SLIPP JESUS FRI!

Svar
return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Re: SLIPP JESUS FRI!

Legg inn av return_of_drakkar »

Arne Magnus Aasen skrev: lør sep 17, 2022 2:15 pm Jeg mener Jesus eneste oppgave på denne Jord var å forkynne et budskap. Dette budskapet kommer alltid i siste rekke for skeptikerne fodi det er uangripelig.
Litt mer mener jeg.
I Johannes 18:37 sier han at han var kommet for å vitne om sannheten.
1.Timoteus 2:6 sier at han ga seg selv som en løsepenge for alle (dvs: frikjøpe fra døden til mulighet for liv).

Så kan man innlemme det du sier innenfor disse rammene også.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: søn sep 18, 2022 11:47 am
Arne Magnus Aasen skrev: lør sep 17, 2022 2:15 pm Jeg mener Jesus eneste oppgave på denne Jord var å forkynne et budskap. Dette budskapet kommer alltid i siste rekke for skeptikerne fodi det er uangripelig.
Litt mer mener jeg.
I Johannes 18:37 sier han at han var kommet for å vitne om sannheten.
1.Timoteus 2:6 sier at han ga seg selv som en løsepenge for alle (dvs: frikjøpe fra døden til mulighet for liv).

Så kan man innlemme det du sier innenfor disse rammene også.
Miraklene tar altfor stor plass i evangeliene. Miraklene ble diktet opp av dem som skrev evangeliene og meningen var god nok den, tilhengerne skulle overbevises om at Jesus var guddommelig. Men for to tusen år siden visste ikke forfatterne at det skulle komme en vitenskaplig opplysningstid som skulle avsløre løgnene deres. Derfor ble løgnene paradoksalt nok til det som skulle diskreditere Jesu gjerning og eneste oppgave på denne jord, nemlig å bringe det nye budskap til menneskeheten, at for å bli frelst må du leve opp til budet at du skal elske din neste høyere enn deg selv.BlackEagle
Innlegg: 582
Sted: Vågå
Has thanked: 250 times
Been thanked: 59 times

Legg inn av BlackEagle »

return_of_drakkar skrev: søn sep 11, 2022 12:20 pm
Jeg tror det ofte kan være lurt å ikke slå på stortrommer så altfor ofte.
Og jeg - som er konsekvent ikketroende, og som foretrekker statistiske sannsynligheter -

mener at det du sier ovenfor har en ikke neglisjérbar sannsynlighet for å være riktig...

:)

Mvh

BEBlackEagle
Innlegg: 582
Sted: Vågå
Has thanked: 250 times
Been thanked: 59 times

Legg inn av BlackEagle »

Arne Magnus Aasen skrev: lør sep 17, 2022 8:46 am
Sønnen min sitter i kulissene, bakerstfremste benkerad
Gått seg bort, tro?

Mvh

BEvadefugl
Innlegg: 696
Has thanked: 23 times
Been thanked: 22 times

Legg inn av vadefugl »

Nå har jeg ikke fått lest alle innleggene her inne. Men mener å vite at den religionen med flest mirakler, får flere tilhengere enn de med få. Pluss trusler om straff etter døden.BlackEagle
Innlegg: 582
Sted: Vågå
Has thanked: 250 times
Been thanked: 59 times

Legg inn av BlackEagle »

return_of_drakkar skrev: lør sep 17, 2022 1:54 pm

Mange med jøy utdannelse har sagt og sier mye rart.
Det er sant; utdannelse er ikke nok. Man må ha vett også.

Mvh

BEBlackEagle
Innlegg: 582
Sted: Vågå
Has thanked: 250 times
Been thanked: 59 times

Legg inn av BlackEagle »

return_of_drakkar skrev: lør sep 17, 2022 1:54 pm
(1) Hvis man mener at bibelen ikke er et verk av en høyere intelligens (oftest kalt for gud), så vil man heller ikke tro denne gud finnes, ei heller at engler finnes (gode engler eller demoner).
Da søker man andre forklaringer.

(2) Hvis man mener det motsatte av det i punkt (1), så tror man infoen til de av deg 2 nevnte etc, virkelig kommer fra denne intelligens / gud.

Jeg har bevisst brukt mene og ikke tro, da det siste ofte er noe man ser negativt på i en slik sammenheng.
Mene kan i det vanlige dekke mer, alt fra å tro (forrige setning) til en klar sannsynlig bygd på å undersøke ting og sette det sammen til en 'mening'.

***
Vel, schizofreni har hovedsaklig 2 overordnede forhold: vrangforestilling og hallusinasjoner.
En artikkel publisert i Tidskriftet for Legeforeningen i april 2012 sier noa slikt som at hvis flere deler en oppfatning (i en såkalt subkultur), så er det ikke rimelig å kalle det for en vrangforestilling uansett hvor rart det synes, og selv om flertallet mener det er helt feil.
Hvis jeg alene mener noe slikt rart, så mest sannsynligvis ja, men deles dette av mange (nok) så forsiktighet med det.

Hallusinasjon:
Alle blir vi lurt av en dyktig tryllekunstner.
Vi ser noe som ikke er korrekt slik vi ser det.
Men da har vi en forklaring på det, for det er en "ytre påvirkning" på det.
Kjenner vi ikke til en slikt adekvat påvirkning kan vi snakke om hallusinasjoner, men det kan også være feil fordi vi som diagnostiserer ikke kjenner til den "ytre påvirkningen" (her da en gud eller en god engel eller demon).
Så å diagnostisere med schizofreni har altså et ståsted som da anses som korrekt.

Ja, både vrangforestillinger og hallusinasjoner kan forekomme ut fra sykdom.
Men det betyr ikke vi kan si at noe vi selv ikke forstår er fra dette.
Jamfør punktene (1) og (2).
Hva blir sagt om ditten og datten av de som "mistenkes", historisk sett?
Hvordan stemmer det ting vi vet etc versus utsagn...
Bildet er ikke sort-hvitt.

***
En liten sak, for flere tiår tilbake (fra USA trolig, husker ikke helt) ble man ikke innkalt til det militære om man hadde diagnosen schizofreni.
Å nekt tjenesten ble også sett på som mental sykdom, så noen ble gitt denne diagnosen for å slippe å bli innkalt igjen (om dette var etisk stuerent er en annen sak).
Apropos pkt. 1 og det du sier om tryllekunstnere:

Vi er jo også alle summen av våre erfaringer. Derfor tolker ofte mennesker ting i retning av sine eksisterende oppfatninger. Noen av oss kan si at de ser en sky som likner på en delfin - og noen andre ser ikke den likheten - og noen har aldri sett en delfin, og har derfor ingen forutsetninger for å bruke den sammenlikninga. Derfor "ser" også folk stadig "UFO"-er, Jesus-ansikt på Mars, Madonna-ansikt på pizzaer og brødskiver osv. - og noen av disse igjen legger en slags "dypere mening" eller bevisverdi i det de ser. Vrangforestillinger, ja, men ikke uten videre hallusinasjoner, og slett ikke noen indikasjon på mentalt surrball.

