likevel gjort. Diskuteres noe helt annet enn dagsorden, er det faktisk fritt frem å påstå hva som helst, i trygg forvissning om at det enten vil bli sett bort ifra, eller druknet i intellektualisering eller annen likegyldig retorikk.
Man unngår ikke diskusjonen ved å si at "temaet ikke er oppe til diskusjon"...

Du forsøker å argumentere mot klimavitenskapen gjennom et ligningssett du har laga sjæl. Selvfølgelig betyr det at alle aspekter ved ligningssettet vil kunne være et tema for diskusjonen siden ligningsettet må være noenlunde korrekt for at det skal fungere som et argument.
Det er ikke algebraen i ligningssettet som er problematisk, det er hvorvidt ligningssettet er en god modell for virkeligheten gitt noenlunde normal forståelse av fysikk (videregåendepensum i fysikk). Merk at modellene man bruker i vitenskapen kan gå noe dypere i fysikken enn det man lærer gjennom videregåendepensum, men videregåendepensum i fysikk er forsatt et godt utgangspunkt.

Du setter opp et ligningssett der vannets frysepunkt får en spesiell rolle - uten at du gjør deg opp en tanke om hvorfor det blir slik og om det kan bety at det er noe galt med ligningssettet. Dette er en problemstilling som man kanskje burde se selv uten veldig store fysikkunnskaper.

Selvfølgelig, man kunne gått litt dypere og snakket om at beregninger direkte på temperatur i stedet for energi gir enorme utfordringer siden forhold mellom energi og temperatur ikke er helt rett frem - bare det at ulike materialer har ulik varmekapasitet kan fort gjøre en slik beregning svært komplisert.
Man kan snakke videre om at stråling ikke er temperatur (man kan se på det som en energioverføring) - det er først når strålingen blir absorbert av et materiale at man får temperatur ut av den (og igjen vil det være stor avhengighet av materialet og strålingen). Videre om at nesten all utveksling av energi mellom jord og verdensrom er stråling (direkte temperaturoverføring er avhengig av materie), at strålingen fra et legeme er temperaturavhengig osv...
Men de samtalene kunne man kanskje unngå dersom du hadde giddet å åpne pensumbøkene i fysikk for videregående...
Klima "vitenskapen" som forteller oss at kloden koker pga vårt co2 utslipp og at i fremtida så må vi leve i et strømløst høl i bakken for å "redde verden" er stort sett basert på modeller som noen har laga sjæl.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Hattori_Hanzo skrev: tir apr 02, 2024 4:14 pm Klima "vitenskapen" som forteller oss at kloden koker pga vårt co2 utslipp og at i fremtida så må vi leve i et strømløst høl i bakken for å "redde verden" er stort sett basert på modeller som noen har laga sjæl.
Joda, alt innen vitenskapen har utgangspunkt i at noen må ha tenkt det ut...
Det betyr ikke at enhver som skriver ned sine tanker om hvordan verden henger sammen får det rett på første forsøk og at disse tankene dermed skal være unntatt for kritikk...

Hattori_Hanzo
Innlegg: 701

Legg inn av Hattori_Hanzo »

NiGoZeroIchi skrev: ons apr 03, 2024 8:58 am
Hattori_Hanzo skrev: tir apr 02, 2024 4:14 pm Klima "vitenskapen" som forteller oss at kloden koker pga vårt co2 utslipp og at i fremtida så må vi leve i et strømløst høl i bakken for å "redde verden" er stort sett basert på modeller som noen har laga sjæl.
Joda, alt innen vitenskapen har utgangspunkt i at noen må ha tenkt det ut...
Det betyr ikke at enhver som skriver ned sine tanker om hvordan verden henger sammen får det rett på første forsøk og at disse tankene dermed skal være unntatt for kritikk...
Nja , det skal liksom trigges av faktiske observasjoner om naturen , ikke nødvendigvis være noe som noen har kun tenkt ut. Ikkenoe er hevet over kritikk , det er vi enige om.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: tir apr 02, 2024 2:16 pm
Grubles skrev: tir apr 02, 2024 1:28 pm
NiGoZeroIchi skrev: man apr 01, 2024 4:04 pm

Problemet er når matematikken skal gjenspeile et virkelig fysisk system - da er det ikke bare det rent algebraiske, men også knytningen til fysikken som skal stemme. At du leker deg med algebraen og flytter rundt omkring på verdiene gjør ikke fysikken mer riktig...

Når du f.eks. legger N til temperaturen i en ligning og trekker N fra temperaturen i den neste, behandler du N som en (relativ) temperaturforskjell - ikke en (absolutt) temperaturverdi (det absolutte nullpunktet er en temperaturverdi, ikke en temperaturforskjell.)
Merk at "T - N" (T + 273 på celsiusskalaen) faktisk gir en viss fornuft i fysikken - du ender opp med temperaturen over det absolutte nullpunktet (tilsvarende temperaturen i K). "T + N" (T-273 på celsiusskalaen) gir i grunnen lite mening - du ender opp med "en temperatur med samme forskjell til det absolutte nullpunktet tilsvarende forskjellen mellom T og nullpunktet på temperaturskalaen man bruker", en verdi som jo er forskjellig avhengig av temperaturskalaen (ref. tidligere spørsmål om temperaturskalaer)...
Tilknytningen til fysikken kan diskuteres, men det blir likevel ikke gjort. Man kan selvsagt flytte rundt på alle verdier nøyaktig som man vil, så det kan ikke diskuteres, men det blir likevel gjort. Temperaturenheten er her °C, og temaet er som nevnt ikke oppe til diskusjon, men det blir likevel gjort. Diskuteres noe helt annet enn dagsorden, er det faktisk fritt frem å påstå hva som helst, i trygg forvissning om at det enten vil bli sett bort ifra, eller druknet i intellektualisering eller annen likegyldig retorikk.
Man unngår ikke diskusjonen ved å si at "temaet ikke er oppe til diskusjon"...

Du forsøker å argumentere mot klimavitenskapen gjennom et ligningssett du har laga sjæl. Selvfølgelig betyr det at alle aspekter ved ligningssettet vil kunne være et tema for diskusjonen siden ligningsettet må være noenlunde korrekt for at det skal fungere som et argument.
Det er ikke algebraen i ligningssettet som er problematisk, det er hvorvidt ligningssettet er en god modell for virkeligheten gitt noenlunde normal forståelse av fysikk (videregåendepensum i fysikk). Merk at modellene man bruker i vitenskapen kan gå noe dypere i fysikken enn det man lærer gjennom videregåendepensum, men videregåendepensum i fysikk er forsatt et godt utgangspunkt.

Du setter opp et ligningssett der vannets frysepunkt får en spesiell rolle - uten at du gjør deg opp en tanke om hvorfor det blir slik og om det kan bety at det er noe galt med ligningssettet. Dette er en problemstilling som man kanskje burde se selv uten veldig store fysikkunnskaper.

Selvfølgelig, man kunne gått litt dypere og snakket om at beregninger direkte på temperatur i stedet for energi gir enorme utfordringer siden forhold mellom energi og temperatur ikke er helt rett frem - bare det at ulike materialer har ulik varmekapasitet kan fort gjøre en slik beregning svært komplisert.
Man kan snakke videre om at stråling ikke er temperatur (man kan se på det som en energioverføring) - det er først når strålingen blir absorbert av et materiale at man får temperatur ut av den (og igjen vil det være stor avhengighet av materialet og strålingen). Videre om at nesten all utveksling av energi mellom jord og verdensrom er stråling (direkte temperaturoverføring er avhengig av materie), at strålingen fra et legeme er temperaturavhengig osv...
Men de samtalene kunne man kanskje unngå dersom du hadde giddet å åpne pensumbøkene i fysikk for videregående...
I tilfelle noe skulle være uklart:

N = Det absolutte nullpunkt, ca. -273 °C.
J = Jordvarme og oppmagasinert/atmosfærisk varme, i °C.
S = Solvarme og varme fra verdensrommet, i °C.
T = Temperaturen på Jordens overflate, i °C.

N + J = U angir antall grader J ikke klarer å varme opp N kuldegrader med, altså restverdien av N, som S først må varme opp, før T kan gi varmegrader.

N + S = V angir antall grader S ikke klarer å varme opp N kuldegrader med, altså restverdien av N, som J først må varme opp, før T kan gi varmegrader.

Dersom J + S klarer å varme opp N til 0 °C, gjenstår eventuelle varmegrader N + J + S = T °C.

Dersom J + S ikke klarer å varme opp N til 0 °C, angir T °C antall kuldegrader J + S ikke klarte å varme opp T – J – S = N med.
Her kan enten J og N bytte plass: T – N – S = J, eller S og N kan bytte plass: T – J – N = S.

Å protestere mot matematikken, formlene, definisjonene eller temperaturskalaen, eller å be om vitenskapelige referanser,
har liten hensikt, ettersom ovenstående tilsvarer pensum i barneskolen.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Først en rettelse: Total varmeutstråling fra Jordens overflate er ikke gitt ved U + V, men ved det absolutte nullpunkt:
U + V – T = N. For å få T ≥ 0 °C, må N først varmes opp til 0 °C av J + S, se T.

Et regneark vil kunne gi en god oversikt:
Regneark:    Forklaring:

N = -273    Det absolutte nullpunkt, ca. -273 °C.
J = 110    Jordvarme og oppmagasinert/atmosfærisk varme, i °C.
S = 170    Solvarme og varme fra verdensrommet, i °C.
T = N + J + S  Temperaturen på Jordens overflate, T °C.
U = N + J    N oppvarmet av J: - = rest-N, + = restvarme.
V = N + S    N oppvarmet av S: - = rest-N, + = restvarme.
J + S      Oppvarming av Jordens overflate over tid, i °C.
Formodet global temperatur T = 7 °C for 26 000 år siden:
  N +  J +  S =  T   U   V  J + S
 -273 + 110 + 170 =  7 -163 -103   280
Ved å taste inn henholdsvis J = 120 eller S = 180, ser vi hvordan dagens globale oppvarming T = 17 °C kan ha oppstått:
  N +  J +  S =  T   U   V  J + S
 -273 + 120 + 170 = 17 -153 -103   290
Varmen fra Jordens indre varmet opp Jordens overflate med 10 °C grunnet at radioaktive prosesser i Jordens indre skapte trykk og varme som slapp ut under en global oppvarming.
  N +  J +  S =  T   U   V  J + S
 -273 + 110 + 180 = 17 -163  -93   290
Solen økte på mystisk vis varmeinnstrålingen til Jordens overflate med 10 °C.

Spørsmålet er om Jordens overflatetemperatur T °C er beskrevet ved hjelp av N tidligere: Dersom T °C kun er målt, mangler N i beregningene, og kravet til vitenskapelig metode er at alle vesentlige momenter er tatt i betraktning.

Jordens sykluser med global oppvarming/avkjøling regulerer temperaturen T °C på Jordens overflate.
Typisk økes/reduseres T med minst 10 °C dag/natt, sommer/vinter og global oppvarming/avkjøling,
i sykluser på henholdsvis 1 dag, 1 år og 112 000 år.

T forventes å synke med 10 °C over 85 000 år, før neste globale oppvarming på 10 °C forventes å vare i 10 000 år, før neste globale avkjøling forventes å vare i 102 000 år, før neste globale avkjøling forventes å vare i 27 000 år, etc.

Neste globale avkjøling er forventet å inntreffe om 1 000 år. En feilmargin på 1 000 år over 112 000 år, vil innebære at neste globale avkjøling kan inntreffe når som helst.

Ettersom Jorden historisk ikke har blitt verken for varm eller for kald, utgjør Jordens atmosfære logisk sett en reguleringsmekanisme, mens en refleksjonsteori sier at T vil søke mot 0 °C.

Selv om en refleksjonsteori i dag ikke er kjent, kan grunnlaget for en slik reguleringsmekanisme skisseres:

Varmegrader: Jordens atmosfære slipper ut / reflekterer vekk mest J/S i retning fra Jorden, hvilket avkjøler Jordens overflate. Kuldegrader: Jordens atmosfære reflekterer tilbake / slipper inn mest J/S i retning mot Jorden, hvilket varmer opp Jordens overflate. Logisk sett vil Jordens atmosfære reflektere mest av det det er mest av (kuldegrader: utgående varme, varmegrader: inngående varme), hvorved temperaturen T °C på Jordens overflate vil søke mot 0 °C.

Enhver reguleringsmekanisme/refleksjonsteori strider mot dagens klimakonsensus, hvor:

– Karbondioksid tillegges en ensidig oppvarmingseffekt.

– Global oppvarming fra Jordens indre undervurderes.

– Forsøk på å «rette ut temperaturkurvene» i Jordens sykluser med global oppvarming/avkjøling kan settes i sammenheng med uvitenhet, klimafanatisme eller økonomisk vinning / korrupsjon.

Alle bør ta avstand fra ovenstående 3 punkter, ettersom Vestens nedgang og fall ellers kan bli en konsekvens. Politikere som utnytter klimafanatisme økonomisk ved å gi løfter om å forrykke Jordens naturlige temperaturbalanse, bør unngås.

Jorden har blitt stadig kaldere i millioner av år, se lenken nedenfor. Dermed kreves mer og mer energi for å overleve. I og med at en reduksjon av karbondioksidinnholdet i Jordens atmosfære vil gi mindre mat (og oksygen) til alt levende, innebærer dagens klimakonsensus en stø kurs mot å utrydde livet på Jorden, trolig grunnet uvitenhet, klimafanatisme eller økonomisk vinning / korrupsjon.

https://geo365.no/klimaets-gatefulle-variasjoner/

Mye gjenstår vedrørende definisjoner og teorier hvor Jordens atmosfære bidrar til å regulere Jordens overflatetemperatur, men ingen kan lenger utnytte at matematikken er usikker: Den er krystallklar, og utgjør grunnlaget for klimamatematikken.
  N +  J +  S =  T   U   V  J + S
 -273 + 120 + 170 = 17 -170 -153   290
Først når J + S har oppveid N og gitt et overskudd, eksempelvis ved J = 120 og S = 170, gir dette dagens globale oppvarming T = 17 °C. Grunnet N, må Jorden varmes opp 290 °C for å gi dagens globale temperatur 17 °C på Jordens overflate!

Og så skal politikere, ved å redusere atmosfærens innhold av karbondioksid på 0,04236 % (februar 2024), kjøle ned Jorden?

Klimamatematikken sier følgende: Oppvarming/avkjøling av Jordens overflate med 1 °C,
vil være ekvivalent med oppvarming/avkjøling av HELE JORDEN med 1 °C!