Tommel for innlegget, drakkar.

Mvh

BE
som i det ovenstående også har redegjort for sin ikke-troreturn_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

Arne Magnus Aasen skrev: søn sep 18, 2022 12:56 pm Miraklene tar altfor stor plass i evangeliene. Miraklene ble diktet opp av dem som skrev evangeliene og meningen var god nok den, tilhengerne skulle overbevises om at Jesus var guddommelig. Men for to tusen år siden visste ikke forfatterne at det skulle komme en vitenskaplig opplysningstid som skulle avsløre løgnene deres. Derfor ble løgnene paradoksalt nok til det som skulle diskreditere Jesu gjerning og eneste oppgave på denne jord, nemlig å bringe det nye budskap til menneskeheten, at for å bli frelst må du leve opp til budet at du skal elske din neste høyere enn deg selv.
Du sier at evangelistene løy om mirakler.
Hvordan vet du da at de ikke løy om resten?
Jo - da er det fordi du tolker det slik. Han sa jo aldri 'elske høyere enn seg selv', men ens neste som seg selv.
Man kan selvsagt filosofere det til at 'som seg selv' bare kan utøves 'ved høyere enn seg selv', men det er en annen sak.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: søn sep 18, 2022 5:04 pm
Arne Magnus Aasen skrev: søn sep 18, 2022 12:56 pm Miraklene tar altfor stor plass i evangeliene. Miraklene ble diktet opp av dem som skrev evangeliene og meningen var god nok den, tilhengerne skulle overbevises om at Jesus var guddommelig. Men for to tusen år siden visste ikke forfatterne at det skulle komme en vitenskaplig opplysningstid som skulle avsløre løgnene deres. Derfor ble løgnene paradoksalt nok til det som skulle diskreditere Jesu gjerning og eneste oppgave på denne jord, nemlig å bringe det nye budskap til menneskeheten, at for å bli frelst må du leve opp til budet at du skal elske din neste høyere enn deg selv.
Du sier at evangelistene løy om mirakler.
Hvordan vet du da at de ikke løy om resten?
Jo - da er det fordi du tolker det slik. Han sa jo aldri 'elske høyere enn seg selv', men ens neste som seg selv.
Man kan selvsagt filosofere det til at 'som seg selv' bare kan utøves 'ved høyere enn seg selv', men det er en annen sak.


Selvsagt tolker jeg det slik, for hvordan kan jeg vite hva som er løgn eller hva som er sannhet i det fire evangeliene? Men etter min oppfatning er ikke fortellingene om miraklene hovedbudskapet i evangelietekstene, for de fungerer mer som et lokkemiddel til å få folk til å fortsette å lese (det er kjekt og engasjerende å lese eventyr om en hovedperson som går på vannet og oppvekker døde), men hvis miraklene var sanne, så lurer jeg på hvorfor det ikke følger med en oppskrift på hvordan en kan foreta mirakler. Derfor skriver jeg, return-of-drakkar, at miraklene er løgner, oppspinn som skulle gjøre Jesus guddommelig og mer atttraktiv å tro på. Og når du spør om hvordan jeg kan vite om ikke resten av evangeliene også er løgn, så er svaret mitt at det kan jeg selvsagt ikke vite, men jeg tror ikke det, for etter min oppfatning ligger hovedbudskapet i tekstene i Jesu ord. Og Jesu ord er så superintelligente og ordenes mening så vanskelig å forstå, at jeg tolker det dit hen at evangelistene ikke har hatt intelligens nok til å lyge dem ned på papirus.

Du har selvsagt rett når du hevder at det i evangeliene ikke står skrevet at Jesus sa at du skal elske din neste høyere enn deg selv, men det faktum tolker jeg som en gedigen fortielse fra evangelistenes side, for handlingene, som det står skrevet at Jesus foretok seg i forbindelse med det nye budskapet (som han hevdet å være sendt fra Gud for å formidle til mennesket), sier det stikk motsatte. Når han først sendte tolv disipler ut for å formidle det nye budskapet og siden sytti, så forteller det meg at det var en ivrig Jesus som anså budskapet så viktig at alle måtte få høre om det fortest mulig. Og hvorfor ivret han slik etter å få det nye budet ut, jo, fordi det var nytt i seg selv, noe ingen hadde hørt om før. For å understreke budets moralske betydning ba han om at utsendingene ikke måtte ha penger i beltet, ikke to kjortler m.m. for de skulle vise utad at kun budet betydde noe, nemlig at du skal elske din neste høyerere enn deg selv. Et bud jeg er overbevist om at han ikke bare sa høyt, men at han ropte det ut på torgene. Og når fariseerne og andre skriftlærde gikk ham på klingen og spurte ham ut om hvilket bud han anså som det største, så håpet de at han skulle proklamere sitt nye bud høylydt også for dem, for hvis han hevdet at det nye budet var større en det første og det største, at du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av all din makt og av all din vilje, ja, da kunne de steine ham til døde der og da, for blasfemi. Men Jesus hadde gjennomskuet dem og han svarte dem at det første var det største og at kjærlighetsbudet var like så stort, for det var ikke mening i å bli drept før det nye bud hadde fått fotfeste.

Men så blir spørsmålet, hvorfor fortiet evangelistene det nye bud? Jo, for i likhet med samtiden kunne de ikke tro at et slikt grensesprengende bud ville blitt trodd av allmenheten. Nei, da var det bedre med noen mirakelhistorier. Det store paradokset her er at mennesket heller tror på miraklene enn på det nye bud.

Jeg vet, return-of-drakker, at du har hørt meg si dette om og om igjen i år etter år, og at det er vanskelig å tro dette, for ikke å snakke om å forstå det, men jeg får sitere vår felles venn, Immeidately, når han hevder at det tok mange år før han oppdaget det utrolig enkle i min påstand.return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

Arne Magnus Aasen skrev: man sep 19, 2022 11:21 am
Jeg vet, return-of-drakker, at du har hørt meg si dette om og om igjen i år etter år, og at det er vanskelig å tro dette, for ikke å snakke om å forstå det, men jeg får sitere vår felles venn, Immeidately, når han hevder at det tok mange år før han oppdaget det utrolig enkle i min påstand.
Det du gjør er å redusere Jesus til en hvilken som helst person.
Dermed raserer du egentlig budskapet om Guds Rike til en stor bløff.
Til og med oppstandelsen sier du da ikke finnes, og da sier jo Paulus at alt er bare tull.
Og oppstandelsens sannhet hviler blant annet på Jesu oppvekking av Lasarus.

Jeg vet ikke om dette er bevisst, eller om de ikke forstår konsekvensene av det du hevder.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: man sep 19, 2022 11:48 am
Arne Magnus Aasen skrev: man sep 19, 2022 11:21 am
Jeg vet, return-of-drakker, at du har hørt meg si dette om og om igjen i år etter år, og at det er vanskelig å tro dette, for ikke å snakke om å forstå det, men jeg får sitere vår felles venn, Immeidately, når han hevder at det tok mange år før han oppdaget det utrolig enkle i min påstand.
Det du gjør er å redusere Jesus til en hvilken som helst person.
Dermed raserer du egentlig budskapet om Guds Rike til en stor bløff.
Til og med oppstandelsen sier du da ikke finnes, og da sier jo Paulus at alt er bare tull.
Og oppstandelsens sannhet hviler blant annet på Jesu oppvekking av Lasarus.

Jeg vet ikke om dette er bevisst, eller om de ikke forstår konsekvensene av det du hevder.


Men Jesus er jo nettopp en hvilken som helst person og det poengterte han selv ved gjentatte ganger å kalle seg Menneskesønnen, som betyr; menneske. Han så på seg selv som et menneske og identifiserte seg på lik linje med oss andre mennesker. Riktignok var han en usedvanlig opplyst og belest jøde, men han så ikke på seg selv som en gud av den grunn. Sannsynligvis opplevde han i skriftstudiene sine et EUREKA da han skjønte hva Herren mente med at han i fremtiden ville opprette en ny pakt med jødene, en ny pakt som ikke skulle være som den gamle pakten, den han opprettet med sitt utvalgte folk da han førte dem ut fra fangenskapet i Egypt, men en pakt som han ville skrive inn i hjertene og i sinnene på sitt folk. Og hva skrives inn i hjerter og sinn om det ikke er et bud. Jesus må ha grunnet mye på hva denne nye pakten skulle innebære, og kanskje var det da han steg opp fra vannet, etter at Johannes hadde døpt ham, at dette eureka gikk opp for ham, et nytt bud som sa at du skal elske din neste høyere enn deg selv, for det står skrevet at ånden kom ned over ham der og da.

Når du skriver at jeg raserer budskapet om Guds rike til en stor bløff, så går jeg ut fra at du mener min påstand om at miraklene er en løgn. Da må jeg nesten spørre deg om hva du mener budskapet om Guds rike består av. Når du har svart meg på det skal jeg fortelle deg hva jeg oppfatter at budskapet om Guds rike består av. Så kan vi sammenligne svarene våre. Når det gjelder det du skriver om oppstandelsen og henviser til historien om Lasarus og til Paulus, så tror jeg at historien om oppvekkelsen av Lasarus er en løgn, skrevet for at leseren skulle komme til tro på evig liv i troen på Jesus. Og når Paulus skriver at uten oppstandelse, ingen kirke, da menes det samme.

Jeg er dessuten bevisst alt det jeg skriver og håper på at konsekvensene blir veldig store.return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

Arne Magnus Aasen skrev: man sep 19, 2022 1:50 pm Men Jesus er jo nettopp en hvilken som helst person og det poengterte han selv ved gjentatte ganger å kalle seg Menneskesønnen, som betyr; menneske. Han så på seg selv som et menneske og identifiserte seg på lik linje med oss andre mennesker. Riktignok var han en usedvanlig opplyst og belest jøde, men han så ikke på seg selv som en gud av den grunn. Sannsynligvis opplevde han i skriftstudiene sine et EUREKA da han skjønte hva Herren mente med at han i fremtiden ville opprette en ny pakt med jødene, en ny pakt som ikke skulle være som den gamle pakten, den han opprettet med sitt utvalgte folk da han førte dem ut fra fangenskapet i Egypt, men en pakt som han ville skrive inn i hjertene og i sinnene på sitt folk. Og hva skrives inn i hjerter og sinn om det ikke er et bud. Jesus må ha grunnet mye på hva denne nye pakten skulle innebære, og kanskje var det da han steg opp fra vannet, etter at Johannes hadde døpt ham, at dette eureka gikk opp for ham, et nytt bud som sa at du skal elske din neste høyere enn deg selv, for det står skrevet at ånden kom ned over ham der og da.

Når du skriver at jeg raserer budskapet om Guds rike til en stor bløff, så går jeg ut fra at du mener min påstand om at miraklene er en løgn. Da må jeg nesten spørre deg om hva du mener budskapet om Guds rike består av. Når du har svart meg på det skal jeg fortelle deg hva jeg oppfatter at budskapet om Guds rike består av. Så kan vi sammenligne svarene våre. Når det gjelder det du skriver om oppstandelsen og henviser til historien om Lasarus og til Paulus, så tror jeg at historien om oppvekkelsen av Lasarus er en løgn, skrevet for at leseren skulle komme til tro på evig liv i troen på Jesus. Og når Paulus skriver at uten oppstandelse, ingen kirke, da menes det samme.

Jeg er dessuten bevisst alt det jeg skriver og håper på at konsekvensene blir veldig store.
Du sier at evangelistene og Paulus lyver om Jesus.
Hvordan kan du da vite at de ikke lyver om de tingene du mener er sanne om ham?
Så bygger du det du sier på kanskje kanskje kanskje...uten en logisk oppbygning av hva bibelen sier samlet om teamet.

Guds rike har du definert før her på forumet.
Men mulig du har endret det...Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: man sep 19, 2022 2:19 pm
Arne Magnus Aasen skrev: man sep 19, 2022 1:50 pm Men Jesus er jo nettopp en hvilken som helst person og det poengterte han selv ved gjentatte ganger å kalle seg Menneskesønnen, som betyr; menneske. Han så på seg selv som et menneske og identifiserte seg på lik linje med oss andre mennesker. Riktignok var han en usedvanlig opplyst og belest jøde, men han så ikke på seg selv som en gud av den grunn. Sannsynligvis opplevde han i skriftstudiene sine et EUREKA da han skjønte hva Herren mente med at han i fremtiden ville opprette en ny pakt med jødene, en ny pakt som ikke skulle være som den gamle pakten, den han opprettet med sitt utvalgte folk da han førte dem ut fra fangenskapet i Egypt, men en pakt som han ville skrive inn i hjertene og i sinnene på sitt folk. Og hva skrives inn i hjerter og sinn om det ikke er et bud. Jesus må ha grunnet mye på hva denne nye pakten skulle innebære, og kanskje var det da han steg opp fra vannet, etter at Johannes hadde døpt ham, at dette eureka gikk opp for ham, et nytt bud som sa at du skal elske din neste høyere enn deg selv, for det står skrevet at ånden kom ned over ham der og da.

Når du skriver at jeg raserer budskapet om Guds rike til en stor bløff, så går jeg ut fra at du mener min påstand om at miraklene er en løgn. Da må jeg nesten spørre deg om hva du mener budskapet om Guds rike består av. Når du har svart meg på det skal jeg fortelle deg hva jeg oppfatter at budskapet om Guds rike består av. Så kan vi sammenligne svarene våre. Når det gjelder det du skriver om oppstandelsen og henviser til historien om Lasarus og til Paulus, så tror jeg at historien om oppvekkelsen av Lasarus er en løgn, skrevet for at leseren skulle komme til tro på evig liv i troen på Jesus. Og når Paulus skriver at uten oppstandelse, ingen kirke, da menes det samme.