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: ons apr 03, 2024 3:22 pm
I tilfelle noe skulle være uklart:

N = Det absolutte nullpunkt, ca. -273 °C.
J = Jordvarme og oppmagasinert/atmosfærisk varme, i C.
S = Solvarme og varme fra verdensrommet, i °C.
T = Temperaturen på Jordens overflate, i °C.

N + J = U angir antall grader J ikke klarer å varme opp N kuldegrader med, altså restverdien av N, som S først må varme opp, før T kan gi varmegrader.

N + S = V angir antall grader S ikke klarer å varme opp N kuldegrader med, altså restverdien av N, som J først må varme opp, før T kan gi varmegrader.
"Kuldegrader" og "varmegrader" sier i grunnen ikke noe annet enn hvor en temperatur ligger i forhold til et nullpunkt på en menneskeskapt temperaturskala - med mindre du lar vannets frysepunkt ha en spesiell rolle i modellen din, har disse termene i grunnen liten betydning i en slik modell.
Dersom N er det absolutte nullpunkt gir ikke uttrykket "restverdien av N" noen som helst mening. N er temperaturverdi (ikke temperaturforskjell) som er på ca -273°C, 0K eller ca -460°F, og kan ikke "varmes opp" eller forandres og har dermed ingen "restverdi".
Grubles skrev: ons apr 03, 2024 3:22 pm Å protestere mot matematikken, formlene, definisjonene eller temperaturskalaen, eller å be om vitenskapelige referanser,
har liten hensikt, ettersom ovenstående tilsvarer pensum i barneskolen.
Og igjen - grunnleggende algebra er ikke poenget mitt. Om du klarer å flytte verdier rundt på et ligningssett er det i grunnen ikke spesielt spennende...

Det som derimot er et poeng er om ligningssettet i utgangspunktet er en fornuftig modell på et virkelig system. Her kommer "videregåendefysikken" som man ikke lærer i barneskolen inn.

Og skal man prøve å få det til å framstå som vitenskap, eller bruke det som et argument i en vitenskapelig debatt, kommer også vitenskapelige referanser inn.
Selvfølgelig, på et forum som dette, der det neppe er så mange med en rolle i den faktiske vitenskapelige debatten som deltar, kan man fint klare seg uten referanser så lenge de ikke etterspørres. Men det vil heller aldri bli noe annet enn en skrivebordsøvelse. Ingen "klimafanatikere" vil høre ditt nei, ingen beslutningstakere vil la seg overbevise, ikke et komma i pensumbøkene blir flyttet grunnet det du skriver.
Dersom man ønsker at arbeidet man gjør skal tas alvorlig i de foraene som faktisk betyr noe, er referanser sentralt. Ikke bare for å vise hvilke arbeider man direkte bygger på og at påstander om hva klimavitenskapen "gjør for noe galt" skal være underbygget, men også for å vise at man har en viss innsikt i fagfeltene man er innom og et overblikk over relatert aktivitet i disse fagfeltene...

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: tor apr 04, 2024 12:20 pm
Grubles skrev: ons apr 03, 2024 3:22 pm
I tilfelle noe skulle være uklart:

N = Det absolutte nullpunkt, ca. -273 °C.
J = Jordvarme og oppmagasinert/atmosfærisk varme, i C.
S = Solvarme og varme fra verdensrommet, i °C.
T = Temperaturen på Jordens overflate, i °C.

N + J = U angir antall grader J ikke klarer å varme opp N kuldegrader med, altså restverdien av N, som S først må varme opp, før T kan gi varmegrader.

N + S = V angir antall grader S ikke klarer å varme opp N kuldegrader med, altså restverdien av N, som J først må varme opp, før T kan gi varmegrader.
"Kuldegrader" og "varmegrader" sier i grunnen ikke noe annet enn hvor en temperatur ligger i forhold til et nullpunkt på en menneskeskapt temperaturskala - med mindre du lar vannets frysepunkt ha en spesiell rolle i modellen din, har disse termene i grunnen liten betydning i en slik modell.
Dersom N er det absolutte nullpunkt gir ikke uttrykket "restverdien av N" noen som helst mening. N er temperaturverdi (ikke temperaturforskjell) som er på ca -273°C, 0K eller ca -460°F, og kan ikke "varmes opp" eller forandres og har dermed ingen "restverdi".
Dagens globale temperatur må ikke varmes opp fra -273 °C, men varmetilførsel kreves for å opprettholde dagens globale temperatur. Fjernes all varmetilførsel, vil dagens globale temperatur synke til -273 °C over tid. Deretter kommer klimamodellen inn i bildet, hvor N eventuelt varmes opp. Dette er barnelærdom.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Er dagens klimakonsensus selve problemet?

Klimaforskere mener at den globale temperaturen har økt med 1 °C de seneste 50 år. Det kan se ut til at de også tror at det å redusere karbondioksidnivået i Jordens atmosfære til samme nivå som for 50 år siden, vil redusere dagens globale temperatur med 1 °C.

Temperaturkurvene over Jordens sykluser på 112 0000 år med global oppvarming/avkjøling, som vist i iskjerneprøven til Petit et al., 1999, viser en bratt «topp» i overgangen mellom global oppvarming / global avkjøling, og det at neste globale avkjøling er forventet om 1 000 år, forklarer den økte takten på dagens globale oppvarming, men støtter ikke dagens klimakonsensus.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

Det nytter ikke mer for dagens klimaforskere å påstå at noe av temperaturøkningen på 1 °C de seneste 50 år kan være menneskeskapt, enn å påstå at radioaktive prosesser i Jordens indre som skaper trykk og varme som slipper ut og varmer opp havet som frigir karbondioksid til Jordens atmosfære, ikke slipper ut likevel.

Dagens klimakonsensus ser ut til å være farget av klimafanatisme, hvor forklaringen er gitt på forhånd, men hvor realitetene ikke stemmer med forklaringen. Troen blir dermed satt på en hard prøve, men vekkelser er jo ikke kjent for å være avhengig av realiteter.

Hva er så realitetene?

Å varme opp Jordens hav med 1 °C, vil kreve like mye energi som å koke 1 % av alt vannet i havet.

Å varme opp Jordens overflate med 1 °C, vil kreve like mye energi som 10 % av en global oppvarming på 10 °C.

Dagens globale oppvarming, som har vart i 26 000 år og formodes å vare i 1 000 år til, har hittil varmet opp Jordens overflate med 10 °C , ekvivalent med at å varme opp Jordens overflate med 1 °C, tilsvarer 2700 år med global oppvarming.

Takten på den globale oppvarmingen har økt 2700/50 = 54 ganger de seneste 50 år, men dette er forklart av iskjerneprøven til Petit et al., 1999 som en naturlig følge av overgangen fra global oppvarming til global avkjøling. Problemet er at forsøk på å motvirke dagens globale oppvarming, vil forsterke de negative virkningene av morgendagens globale avkjøling.

Ettersom dagens «klimakutt» vil gjøre det vanskeligere for morgendagens mennesker å motvirke de negative virkningene av global avkjøling, bør det settes en sluttstrek både for dagens «klimakutt», og for utnyttelse av klimafanatisme til økonomisk vinning – og i særdeleshet bør klimafanatisme lukes ut av budsjettene til forskning og utvikling så fort som råd – klimafanatisme som støttes økonomisk, motarbeider den sanne vitenskap.