Jeg er dessuten bevisst alt det jeg skriver og håper på at konsekvensene blir veldig store.
Du sier at evangelistene og Paulus lyver om Jesus.
Hvordan kan du da vite at de ikke lyver om de tingene du mener er sanne om ham?
Så bygger du det du sier på kanskje kanskje kanskje...uten en logisk oppbygning av hva bibelen sier samlet om teamet.

Guds rike har du definert før her på forumet.
Men mulig du har endret det...
Jeg har skrevet at evangelistene lyver om mirakelhistoriene, men jeg har ikke skrevet at Paulus lyver, bare at det han sier om oppstandelsen etter min oppfatning er feil.

Jeg har definert Guds rike tidligere og jeg kommer til å definere det enda en gang når du har gitt meg din oppfatning eller din tro om hvordan du definerer budskapet om Guds rike.BlackEagle
Innlegg: 582
Sted: Vågå
Has thanked: 250 times
Been thanked: 59 times

Legg inn av BlackEagle »

Arne Magnus Aasen skrev: man sep 19, 2022 1:50 pm
Jeg er dessuten bevisst alt det jeg skriver
Nnnååå ja...

*glise*

Mvh

BE
ubevisst bevisst på bevisets bevissthet - hvis det har noen
These users thanked the author BlackEagle for the post:
Arne Magnus Aasenreturn_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

Arne Magnus Aasen skrev: man sep 19, 2022 2:28 pm
Jeg har skrevet at evangelistene lyver om mirakelhistoriene, men jeg har ikke skrevet at Paulus lyver, bare at det han sier om oppstandelsen etter min oppfatning er feil.

Jeg har definert Guds rike tidligere og jeg kommer til å definere det enda en gang når du har gitt meg din oppfatning eller din tro om hvordan du definerer budskapet om Guds rike.
Paulus - da tror du ikke at hans brev er inspirert av Gud, det blir konklusjonen.

Johannes 1:14 om Jesus
"Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet."

Altså at han, Jesus, kom fra himmelen.

Så Johannes 3:13
"Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•"
Her sier Jesus selv at han, kalt menneskesønnen, er kommet fra himmelen.
Skulle ikke den som kom ned fra himmelen kunne utføre mirakler?
Som menneskesønn tilsvarer hans offer nøyaktig det samme som Adam var - et fullkomment menneske (like-for-like).
Dessuten kalles han for Davids sønn, og blir juridisk sett også arving til kongetronen.

Så - hvis Johannes lyver om Jesus i 1:14 og lyver om hva Jesus sier i 3:13...hvorfor da stole på noe av det evangelistene skrev?Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: man sep 19, 2022 6:58 pm
Arne Magnus Aasen skrev: man sep 19, 2022 2:28 pm
Jeg har skrevet at evangelistene lyver om mirakelhistoriene, men jeg har ikke skrevet at Paulus lyver, bare at det han sier om oppstandelsen etter min oppfatning er feil.

Jeg har definert Guds rike tidligere og jeg kommer til å definere det enda en gang når du har gitt meg din oppfatning eller din tro om hvordan du definerer budskapet om Guds rike.
Paulus - da tror du ikke at hans brev er inspirert av Gud, det blir konklusjonen.

Johannes 1:14 om Jesus
"Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet."

Altså at han, Jesus, kom fra himmelen.
Bibelen min er på 1433 sider. Jeg skal stå på en fot og lese den på tre sekunder.


Så Johannes 3:13
"Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•"
Her sier Jesus selv at han, kalt menneskesønnen, er kommet fra himmelen.
Skulle ikke den som kom ned fra himmelen kunne utføre mirakler?
Som menneskesønn tilsvarer hans offer nøyaktig det samme som Adam var - et fullkomment menneske (like-for-like).
Dessuten kalles han for Davids sønn, og blir juridisk sett også arving til kongetronen.

Så - hvis Johannes lyver om Jesus i 1:14 og lyver om hva Jesus sier i 3:13...hvorfor da stole på noe av det evangelistene skrev?Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

Bibelen min er på 1433 sider. Jeg skal stå på en fot og lese den på tre sekunder.return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

BlackEagle skrev: søn sep 18, 2022 1:46 pm
return_of_drakkar skrev: søn sep 11, 2022 12:20 pm
Jeg tror det ofte kan være lurt å ikke slå på stortrommer så altfor ofte.
Og jeg - som er konsekvent ikketroende, og som foretrekker statistiske sannsynligheter -

mener at det du sier ovenfor har en ikke neglisjérbar sannsynlighet for å være riktig...

:)

Mvh

BE
Jeg har bibelsk tro på bibelen.
Hva betyr det?

Når NT snakketr om tro, så brukes det greske uttrykket:pistis.
Hva stod det for på bibelsk (NT) tiden?

Jo, det ble brukt om sikkerhet om det aktuelle tema.

Det refererer til en mental tilstand som er et resultat av intelligent og sunn dømmekraft vedrørende
detaljert granskning av det aktuelle tema, og den nformasjonen som finnes om temaet.
Det omhandler absolutt alt man er sikker på, så mye man kan være sikker på noe.
Det brukes om fra det største til det minste, fra din sikkerhet om at sola står såkalt opp i morgen til for eksempel at du må slå på bryteren for å aktivisere
en elektrisk sak...og så videre.

Dette er da én av flere grunner til at forståelksen av et bibelsk uttrykk / ord ikke bare kan tas fra mulighetene i et ordbok, men fra sammenheng og bruk i tekstene.
Og en del viten om miljøet og omgivelsene osv.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: tir sep 20, 2022 10:10 am
BlackEagle skrev: søn sep 18, 2022 1:46 pm
return_of_drakkar skrev: søn sep 11, 2022 12:20 pm
Jeg tror det ofte kan være lurt å ikke slå på stortrommer så altfor ofte.
Og jeg - som er konsekvent ikketroende, og som foretrekker statistiske sannsynligheter -

mener at det du sier ovenfor har en ikke neglisjérbar sannsynlighet for å være riktig...

:)

Mvh

BE
Jeg har bibelsk tro på bibelen.
Hva betyr det?

Når NT snakketr om tro, så brukes det greske uttrykket:pistis.
Hva stod det for på bibelsk (NT) tiden?

Jo, det ble brukt om sikkerhet om det aktuelle tema.

Det refererer til en mental tilstand som er et resultat av intelligent og sunn dømmekraft vedrørende
detaljert granskning av det aktuelle tema, og den nformasjonen som finnes om temaet.
Det omhandler absolutt alt man er sikker på, så mye man kan være sikker på noe.
Det brukes om fra det største til det minste, fra din sikkerhet om at sola står såkalt opp i morgen til for eksempel at du må slå på bryteren for å aktivisere
en elektrisk sak...og så videre.

Dette er da én av flere grunner til at forståelksen av et bibelsk uttrykk / ord ikke bare kan tas fra mulighetene i et ordbok, men fra sammenheng og bruk i tekstene.
Og en del viten om miljøet og omgivelsene osv.