Spørsmålet er hva samfunnet bør gjøre med menneskene som ved å praktisere sin klimafanatisme både innenfor sine respektive lands regjeringer, EU, Vesten og FN, truer med både å ruinere menneskene og strupe de grønne plantene på land og de blågrønne bakteriene i havet og dermed redusere livsbetingelsene til livet på Jorden, FØR første og beste globale avkjøling beviser at dagens klimakonsensus er feil.

Skal vi fortsatt tillate klimafanatisme å utgjøre en betydelig del av grunnlaget for dagens økonomiske og økologiske kriminalitet, og å fortsette å korrumpere dagens budsjetter for forskning og utvikling?

Si nei til klimafanatisme!

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: tor apr 04, 2024 2:51 pm Dagens globale temperatur må ikke varmes opp fra -273 °C, men varmetilførsel kreves for å opprettholde dagens globale temperatur. Fjernes all varmetilførsel, vil dagens globale temperatur synke til -273 °C over tid. Deretter kommer klimamodellen inn i bildet, hvor N eventuelt varmes opp. Dette er barnelærdom.
For å opprettholde dagens temperatur må energi ut av systemet være den samme som energi inn. Dersom man får inn mer energi enn det som går ut vil temperaturen øke, dersom man får inn mindre energi enn det som går ut vil temperaturen synke. Heldigvis er utstrålingen temperaturavhengig (følger T4), så en likevekt kan oppnås selv om noe skulle forandre seg i energibudsjettet. Utfordringen er at en forskyvning av likevektspunktet vil ha store konsekvenser.

Dersom N representer det absolutte nullpunkt er det umulig å "varme opp" N. Det absolutte nullpunkt er en konstant temperaturverdi.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: tor apr 04, 2024 3:28 pm
Grubles skrev: tor apr 04, 2024 2:51 pm Dagens globale temperatur må ikke varmes opp fra -273 °C, men varmetilførsel kreves for å opprettholde dagens globale temperatur. Fjernes all varmetilførsel, vil dagens globale temperatur synke til -273 °C over tid. Deretter kommer klimamodellen inn i bildet, hvor N eventuelt varmes opp. Dette er barnelærdom.
Dersom N representer det absolutte nullpunkt er det umulig å "varme opp" N. Det absolutte nullpunkt er en konstant temperaturverdi.
Alt kan betraktes oppvarmet fra N, som vist i modellen, og en sammenligning mellom regnearkets før og etter, gir ytterligere detaljer. Selv om barna forstår, betyr det ikke at alle forstår.

Frode57
Innlegg: 1250

Legg inn av Frode57 »

Jeg ser jo at klimaet har endret seg. Det er enorme inngrep mennesket har gjort på jorden. Men jorden kan gi skikkelige uår også. Det skal bare et vulkanutbrudd på Hekla så er den jobben gjort. Men mennesket selv kan skape Armageddon. Utslettelse gjennom atomkrig. Og der er vi i dag.

Men Russland har meget gode muligheter for å bruke konvensjonelle våpen så er det ikke så godt for vesten.

Det er også et spørsmål om vi ikke skal tilpasse oss klima mer enn å prøve å stoppe klimaendringene.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: tor apr 04, 2024 5:47 pm
NiGoZeroIchi skrev: tor apr 04, 2024 3:28 pm
Grubles skrev: tor apr 04, 2024 2:51 pm Dagens globale temperatur må ikke varmes opp fra -273 °C, men varmetilførsel kreves for å opprettholde dagens globale temperatur. Fjernes all varmetilførsel, vil dagens globale temperatur synke til -273 °C over tid. Deretter kommer klimamodellen inn i bildet, hvor N eventuelt varmes opp. Dette er barnelærdom.
Dersom N representer det absolutte nullpunkt er det umulig å "varme opp" N. Det absolutte nullpunkt er en konstant temperaturverdi.
Alt kan betraktes oppvarmet fra N, som vist i modellen, og en sammenligning mellom regnearkets før og etter, gir ytterligere detaljer. Selv om barna forstår, betyr det ikke at alle forstår.
Det er forskjell på å "varme opp fra N" og å "varme opp N".

Egentlig så snakkes det heller ikke så mye om "å varme opp fra N". Man kan si at noe har en temperatur i forhold til det absolutte nullpunkt (som er en av årsakene til at Kelvin-skalaen ofte brukes i fysikken), men hvorvidt det materiet man snakker om en gang i tiden har hatt en temperatur nær det absolutte nullpunkt er ikke så veldig interessant i praktisk fysikk. Man ser i stedet på energien et system faktisk har samt netto tilførsel av energi.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: fre apr 05, 2024 8:28 am
Grubles skrev: tor apr 04, 2024 5:47 pm
NiGoZeroIchi skrev: tor apr 04, 2024 3:28 pm

Dersom N representer det absolutte nullpunkt er det umulig å "varme opp" N. Det absolutte nullpunkt er en konstant temperaturverdi.
Alt kan betraktes oppvarmet fra N, som vist i modellen, og en sammenligning mellom regnearkets før og etter, gir ytterligere detaljer. Selv om barna forstår, betyr det ikke at alle forstår.
Det er forskjell på å "varme opp fra N" og å "varme opp N".

Egentlig så snakkes det heller ikke så mye om "å varme opp fra N". Man kan si at noe har en temperatur i forhold til det absolutte nullpunkt (som er en av årsakene til at Kelvin-skalaen ofte brukes i fysikken), men hvorvidt det materiet man snakker om en gang i tiden har hatt en temperatur nær det absolutte nullpunkt er ikke så veldig interessant i praktisk fysikk. Man ser i stedet på energien et system faktisk har samt netto tilførsel av energi.
«Man ser i stedet på energien et system faktisk har samt netto tilførsel av energi.»

Og begår feilen å ikke ta hensyn til varmetapet gitt ved T – S – J = N, hvor systemets energi T °C uten tilførsel av energi J eller S vil synke til T = N °C på like lang tid som en oppvarming N + J + S = T °C vil ta. Påstanden er at denne lovmessige symmetri må gjelde: Temperaturmodellens regneark før og etter viser både de nærmere enkeltheter, samt tidens retning.

Ved å innføre det absolutte nullpunkt N i enhver formel som gir temperaturen T °C, og ved å spesifisere enhver varmetilførsel som enten J eller S, blir feilen avslørt.

Formelen N + J + S = T °C viser at alt med temperaturen T > N °C kan betraktes å ha blitt varmet opp av J og/eller S, hvorved man ut ifra regnearkets før og etter kan beregne symmetrien T – S – J = N °C, slik at formelen må gjelde begge veier.

Påstanden er videre at temperaturmodellen representerer vitenskapen, mens feilen viser at dagens mangel på logikk kan gi grobunn for klimafanatisme, som derfor best kan bekjempes ved hjelp av vitenskap.

Si ja til ny vitenskap, og nei til dagens klimafanatisme!

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: fre apr 05, 2024 10:45 am
NiGoZeroIchi skrev: fre apr 05, 2024 8:28 am
Grubles skrev: tor apr 04, 2024 5:47 pm

Alt kan betraktes oppvarmet fra N, som vist i modellen, og en sammenligning mellom regnearkets før og etter, gir ytterligere detaljer. Selv om barna forstår, betyr det ikke at alle forstår.
Det er forskjell på å "varme opp fra N" og å "varme opp N".