Du kan ha så mye bibelsk tro på bibelen som du makter å ha, men hvis du ikke forstår hva som står der hjelper det ikke med all verdens tro.
Jeg har så mye bibelsk tro på bibelen min, som er på 1433 sider, at jeg kan sammenfatte Guds mening med den, stående på en fot på en omvendt ølkasse, på tre sekunder og med ni ord.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

Kjære return_of_drakkar.

Jeg har i to innlegg i debatten med deg etterlyst din mening om hva budskapet om Guds rike betyr, men du har unnlatt å svare meg. Jeg klandrer deg ikke for det, fordi du mest sannsynlig ikke har en anelse om hva det betyr. Du skal ikke være lei deg for det, for du er i godt selskap der du henger på den samme knaggen som resten av kristenheten i verden. Men ikke fortvil, for det finnes en betydning som du ganske sikkert vil få åpnet øynene dine for om du bare er villig til å legge vekk alle de forklaringer og betydninger som du er blitt tutet ørene full av de skriftlærde i vår tid.

Jeg vet at du er nøye på at alle steiner må snues før du tar et valg i en sak. Derfor vil jeg ta deg med til en reise i ordenes betydning når det gjelder begrepet; Guds rike.


Det er to begreper og en benevnelse i DNT som det henger en eim av mystikk rundt, nemlig begrepene Guds rike/Den hellige ånd og benevnelsen Menneskesønnen. Med risiko for å begi meg ut på dypt vann tar jeg meg den frihet å påstå at jeg har funnet nøkkelen til løsningen på mysteriet, en løsning som best kan synliggjøres i Jesu ord til disiplene om at det er gitt til dem å kjenne Guds rikes hemmelighet, men at den til andre må gis i lignelser.
Guds rike, er et begrep som i de fire evangeliene nevnes over hundre ganger. Bibelforskerne tror at Jesus brukte begrepet, som på hans språk, arameisk, skrives; malkutha. På hebraisk skrives det; maluk og på gresk; basileia tou theou. Begrepet har mange betydninger. Guds kongedømme, Guds kongeherredømme, Guds herredømme, Guds kongerike, Guds herrevelde, Guds kongstanke, Guds domene, Kjærlighetens domene, Kjærlighetens herredømme, Kjærlighetens regel.
Her er det nærliggende for meg å tro at jødene har ment et kraftens rike, mens Jesus har ment et sjelens rike, og med det store utvalg av betydninger av Guds rike som foreligger har jeg valgt å samle dem i to forskjellige oppfatninger. Når jødene i evangeliene snakker om Guds rike eller Himmelriket menes; Guds kongedømme, og når Jesus snakker om Guds rike eller Himmelriket menes; Guds kongstanke.
Det finnes en dobbelbetydning i begrepet, Guds rike, som innebærer den forskjell at kongstanken, å elske sin neste høyere enn seg selv, den lever, ånder og styrer i Gudsriket (hvor sjelene lever i nuet,) mens den er en idè om et oppdragelsesprinsipp for et fremtidig fredsrike på jorden.BlackEagle
Innlegg: 582
Sted: Vågå
Has thanked: 250 times
Been thanked: 59 times

Legg inn av BlackEagle »

Arne Magnus Aasen skrev: tir sep 20, 2022 10:53 am
Du kan ha så mye bibelsk tro på bibelen som du makter å ha, men hvis du ikke forstår hva som står der hjelper det ikke med all verdens tro.
Jeg har så mye bibelsk tro på bibelen min, som er på 1433 sider, at jeg kan sammenfatte Guds mening med den, stående på en fot på en omvendt ølkasse, på tre sekunder og med ni ord.
Den første setningen din ovenfor er utvilsomt korrekt, og for én gangs skyld er jeg helt enig.

Men med den andre setningen slår du i hjel den første. Vel, vel, det er i alle fall godt gjort å motsi seg sjøl så utpreget elegant ... eller var det u-elegant, tro?

Mvh

BEBlackEagle
Innlegg: 582
Sted: Vågå
Has thanked: 250 times
Been thanked: 59 times

Legg inn av BlackEagle »

Arne Magnus Aasen skrev: tir sep 20, 2022 11:21 am
Med risiko for å begi meg ut på dypt vann tar jeg meg den frihet å påstå at jeg har funnet nøkkelen til løsningen på mysteriet
Akkurat. Nøyaktig som alle andre som har forsøkt seg som predikanter, profeter og "på-seg-forståere" (du får tilgi det patetiske forsøket på bokstavrim). Og vannet er like dypt.

Mvh

BEArne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

BlackEagle skrev: tir sep 20, 2022 5:53 pm
Arne Magnus Aasen skrev: tir sep 20, 2022 10:53 am
Du kan ha så mye bibelsk tro på bibelen som du makter å ha, men hvis du ikke forstår hva som står der hjelper det ikke med all verdens tro.
Jeg har så mye bibelsk tro på bibelen min, som er på 1433 sider, at jeg kan sammenfatte Guds mening med den, stående på en fot på en omvendt ølkasse, på tre sekunder og med ni ord.
Den første setningen din ovenfor er utvilsomt korrekt, og for én gangs skyld er jeg helt enig.

Men med den andre setningen slår du i hjel den første. Vel, vel, det er i alle fall godt gjort å motsi seg sjøl så utpreget elegant ... eller var det u-elegant, tro?

Mvh

BE"Aha!!!!!," tenkte BE, "nå har jeg ham, den motsigelsen klarer han ikke å dra seg unna, den djevelen, som driver å mesker seg i galante detaljer." BE snudde seg i graven. "Omvendt ølkasse? For en gedigen motsigelse, for er det mulig å stå på en fot på en omvendt ølkasse uten å få lyst på en kald pils en varm sommerdag etter å ha sittet på kontoret og spikket fliser? Og hvor stor er ikke motsigelsen i å hevde at en kan stå på en fot når den andre står i graven og en ikke har mer enn tre føtter? Nei, der gikk den godeste arma på den døren hvor en aldri møter seg selv." BE lo.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

Arne Magnus Aasen skrev: ons sep 21, 2022 7:53 am
BlackEagle skrev: tir sep 20, 2022 5:53 pm
Arne Magnus Aasen skrev: tir sep 20, 2022 10:53 am
Du kan ha så mye bibelsk tro på bibelen som du makter å ha, men hvis du ikke forstår hva som står der hjelper det ikke med all verdens tro.
Jeg har så mye bibelsk tro på bibelen min, som er på 1433 sider, at jeg kan sammenfatte Guds mening med den, stående på en fot på en omvendt ølkasse, på tre sekunder og med ni ord.
Den første setningen din ovenfor er utvilsomt korrekt, og for én gangs skyld er jeg helt enig.

Men med den andre setningen slår du i hjel den første. Vel, vel, det er i alle fall godt gjort å motsi seg sjøl så utpreget elegant ... eller var det u-elegant, tro?