Egentlig så snakkes det heller ikke så mye om "å varme opp fra N". Man kan si at noe har en temperatur i forhold til det absolutte nullpunkt (som er en av årsakene til at Kelvin-skalaen ofte brukes i fysikken), men hvorvidt det materiet man snakker om en gang i tiden har hatt en temperatur nær det absolutte nullpunkt er ikke så veldig interessant i praktisk fysikk. Man ser i stedet på energien et system faktisk har samt netto tilførsel av energi.
«Man ser i stedet på energien et system faktisk har samt netto tilførsel av energi.»

Og begår feilen å ikke ta hensyn til varmetapet gitt ved T – S – J = N, hvor systemets energi T °C uten tilførsel av energi J eller S vil synke til T = N °C på like lang tid som en oppvarming N + J + S = T °C vil ta. Påstanden er at denne lovmessige symmetri må gjelde: Temperaturmodellens regneark før og etter viser både de nærmere enkeltheter, samt tidens retning.

Ved å innføre det absolutte nullpunkt N i enhver formel som gir temperaturen T °C, og ved å spesifisere enhver varmetilførsel som enten J eller S, blir feilen avslørt.

Formelen N + J + S = T °C viser at alt med temperaturen T > N °C kan betraktes å ha blitt varmet opp av J og/eller S, hvorved man ut ifra regnearkets før og etter kan beregne symmetrien T – S – J = N °C, slik at formelen må gjelde begge veier.
I begrepet "netto tilførsel" inngår både det som går inn og det som går ut av systemet. Så energitap er inkludert i begrepet.

Det absolutte nullpunkt har man implisitt i formelverket dersom man setter temperatur i Kelvin. Men igjen, det er ikke nødvendig å tenke seg at ting er "varmet opp" fra dette nullpunktet. Vi har allerede et system med et energinivå som gir en temperatur høyere enn dette nullpunktet, og kan regne på det som går inn og ut av energi i systemet. Merk at energitapet i stor grad dreier seg om stråling til verdensrommet, ikke "varmetap" - vacuum leder ikke varme.
Grubles skrev: fre apr 05, 2024 10:45 am Påstanden er videre at temperaturmodellen representerer vitenskapen, mens feilen viser at dagens mangel på logikk kan gi grobunn for klimafanatisme, som derfor best kan bekjempes ved hjelp av vitenskap.

Si ja til ny vitenskap, og nei til dagens klimafanatisme!
Nåvel, skal man bekjempe noe som helst med vitenskap, må man ha en viss forståelse av vitenskapen man skal bruke.

Det du har presentert her på forumet er en lek med formler - og har lite med vitenskap å gjøre. Så lenge du ikke knytter formlene til det (godt kjente) fysiske formelverket for de størrelsene du hevder formlene skal representere, vil ikke formlene utgjøre noe annet enn en tallek.

Det blir ikke vitenskap av at du påstår at det er vitenskap...

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: fre apr 05, 2024 1:02 pm
Grubles skrev: fre apr 05, 2024 10:45 am
NiGoZeroIchi skrev: fre apr 05, 2024 8:28 am

Det er forskjell på å "varme opp fra N" og å "varme opp N".

Egentlig så snakkes det heller ikke så mye om "å varme opp fra N". Man kan si at noe har en temperatur i forhold til det absolutte nullpunkt (som er en av årsakene til at Kelvin-skalaen ofte brukes i fysikken), men hvorvidt det materiet man snakker om en gang i tiden har hatt en temperatur nær det absolutte nullpunkt er ikke så veldig interessant i praktisk fysikk. Man ser i stedet på energien et system faktisk har samt netto tilførsel av energi.
«Man ser i stedet på energien et system faktisk har samt netto tilførsel av energi.»

Og begår feilen å ikke ta hensyn til varmetapet gitt ved T – S – J = N, hvor systemets energi T °C uten tilførsel av energi J eller S vil synke til T = N °C på like lang tid som en oppvarming N + J + S = T °C vil ta. Påstanden er at denne lovmessige symmetri må gjelde: Temperaturmodellens regneark før og etter viser både de nærmere enkeltheter, samt tidens retning.

Ved å innføre det absolutte nullpunkt N i enhver formel som gir temperaturen T °C, og ved å spesifisere enhver varmetilførsel som enten J eller S, blir feilen avslørt.

Formelen N + J + S = T °C viser at alt med temperaturen T > N °C kan betraktes å ha blitt varmet opp av J og/eller S, hvorved man ut ifra regnearkets før og etter kan beregne symmetrien T – S – J = N °C, slik at formelen må gjelde begge veier.
I begrepet "netto tilførsel" inngår både det som går inn og det som går ut av systemet. Så energitap er inkludert i begrepet.

Det absolutte nullpunkt har man implisitt i formelverket dersom man setter temperatur i Kelvin. Men igjen, det er ikke nødvendig å tenke seg at ting er "varmet opp" fra dette nullpunktet. Vi har allerede et system med et energinivå som gir en temperatur høyere enn dette nullpunktet, og kan regne på det som går inn og ut av energi i systemet. Merk at energitapet i stor grad dreier seg om stråling til verdensrommet, ikke "varmetap" - vacuum leder ikke varme.
Grubles skrev: fre apr 05, 2024 10:45 am Påstanden er videre at temperaturmodellen representerer vitenskapen, mens feilen viser at dagens mangel på logikk kan gi grobunn for klimafanatisme, som derfor best kan bekjempes ved hjelp av vitenskap.

Si ja til ny vitenskap, og nei til dagens klimafanatisme!
Nåvel, skal man bekjempe noe som helst med vitenskap, må man ha en viss forståelse av vitenskapen man skal bruke.

Det du har presentert her på forumet er en lek med formler - og har lite med vitenskap å gjøre. Så lenge du ikke knytter formlene til det (godt kjente) fysiske formelverket for de størrelsene du hevder formlene skal representere, vil ikke formlene utgjøre noe annet enn en tallek.

Det blir ikke vitenskap av at du påstår at det er vitenskap...
Den matematiske temperaturmodellen forklarer enhver temperatur N + J + S = T °C ut ifra det absolutte nullpunkt T – S – J = N °C, samt eventuell varmetilførsel J °C og/eller S °C, mens regnearkets temperaturer før og etter viser både tidens retning og gang, og symmetriene viser både veien frem til et gitt resultat og tilbake til utgangspunktet. Målt temperatur T °C betraktes som fasit.

J inkluderer varmen fra Jordens indre og oppmagasinert/atmosfærisk varme, mens S inkluderer varmen fra Solen og verdensrommet. Når alle vesentlige momenter er tatt i betraktning, er modellen korrekt. Påstanden er at den matematiske temperaturmodellen bør innføres i fysikken for å kunne etterprøve et systems energi, energitilførsel og/eller energitap, i henhold til en universell temperaturmodell.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: fre apr 05, 2024 2:20 pm Når alle vesentlige momenter er tatt i betraktning, er modellen korrekt.
Dessverre er ikke verden så enkel... Det hjelper ikke bare å si at man har tatt "alle vesentlige momenter" i betraktning, disse momentene må modelleres korrekt også.
Når mange "vesentlige momenter" skjules i en enkel variabel i et ligningssett, behandles i grunnen ikke disse momentene som "vesentlige" i ligningssettet...
Grubles skrev: fre apr 05, 2024 2:20 pm Påstanden er at den matematiske temperaturmodellen bør innføres i fysikken for å kunne etterprøve et systems energi, energitilførsel og/eller energitap, i henhold til en universell temperaturmodell.
Fysikk gir allerede mulighet til å lage gode modeller for beregning av energi og energiflyt. Men igjen, det krever at man åpner fysikkboka for å se hvordan de fysiske formlene faktisk ser ut...

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: fre apr 05, 2024 3:33 pm
Grubles skrev: fre apr 05, 2024 2:20 pm Når alle vesentlige momenter er tatt i betraktning, er modellen korrekt.
Dessverre er ikke verden så enkel... Det hjelper ikke bare å si at man har tatt "alle vesentlige momenter" i betraktning, disse momentene må modelleres korrekt også.
Når mange "vesentlige momenter" skjules i en enkel variabel i et ligningssett, behandles i grunnen ikke disse momentene som "vesentlige" i ligningssettet...
Grubles skrev: fre apr 05, 2024 2:20 pm Påstanden er at den matematiske temperaturmodellen bør innføres i fysikken for å kunne etterprøve et systems energi, energitilførsel og/eller energitap, i henhold til en universell temperaturmodell.
Fysikk gir allerede mulighet til å lage gode modeller for beregning av energi og energiflyt. Men igjen, det krever at man åpner fysikkboka for å se hvordan de fysiske formlene faktisk ser ut...
Når N er det absolutte nullpunktet, J og S er varmekildene og T er fasiten, eksisterer ingen ukjent, og dermed ingen ligning, hvorved innvendingene avvises som grunnløse. Påstanden er at nevnte matematiske modell er vitenskapelig korrekt, og minst må gjelde inntil det fremføres et gyldig argument som ikke støtter påstanden.

Et slikt argument kan eksempelvis implisere atmosfærens refleksjon, drivhuseffekten eller at eventuelle varmekilder ikke er tatt i betraktning, at N ikke er en konstant, eller at J og S ikke kan skilles fra hverandre eller er inkommensurable størrelser.

Argumentet kan eksplisitt ikke implisere at N + J + S = T ikke er fasiten, eller at T – S – J = N ikke gjelder når fasiten gjelder.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Hva kjennetegner klimafanatisme?

Det fremste kjennetegnet på klimafanatisme, er at man tar feil av årsak og virkning. Under en global oppvarming frigir havet karbondioksid til Jordens overflate, men ifølge klimafanatismen har menneskeskapte karbondioksidutslipp gitt den globale oppvarmingen, ikke de radioaktive prosessene i Jordens indre som skaper trykk og varme som MÅ ut, ifølge fysikkens lover:

Selv om det er kjent at karbondioksidinnholdet i Jordens atmosfære øker i takt med den globale oppvarmingen med et etterslep på noen hundre år (og dagens globale oppvarming har vart i 26 000 år), blir den altså tatt til inntekt for menneskeskapt global oppvarming.

Vi kjenner selvsagt flere av atmosfærens varmereguleringsmekanismer:

Om vinteren blir det kaldest når det er stjerneklart, mens det i overskyet vær og snøvær blir mildere, i tillegg til at snøen isolerer mot varmetapet fra Jordens overflate (mens klimatologene måler temperaturen 2 meter over bakken).

Om sommeren er begrepet «stekende sol fra skyfri himmel» velkjent, hvilket tilsier at overskyet vær kjøler ned den stekende varmen. Ifølge klimafanatisme, skyldes stekende varme naturligvis menneskeskapt global oppvarming.

Begrepet «helårlige frostfrie kjellere» har selvsagt ikke tilføyelsen «forutsatt at det ikke er overskyet om dagen». Ifølge klimafanatisme, skyldes helårlige frostfrie kjellere naturligvis menneskeskapt global oppvarming.

Når det er varmt og det regner, hindres Solen i å varme opp Jordens overflate. Når det er kaldt og det snør, hindres Jordens varmetap. Dette er kun to av mange varmereguleringsmekanismer som gir opphav til teorien om at Jordens atmosfære får temperaturen på Jordens overflate til å søke mot 0 °C.

At atmosfærens varmereguleringsmekanisme i dag sies å være ukjent, viser hva dagens klimafanatisme er grunnlagt på, nemlig uvitenhet. Man kan derfor konkludere med at i fremtiden vil klimafanatisme ikke lenger være noe problem.

Klimafanatisme er det motsatte av vitenskap, og kan derfor vanskelig diskuteres. Det kan se ut til at dagens mennesker dessverre må leve med klimafanatisme i 1 000 år – inntil deres egne etterkommere under førstkommende globale avkjøling fordømmer dem på det sterkeste.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: fre apr 05, 2024 1:02 pm [
Det du har presentert her på forumet er en lek med formler - og har lite med vitenskap å gjøre. Så lenge du ikke knytter formlene til det (godt kjente) fysiske formelverket for de størrelsene du hevder formlene skal representere, vil ikke formlene utgjøre noe annet enn en tallek.

Det blir ikke vitenskap av at du påstår at det er vitenskap...
Når temperaturen på Jordens overflate (inkludert oppmagasinert varme) minus det absolutte nullpunkt gir summen av varmekildene, er dette ikke en ligning, men en subtraksjon, hvor temperaturen er målt og det absolutte nullpunkt er kjent.

Så vel en matematisk modell som kan gi svar på hvorvidt Jordens atmosfære ensidig varmer opp Jordens overflate eller utgjør en reguleringsmekanisme som får temperaturen på Jordens overflate til å søke mot 0 °C, som modellens påvisning av at man ikke kan se bort ifra Jordens varme, mistenkes å være forsøkt sabotert, hvilket inngir svært liten tillit; forsøkene på diskreditering likeså, som: «Det du har presentert her på forumet er en lek med formler - og har lite med vitenskap å gjøre».

Det er selvsagt ikke mulig å motbevise at det absolutte nullpunkt pluss varmekilder (inkludert oppmagasinert varme) gir Jordens målte overflatetemperatur som fasit, uten å presentere noe gyldig argument for at ikke alle vesentlige momenter er tatt i betraktning – hvorved øvrige uvitenskapelige argumenter må avvises som grunnløse.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: fre apr 05, 2024 7:59 pm Påstanden er at nevnte matematiske modell er vitenskapelig korrekt, og minst må gjelde inntil det fremføres et gyldig argument som ikke støtter påstanden.
Det er (heldigvis) ikke slik vitenskap fungerer... Man framsetter en hypotese, og jobber metodisk for å teste hypotesen, og slik enten sannsynliggjøre at hypotesen stemmer eller vise at den ikke stemmer.

Å påstå at det du skriver ned er "korrekt" og vente på at andre kommer med argumenter som viser at påstanden ikke stemmer er ganske langt unna metodikken som vitenskapen er basert på...

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: søn apr 07, 2024 5:31 pm
Grubles skrev: fre apr 05, 2024 7:59 pm Påstanden er at nevnte matematiske modell er vitenskapelig korrekt, og minst må gjelde inntil det fremføres et gyldig argument som ikke støtter påstanden.
Det er (heldigvis) ikke slik vitenskap fungerer... Man framsetter en hypotese, og jobber metodisk for å teste hypotesen, og slik enten sannsynliggjøre at hypotesen stemmer eller vise at den ikke stemmer.