Mvh

BE"Aha!!!!!," tenkte BE, "nå har jeg ham, den motsigelsen klarer han ikke å dra seg unna, den djevelen, som driver å mesker seg i galante detaljer." BE snudde seg i graven. "Omvendt ølkasse? For en gedigen motsigelse, for er det mulig å stå på en fot på en omvendt ølkasse uten å få lyst på en kald pils en varm sommerdag etter å ha sittet på kontoret og spikket fliser? Og hvor stor er ikke motsigelsen i å hevde at en kan stå på en fot når den andre står i graven og en ikke har mer enn tre føtter? Nei, der gikk den godeste arma på den døren hvor en aldri møter seg selv." BE lo.
BE ble kald. Hva om arma hadde lagt en felle for ham med denne galante motsigelsen sin? Det sa seg selv at en omvendt ølkasse må ha vært noe annet før omvendelsen. Tenk om den hadde vært en pappkartong før omvendelsen? EUREKA. Det er ikke mulig å stå på en fot med tre føtter på en kartong. Derfor omvendelsen. BE strakte hendene i været. Oppdagelsen kjentes som en euforisk følelse som strakk seg fra den ene foten til den tredje. Han hadde oppdaget en motsigelse, hvilken geniale oppdagelse var ikke det. Straks gikk tankene hans til hans nye produksjon; luper. Flisespikkeriet hans hadde gått med stort overskudd. Ja, det hadde skutt i været spesielt nå under strømkrisen da det ikke kostet noe å spikke fliser som var så tanketomme at de produserte seg selv. Så nå kunne lupeproduksjonen ekspandere, for hva var mer genialt enn å produsere luper for undersøkelse av motsigelser. Markedet var uendelig, som et univers uten ende med unntak av et univers med motigelser. Men BE hadde ikke tenkt tanken ut før en ny og skremmende tanke kom opp. Hva hvis arma hadde rett i sin antagelse om at lupene kunne bli brukt av skattevesenet til å avdekke mislighold i regnskapet av fliser? Hvis skattevesenet brukte lupe på motsigelsene i flisespikkeriet kunne han bli avslørt. Da ville dt nytte lite om han stod på en av sine tre føtter på en omvendt ølkasse på skattekontoret og bedyret sin uskyld. Nei, han måtte legge ned lupeproduksjonen. BE sukket. Ingenting nytter med den der fordømte arma. Han er umulig å diskutere med, for han gjør alt til en vits og man kan ikke diskutere om en vits er til å le av eller ikke, da blir man en vits i seg selv, så hva er da motsigelsen?nlc
Innlegg: 169
Has thanked: 25 times
Been thanked: 46 times

Legg inn av nlc »

return_of_drakkar skrev: søn sep 11, 2022 11:26 am
nlc skrev: man aug 01, 2022 12:36 pm Studier om dette kommer først og fremst fra USA hvor det gjerne er sammenheng mellom sosial status/økonomi og religiøs tilknytting, nettverksbygging.
Samtidig gjelder dette kun mainstream religion, sekter og kulter er alvorlig overrepresentert på mentale lidelser/selvmord (Spencer er en studie, Montague en annen)
Det er som hos alle andre personer med psykiske forhold hos Jv.
Ingen benekter eller bør benekte det.
Det har mange årsaker, slik det er mange årsaker for dette hos folk flest.
Som du kanskje husker så er det alltid så enkelt med påstander og bruk av data.
Jeg tenker på det jeg viste deg om datatolkning fra den legen som du henviste til om bruk av blod.

VAR (clear and obvious):

JB aka Havor Montague aka John Stedman aka Havor Tillyard...

"Licensed therapist Havor Montague..." Sier ikke at det er seg selv...
https://www.jwstudies.com/Paradise_Post ... ergman.pdf
JB aka Havor Montague aka John Stedman aka Havor Tillyard...

"Jerry Bergman has published one book and several articles on the mental health of JW. His scholarly integrity can be questioned, both because he is an adversary of JW, and because he presents himself as a psychiatrist, which is not correct. On the basis of his answers when he was examined in two child custody cases, we know that he never has made a scientific study of the mental health of JW."
https://philbarbey.jimdofree.com/confer ... lf-furuli/
(barnesak: Texas 1989, datagrunnlag: 2 notater i skuffen hjemme).

JB siterer Potter og sier at det er en sterk sammenheng (strong correlation) mellom
Jv-medlemskap og schizofreni. Potters handlet ikke om mental helse, men om fundamentalisme. Potter lister 16 fassetter for 10 menigheter, og latent psykotisk lidelse for 3, men ikke Jv her.
Og det JB skriver sier ikke Potter noe om der.

Hans arbeid i 1977 er seminalt, men...
Han sier:"This is a scientific work".
Det er ikke det man sier når man sier at arbeidet viser at en gruppe har større grad av mental sykdom enn den generelle populasjonen, men bruker fagspråket for å vise dette.

Det var ikke vgd eller fd...
JB franstår som en som er tvilsom å bruke som autoritet her.
Dette er bulverism og bygger på din lett paranoide tankefeil at alle som fremfører kritikk mot, eller på et eller annet tidspunkt har meldt seg ut av dommedagssekten, ikke kan ha rett i noe om dommedagssekten i all fremtid. Jeg er ikke videre imponert.BlackEagle
Innlegg: 582
Sted: Vågå
Has thanked: 250 times
Been thanked: 59 times

Legg inn av BlackEagle »

Arne Magnus Aasen skrev: ons sep 21, 2022 9:25 am
"Aha!!!!!," tenkte BE, "nå har jeg ham, den motsigelsen klarer han ikke å dra seg unna, den djevelen, som driver å mesker seg i galante detaljer." BE snudde seg i graven. "Omvendt ølkasse? For en gedigen motsigelse, for er det mulig å stå på en fot på en omvendt ølkasse uten å få lyst på en kald pils en varm sommerdag etter å ha sittet på kontoret og spikket fliser? Og hvor stor er ikke motsigelsen i å hevde at en kan stå på en fot når den andre står i graven og en ikke har mer enn tre føtter? Nei, der gikk den godeste arma på den døren hvor en aldri møter seg selv." BE lo.
BE ble kald. Hva om arma hadde lagt en felle for ham med denne galante motsigelsen sin? Det sa seg selv at en omvendt ølkasse må ha vært noe annet før omvendelsen. Tenk om den hadde vært en pappkartong før omvendelsen? EUREKA. Det er ikke mulig å stå på en fot med tre føtter på en kartong. Derfor omvendelsen. BE strakte hendene i været. Oppdagelsen kjentes som en euforisk følelse som strakk seg fra den ene foten til den tredje. Han hadde oppdaget en motsigelse, hvilken geniale oppdagelse var ikke det. Straks gikk tankene hans til hans nye produksjon; luper. Flisespikkeriet hans hadde gått med stort overskudd. Ja, det hadde skutt i været spesielt nå under strømkrisen da det ikke kostet noe å spikke fliser som var så tanketomme at de produserte seg selv. Så nå kunne lupeproduksjonen ekspandere, for hva var mer genialt enn å produsere luper for undersøkelse av motsigelser. Markedet var uendelig, som et univers uten ende med unntak av et univers med motigelser. Men BE hadde ikke tenkt tanken ut før en ny og skremmende tanke kom opp. Hva hvis arma hadde rett i sin antagelse om at lupene kunne bli brukt av skattevesenet til å avdekke mislighold i regnskapet av fliser? Hvis skattevesenet brukte lupe på motsigelsene i flisespikkeriet kunne han bli avslørt. Da ville dt nytte lite om han stod på en av sine tre føtter på en omvendt ølkasse på skattekontoret og bedyret sin uskyld. Nei, han måtte legge ned lupeproduksjonen. BE sukket. Ingenting nytter med den der fordømte arma. Han er umulig å diskutere med, for han gjør alt til en vits og man kan ikke diskutere om en vits er til å le av eller ikke, da blir man en vits i seg selv, så hva er da motsigelsen?
[/quote]