Å påstå at det du skriver ned er "korrekt" og vente på at andre kommer med argumenter som viser at påstanden ikke stemmer er ganske langt unna metodikken som vitenskapen er basert på...
Man kan i det minste forvente at det fremlegges argumenter som er relevante. Manglende vitenskapelig bakgrunn lar seg ikke skjule, manglende dømmekraft lar seg ikke kamuflere, og ønsket om å fremstå som noe man ikke er, bør ikke overskygge det som fremføres.

Når man heller ikke tar til seg lærdom innen de vitenskapelige disipliner som diskuteres, og åpenbart har spesialisert seg på å komme med nedsettende generelle kommentarer, tyder dette på at man er gjennomsyret av klimafanatisme, og dermed uskikket til uhildet å diskutere vitenskapelige emner og fremlegge rasjonelle, logiske og fornuftige argumenter. Har man ingen kommentarer utenom de vitenskapen allerede har fremlagt, har man ikke noe nytt å si.

Verken matematikken, formlene eller den matematiske modellen er motbevist, og de er derfor like korrekte som andre vitenskapelige hypoteser. Dagens klimakonsensus kan ifølge vitenskapen ikke anerkjennes dersom det ikke kan sannsynliggjøres at beregningene ikke er i strid med matematikken og formlene som må gjelde for det totale temperaturregnskapet.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

Påstanden er at dagens globale oppvarming best kan illustreres slik:
  N +  J +  S =  T   U   V
 -273 + 110 + 170 =  7 -163 -103

  N +  J +  S =  T   U   V
 -273 + 120 + 170 = 17 -153 -103
Varmen fra Jordens indre har varmet opp Jordens overflate med 10 °C over 26 000 år, som en naturlig del av Jordens globale sykluser med oppvarming/avkjøling. En global avkjøling med en varighet på 85 000 år forventes om 1 000 år, hvorved Jordens nåværende globale syklus med oppvarming/avkjøling forventes å vare i totalt 112 000 år. Det meste vedrørende dagens globale syklus er forklart i denne tråden, og ingen av forklaringene er motbevist.

Fordi matematikken har manglet, har man kunnet fremsette useriøse påstander, eksempelvis: «Menneskeskapte utslipp av karbondioksid siden den industrielle revolusjonen har varmet opp Jordens overflate», som så forsøkes enten dokumentert med mer eller mindre irrelevante temperaturmålinger fra termometeret ble oppfunnet på 1590-tallet, eller ved metoder som ikke tar hensyn til ovennevnte matematiske modell, som alt må bevises i henhold til.

Ovenstående innebærer at verken det ene eller andre foreløpig kan betraktes å være bevist, og når dagens klimasensus ikke er bevist, bør man ikke bruke astronomiske summer på å redusere tilgangen på karbondioksid for alt levende på Jorden i uminnelige tider, hvilket i så fall tilsvarer både å se bort ifra vitenskapen, og å støtte opp under dagens klimafanatisme.

Klimamodeller som mangler J, er gjerne useriøse – ikke nødvendigvis fordi J og S er slått sammen, men dersom klimamodellen viser N + (J + S) ≠ T °C, og differansen (i den grad man er i stand til å måle den ved at man har tatt med N), tilskrives menneskeskapt global oppvarming (hva ellers?), er dette ikke et vitenskapelig bevis. Den matematiske modellen bør derfor tas i betraktning av vitenskapen.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: man apr 08, 2024 10:02 am Manglende vitenskapelig bakgrunn lar seg ikke skjule, manglende dømmekraft lar seg ikke kamuflere, og ønsket om å fremstå som noe man ikke er, bør ikke overskygge det som fremføres.
I all verden - her var det faktisk noe som kan oppfattes som rent innsiktsfullt fra deg - dersom du hadde tatt det som selvinnsikt...
Grubles skrev: man apr 08, 2024 10:02 am Verken matematikken, formlene eller den matematiske modellen er motbevist, og de er derfor like korrekte som andre vitenskapelige hypoteser. Dagens klimakonsensus kan ifølge vitenskapen ikke anerkjennes dersom det ikke kan sannsynliggjøres at beregningene ikke er i strid med matematikken og formlene som må gjelde for det totale temperaturregnskapet.
Og igjen, den vitenskapelige metode går ikke ut på at det som ikke er "motbevist" eller ikke motargumentert "godt nok" må regnes som korrekt.

Det er i grunnen opp til den som fremsetter hypotesene å vise at de holder mål vitenskapelig. Og nei, det gjøres ikke ved å påstå at de er korrekte...

Brukeravatar
HB4596  
Innlegg: 683
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: man apr 08, 2024 11:33 am Det er i grunnen opp til den som fremsetter hypotesene å vise at de holder mål vitenskapelig. Og nei, det gjøres ikke ved å påstå at de er korrekte...
Hadde du tatt det opp med klimaforskerne så skulle jeg tatt deg seriøst.
Men her gnager du videre på hypoteser, som er alt annet enn bevist, satt frem av den gruppen.
Så med det stiller du deg selv i den rekken som du kritiserer.

Grubles
Innlegg: 275

Legg inn av Grubles »

NiGoZeroIchi skrev: man apr 08, 2024 11:33 am
Grubles skrev: man apr 08, 2024 10:02 am Manglende vitenskapelig bakgrunn lar seg ikke skjule, manglende dømmekraft lar seg ikke kamuflere, og ønsket om å fremstå som noe man ikke er, bør ikke overskygge det som fremføres.
I all verden - her var det faktisk noe som kan oppfattes som rent innsiktsfullt fra deg - dersom du hadde tatt det som selvinnsikt...
Grubles skrev: man apr 08, 2024 10:02 am Verken matematikken, formlene eller den matematiske modellen er motbevist, og de er derfor like korrekte som andre vitenskapelige hypoteser. Dagens klimakonsensus kan ifølge vitenskapen ikke anerkjennes dersom det ikke kan sannsynliggjøres at beregningene ikke er i strid med matematikken og formlene som må gjelde for det totale temperaturregnskapet.
Og igjen, den vitenskapelige metode går ikke ut på at det som ikke er "motbevist" eller ikke motargumentert "godt nok" må regnes som korrekt.

Det er i grunnen opp til den som fremsetter hypotesene å vise at de holder mål vitenskapelig. Og nei, det gjøres ikke ved å påstå at de er korrekte...
Når man både gjentar seg selv, og bekrefter den smule kritikk som måtte være fremsatt, fremlegges ikke noe nytt. Her er det snakk om høyst uvitenskapelige holdninger og påstander, som krones av påstanden om at når en hypotese fremlegges, bør man ikke påstå at den er korrekt.

Konklusjonen må jo da bli at dersom man fremlegger en hypotese, bør man helst ikke påstå at den er korrekt, slik at dersom noen ikke liker hypotesen (eventuelt er fanatisk motstander av den uten helt å kunne forklare hvorfor), slipper vedkommende å fremføre vitenskapelige argumenter mot den, i stedet kan vedkommende bare forsøke å sabotere den. Nå mangler bare at vedkommende slår opp på nettet og forklarer hvordan vitenskapelig metode foregår, det endelige beviset på at vedkommende ikke er avslørt likevel.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: man apr 08, 2024 11:45 am
NiGoZeroIchi skrev: man apr 08, 2024 11:33 am Det er i grunnen opp til den som fremsetter hypotesene å vise at de holder mål vitenskapelig. Og nei, det gjøres ikke ved å påstå at de er korrekte...
Hadde du tatt det opp med klimaforskerne så skulle jeg tatt deg seriøst.
Åh gid! En anonym debattant på et puttelite forum truer med å ikke tar meg seriøst! Så skrekkelig!

Dersom du finner noe galt med metodikken, med modellene, med testingen, med analysene eller konklusjonene til klimaforskerne, er det jo det du må ta opp. Å mase om at andre skal ta dette opp, å mase om lite konkrete påstander, eller å late som om halvtenkte strøtanker kan fungere som "alternative hypoteser" vil i grunnen ikke forandre et komma i verken klimaforskerne eller beslutningstakernes papirer.
HB4596 skrev: man apr 08, 2024 11:45 am Men her gnager du videre på hypoteser, som er alt annet enn bevist, satt frem av den gruppen.
Noe som i grunnen gjelder all vitenskap - man jobber med hypoteser som aldri blir bevist.

Brukeravatar
HB4596  
Innlegg: 683
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: man apr 08, 2024 1:11 pm
HB4596 skrev: man apr 08, 2024 11:45 am
NiGoZeroIchi skrev: man apr 08, 2024 11:33 am Det er i grunnen opp til den som fremsetter hypotesene å vise at de holder mål vitenskapelig. Og nei, det gjøres ikke ved å påstå at de er korrekte...
Hadde du tatt det opp med klimaforskerne så skulle jeg tatt deg seriøst.
Men her gnager du videre på hypoteser, som er alt annet enn bevist, satt frem av den gruppen.
Åh gid! En anonym debattant på et puttelite forum truer med å ikke tar meg seriøst! Så skrekkelig!

Dersom du finner noe galt med metodikken, med modellene, med testingen, med analysene eller konklusjonene til klimaforskerne, er det jo det du må ta opp. Å mase om at andre skal ta dette opp, å mase om lite konkrete påstander, eller å late som om halvtenkte strøtanker kan fungere som "alternative hypoteser" vil i grunnen ikke forandre et komma i verken klimaforskerne eller beslutningstakernes papirer.

Noe som i grunnen gjelder all vitenskap - man jobber med hypoteser som aldri blir bevist.
Se der ja, miss igjen. Jeg truer ikke med å ta deg useriøst, jeg truet faktisk med å ta deg seriøst. Men som den klimaforskeren som du leker at du er så vet du neppe forskjell på fortegn. Plunus blir fort til Miss. Det er i grunn du som sliter med useriøsiteten, der du forlanger bevis for hypoteser som ikke passer deg, samtidig som du svelger alle hypoteser som kommer fra klimaforskere uten å ofre det en tanke angående bevis. Om du lurer på det så er det ikke noe problem å plukke i filler dagens gjeldende hypoteser, det som er problemet er at klimafrelste forskere forstår ikke at det er plukket i filler.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

Grubles skrev: man apr 08, 2024 12:27 pm
NiGoZeroIchi skrev: man apr 08, 2024 11:33 am
Grubles skrev: man apr 08, 2024 10:02 am Manglende vitenskapelig bakgrunn lar seg ikke skjule, manglende dømmekraft lar seg ikke kamuflere, og ønsket om å fremstå som noe man ikke er, bør ikke overskygge det som fremføres.
I all verden - her var det faktisk noe som kan oppfattes som rent innsiktsfullt fra deg - dersom du hadde tatt det som selvinnsikt...
Grubles skrev: man apr 08, 2024 10:02 am Verken matematikken, formlene eller den matematiske modellen er motbevist, og de er derfor like korrekte som andre vitenskapelige hypoteser. Dagens klimakonsensus kan ifølge vitenskapen ikke anerkjennes dersom det ikke kan sannsynliggjøres at beregningene ikke er i strid med matematikken og formlene som må gjelde for det totale temperaturregnskapet.
Og igjen, den vitenskapelige metode går ikke ut på at det som ikke er "motbevist" eller ikke motargumentert "godt nok" må regnes som korrekt.

Det er i grunnen opp til den som fremsetter hypotesene å vise at de holder mål vitenskapelig. Og nei, det gjøres ikke ved å påstå at de er korrekte...
Når man både gjentar seg selv, og bekrefter den smule kritikk som måtte være fremsatt, fremlegges ikke noe nytt. Her er det snakk om høyst uvitenskapelige holdninger og påstander, som krones av påstanden om at når en hypotese fremlegges, bør man ikke påstå at den er korrekt.

Konklusjonen må jo da bli at dersom man fremlegger en hypotese, bør man helst ikke påstå at den er korrekt, slik at dersom noen ikke liker hypotesen (eventuelt er fanatisk motstander av den uten helt å kunne forklare hvorfor), slipper vedkommende å fremføre vitenskapelige argumenter mot den, i stedet kan vedkommende bare forsøke å sabotere den. Nå mangler bare at vedkommende slår opp på nettet og forklarer hvordan vitenskapelig metode foregår, det endelige beviset på at vedkommende ikke er avslørt likevel.
Man kan gjerne anta at en hypotese er korrekt - men når man påstå at den er korrekt i det den fremlegges, har man misoppfattet noe vesentlig...

Og fortsatt er det slik at den som fremlegger hypotesen som bør gjøre fotarbeidet med å vise at den henger på greip i forhold til fagfelt den berører.

Brukeravatar
HB4596  
Innlegg: 683
Sted: Østlandet

Legg inn av HB4596 »

NiGoZeroIchi skrev: man apr 08, 2024 1:39 pm Og fortsatt er det slik at den som fremlegger hypotesen som bør gjøre fotarbeidet med å vise at den henger på greip i forhold til fagfelt den berører.
Det er det jeg påpeker. Du svelger alt av hypoteser bare det peker i "riktig" retning, ellers er benekteren der.

Brukeravatar
NiGoZeroIchi
Innlegg: 422

Legg inn av NiGoZeroIchi »

HB4596 skrev: man apr 08, 2024 1:33 pm Jeg truer ikke med å ta deg useriøst, jeg truet faktisk med å ta deg seriøst.
Noe som i grunnen er enda verre...
HB4596 skrev: man apr 08, 2024 1:33 pm Men som den klimaforskeren som du leker at du er så vet du neppe forskjell på fortegn.
Nå har jeg i grunnen aldri lekt at jeg er klimaforsker. På klimafronten er jeg lekmann, og jeg har aldri lekt eller hevdet noe annet.
HB4596 skrev: man apr 08, 2024 1:33 pm Det er i grunn du som sliter med useriøsiteten, der du forlanger bevis for hypoteser som ikke passer deg, samtidig som du svelger alle hypoteser som kommer fra klimaforskere uten å ofre det en tanke angående bevis.
Nåvel, dersom min useriøsitet skyldes at jeg har lettere for å svelge vitenskapelig begrunnede hypoteser framsatt av forskere i vitenskapsmiljøer og publisert i internasjonale tidsskrifter enn et rukleverk av noen ligninger som i grunnen ikke ser ut til å henge på greip når man har litt fysikkunnskaper, publisert av en anonym debattant på et puttelite debattforum, så er jeg i grunnen glad for å ikke bli tatt seriøst...

Svar

Create an account or sign in to join the discussion

You need to be a member in order to post a reply

Create an account

Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute

Registrer

Sign in

Gå tilbake til «Miljø og Klima»