Du har nok misforstått eller tar feil igjen, arma. Du skjønner; jeg har trefot - ikke tre føtter.

Mvh

BEArne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

BlackEagle skrev: ons sep 21, 2022 3:28 pm
Arne Magnus Aasen skrev: ons sep 21, 2022 9:25 am
"Aha!!!!!," tenkte BE, "nå har jeg ham, den motsigelsen klarer han ikke å dra seg unna, den djevelen, som driver å mesker seg i galante detaljer." BE snudde seg i graven. "Omvendt ølkasse? For en gedigen motsigelse, for er det mulig å stå på en fot på en omvendt ølkasse uten å få lyst på en kald pils en varm sommerdag etter å ha sittet på kontoret og spikket fliser? Og hvor stor er ikke motsigelsen i å hevde at en kan stå på en fot når den andre står i graven og en ikke har mer enn tre føtter? Nei, der gikk den godeste arma på den døren hvor en aldri møter seg selv." BE lo.
BE ble kald. Hva om arma hadde lagt en felle for ham med denne galante motsigelsen sin? Det sa seg selv at en omvendt ølkasse må ha vært noe annet før omvendelsen. Tenk om den hadde vært en pappkartong før omvendelsen? EUREKA. Det er ikke mulig å stå på en fot med tre føtter på en kartong. Derfor omvendelsen. BE strakte hendene i været. Oppdagelsen kjentes som en euforisk følelse som strakk seg fra den ene foten til den tredje. Han hadde oppdaget en motsigelse, hvilken geniale oppdagelse var ikke det. Straks gikk tankene hans til hans nye produksjon; luper. Flisespikkeriet hans hadde gått med stort overskudd. Ja, det hadde skutt i været spesielt nå under strømkrisen da det ikke kostet noe å spikke fliser som var så tanketomme at de produserte seg selv. Så nå kunne lupeproduksjonen ekspandere, for hva var mer genialt enn å produsere luper for undersøkelse av motsigelser. Markedet var uendelig, som et univers uten ende med unntak av et univers med motigelser. Men BE hadde ikke tenkt tanken ut før en ny og skremmende tanke kom opp. Hva hvis arma hadde rett i sin antagelse om at lupene kunne bli brukt av skattevesenet til å avdekke mislighold i regnskapet av fliser? Hvis skattevesenet brukte lupe på motsigelsene i flisespikkeriet kunne han bli avslørt. Da ville dt nytte lite om han stod på en av sine tre føtter på en omvendt ølkasse på skattekontoret og bedyret sin uskyld. Nei, han måtte legge ned lupeproduksjonen. BE sukket. Ingenting nytter med den der fordømte arma. Han er umulig å diskutere med, for han gjør alt til en vits og man kan ikke diskutere om en vits er til å le av eller ikke, da blir man en vits i seg selv, så hva er da motsigelsen?
[/quote

Du har nok misforstått eller tar feil igjen, arma. Du skjønner; jeg har trefot - ikke tre føtter.

Mvh

BE
"Hyshhh, BE. Jeg håper inderlig for din egen del at du ikke har fortalt dette til noen." arma hvisket dette til BE. Han hadde tatt flyet over Valdresflya for fortest mulig å komme vennen sin til unnsetning og til underretting om trefotens betydning i gresk mytologi. På gresk heter trefot, tripus, som til forveksling kan bety tremus, og som har en dobbelbetydning, nemlig at den enten sitter mellom bena eller er en mus som leker mellom bena. Hvis det sitter mellom bena kalles det et kunstig lem, eller en protese, og erstatter da kjønnsorganet med et trestykke som er satt ned i en metallkjele og det kjedelige med det er at man føler at samleie blir gjennomført på et stativ. Men enda verre føles det hvis det er en mus som leker mellom bena, for da føles det som å knulle et stykke tre.
BE så forskrekket på arma, og arma som så forskrekkelsen sa trøstende: NEI, selvfølgelig har jeg ikke sladret til din kone,det ville jo vært flisespikkeri."return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

...
Sist redigert av return_of_drakkar den tor sep 22, 2022 12:21 pm, redigert 2 ganger totalt.return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

Arne Magnus Aasen skrev: tir sep 20, 2022 11:21 am Guds rike.
Efeserne 1:4 sier hva det er.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: tor sep 22, 2022 12:07 pm
Arne Magnus Aasen skrev: tir sep 20, 2022 11:21 am Guds rike.
Er det det beste du kan komme opp med? Hva mener Paulus egetlig her?

Efeserne 1:4 sier hva det er.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: tor sep 22, 2022 12:07 pm
Arne Magnus Aasen skrev: tir sep 20, 2022 11:21 am Guds rike.
Efeserne 1:4 sier hva det er.

Egentlig er det vel ingen som vet hva Guds rike består av, return, så alt blir jo bare spekulasjoner, for ingen har vært der og tatt en titt for så å komme tilbake og fortalt hvordan det var der. Mulig Paulus havnet der til slutt, men det står ingenting om at han har kommet tilbake og fortalt om hvordan det er der. Men Jesus mente noe om Guds rike og det var at det var usynlig for det blotte øye, så ingen kunne si at der eller der er det. "Det er inni dere og rundt dere," synes jeg å huske at han nevnte, og det kan vel bare bety en ting, nemlig at det ligner på en tanke. Tanken er usynlig og bor vel for det meste inni oss og er vel rundt oss når vi tenker på andre enn oss selv. Så Guds rike er vel et tenkt rike og hvis vi teoriserer tanken til noe så konkret som til en setning bestående av ord, da kan det tenkes at et bud stikker seg fram. Du vet naturligvis hvilket bud jeg tenker på da, nemlig det største og det fremste av alle bud, budet som bakes av deigen som er laget av de to foregående, det tidligere første og største og kjærlighetsbudet, og som blir det brødet som metter alle i Guds rike, det nye bud, som sier at du skal elske din neste høyere enn deg selv. Hvis vi tenker oss et Guds rike bestående av sjeler som alle elsker sin nestes sjel høyere enn sin egen hva får man da? Jo, en sjelsrike hvor alle er forelsket. Jeg ser det for meg. Et vidunderlig rike.return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

Arne Magnus Aasen skrev: tor sep 22, 2022 1:08 pm
return_of_drakkar skrev: tor sep 22, 2022 12:07 pm
Arne Magnus Aasen skrev: tir sep 20, 2022 11:21 am Guds rike.
Efeserne 1:4 sier hva det er.

Egentlig er det vel ingen som vet hva Guds rike består av, return, så alt blir jo bare spekulasjoner, for ingen har vært der og tatt en titt for så å komme tilbake og fortalt hvordan det var der. Mulig Paulus havnet der til slutt, men det står ingenting om at han har kommet tilbake og fortalt om hvordan det er der. Men Jesus mente noe om Guds rike og det var at det var usynlig for det blotte øye, så ingen kunne si at der eller der er det. "Det er inni dere og rundt dere," synes jeg å huske at han nevnte, og det kan vel bare bety en ting, nemlig at det ligner på en tanke. Tanken er usynlig og bor vel for det meste inni oss og er vel rundt oss når vi tenker på andre enn oss selv. Så Guds rike er vel et tenkt rike og hvis vi teoriserer tanken til noe så konkret som til en setning bestående av ord, da kan det tenkes at et bud stikker seg fram. Du vet naturligvis hvilket bud jeg tenker på da, nemlig det største og det fremste av alle bud, budet som bakes av deigen som er laget av de to foregående, det tidligere første og største og kjærlighetsbudet, og som blir det brødet som metter alle i Guds rike, det nye bud, som sier at du skal elske din neste høyere enn deg selv. Hvis vi tenker oss et Guds rike bestående av sjeler som alle elsker sin nestes sjel høyere enn sin egen hva får man da? Jo, en sjelsrike hvor alle er forelsket. Jeg ser det for meg. Et vidunderlig rike.
Bibelen sier at verdens grunnvoll ble opprettet ved Abel, som ble sett på som den første rettferdige.
Så dette riket (Efeserne,1,4) ble bestemt før dette (Abel).Noen arver dette riket.
Det står at de er: utvalgte...som betyr at de er kalt.

Så sier Matteus 25:34 at de Jesus ser på som sauer arver et rike som opprettes etter Abel.
De er disse som har gjort godt mot Jesu minste søksen (se vers 40).
Dette er altså andre enn de i det første riket.

Bibelen er nøyaktig her:
før Abel (preposisjonen pro) før
etter Abel (prepossjonen apo) ... etter

Så kan du si at en slags sluttsum blir:
1. elske gud av hele sitt hjerte etc.
2. sin neste ditto.
Jesus sidestilte slik sett dette.Arne Magnus Aasen
Innlegg: 207
Sted: Bergen
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times

Legg inn av Arne Magnus Aasen »

return_of_drakkar skrev: tor sep 22, 2022 1:51 pm
Arne Magnus Aasen skrev: tor sep 22, 2022 1:08 pm
return_of_drakkar skrev: tor sep 22, 2022 12:07 pm

Efeserne 1:4 sier hva det er.

Egentlig er det vel ingen som vet hva Guds rike består av, return, så alt blir jo bare spekulasjoner, for ingen har vært der og tatt en titt for så å komme tilbake og fortalt hvordan det var der. Mulig Paulus havnet der til slutt, men det står ingenting om at han har kommet tilbake og fortalt om hvordan det er der. Men Jesus mente noe om Guds rike og det var at det var usynlig for det blotte øye, så ingen kunne si at der eller der er det. "Det er inni dere og rundt dere," synes jeg å huske at han nevnte, og det kan vel bare bety en ting, nemlig at det ligner på en tanke. Tanken er usynlig og bor vel for det meste inni oss og er vel rundt oss når vi tenker på andre enn oss selv. Så Guds rike er vel et tenkt rike og hvis vi teoriserer tanken til noe så konkret som til en setning bestående av ord, da kan det tenkes at et bud stikker seg fram. Du vet naturligvis hvilket bud jeg tenker på da, nemlig det største og det fremste av alle bud, budet som bakes av deigen som er laget av de to foregående, det tidligere første og største og kjærlighetsbudet, og som blir det brødet som metter alle i Guds rike, det nye bud, som sier at du skal elske din neste høyere enn deg selv. Hvis vi tenker oss et Guds rike bestående av sjeler som alle elsker sin nestes sjel høyere enn sin egen hva får man da? Jo, en sjelsrike hvor alle er forelsket. Jeg ser det for meg. Et vidunderlig rike.
Bibelen sier at verdens grunnvoll ble opprettet ved Abel, som ble sett på som den første rettferdige.
Så dette riket (Efeserne,1,4) ble bestemt før dette (Abel).Noen arver dette riket.
Det står at de er: utvalgte...som betyr at de er kalt.

Så sier Matteus 25:34 at de Jesus ser på som sauer arver et rike som opprettes etter Abel.
De er disse som har gjort godt mot Jesu minste søksen (se vers 40).
Dette er altså andre enn de i det første riket.

Bibelen er nøyaktig her:
før Abel (preposisjonen pro) før
etter Abel (prepossjonen apo) ... etter

Så kan du si at en slags sluttsum blir:
1. elske gud av hele sitt hjerte etc.
2. sin neste ditto.
Jesus sidestilte slik sett dette.Jeg gir opp.return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

Arne Magnus Aasen skrev: fre sep 23, 2022 8:01 am
Jeg gir opp.
Når dette er skjedd er ved Guds Rike kolosserne 1:20 oppfylt til det fulle, se den første setningen der om "forsoning".return_of_drakkar
Innlegg: 3055
Has thanked: 206 times
Been thanked: 256 times

Legg inn av return_of_drakkar »

nlc skrev: ons sep 21, 2022 9:57 am Dette er bulverism og bygger på din lett paranoide tankefeil at alle som fremfører kritikk mot, eller på et eller annet tidspunkt har meldt seg ut av dommedagssekten, ikke kan ha rett i noe om dommedagssekten i all fremtid. Jeg er ikke videre imponert.
Jeg har vel ikke nevnt hans bakgrunn, oppvokst om Jv, som noe argument i mot ham.
Om andre gjør det er deres sak.
Om du intuitivt ser det slik er din egen sak.

Jeg nevnte det som en ren opplysning til deg om noe du ikke visste.
Du henviste til "Montague" som faktisk da var en person som ikke eksisterte i denne sammenhengen.
Men som altså var et dekknavn for Jerry Bergman.
Jerry Bergman henviser til seg selv uten å oppgi at han henviser til seg selv.
Den opplysningen burde tåles.

Mine argumenter går på dette, og det ellers nevnte i min kommentar.

For øvrig kan jeg opplyse at jeg er enig med ham i mange av hans argumenter om skapelse vs evolusjon etc.Svar

Create an account or sign in to join the discussion

You need to be a member in order to post a reply

Create an account

Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute

Registrer

Sign in

Gå tilbake til «Filosofi, religion og livssyn»